{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Opmerkingen week 7 - Belangrijke opmerkingen bij toetsen...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toetsen week 7: Omdat geldt ( )( ) 2 ( ) x a x b x a b x ab + + = + + + kun je 2 x Sx P + + ontbinden in ) ( )( x a x + b + waarbij S de som is van a en b en P het product is van a en b . x kan bij voorbeeld ook 3 u of y zijn! Wanneer bij breuken een gezamenlijke factor voorkomt in teller en noemer kun je –wanneer deze factor niet gelijk is aan 0– deze factor wegdelen en de breuk “vereenvoudigen”. Wanneer je breuken gaat optellen, vereenvoudig je in principe eerst de breuken zo ver als mogelijk en dan maak je de noemers gelijknamig. Als je een derdegraads polynoom moet ontbinden in factoren kun je vaak een nulpunt ( x = a ) van het polynoom vinden door de delers van de constante term te onderzoeken; de factor x a is dan met behulp van “staartdelen” buiten haakjes te halen: Merkwaardige producten: 2 . Deze merkwaardige producten gebruik je beide kanten op: “van rechts naar links” als je haakjes moet verdrijven en “van links naar rechts”als je wilt ontbinden in factoren en bijvoorbeeld een gezamenlijke term buiten haakjes wilt halen.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern