DONANIM - A DONANIM KURSU BLM 1 BLGSAYARA GR...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A+ DONANIM KURSU BLM 1 BLGSAYARA GR DERS1:BLGSAYARIN GELM BU BLMDE KISACA BLGSAYAR TARH VE GELM LE LGL BLGLER VERLECEKTR. ABAKS LK BLGSAYAR OLARAK NLLERN M.. 2500 YILLARDA KULLANMAYA BALADIKLARI ABAKS KABUL EDLR. U ANDA BLE KULLANILAN ABAKS, TOPLAMA, IKARMA, ARPMA VE BLME LEMLER YAPMAYA YARAYAN BR ALETTR. ANALTK MAKNA LK MEKANK BLGSAYARDIR. 1822 1871 YILLARINDA, LONDRA'DA CHARLES BABBAGE TARAFINDAN GELTRLD. DELKL KARTLARDAN BLG GR YAPILIP HESAPLAMALAR VE MANTIKSAL LEMLER YAPABLYOR. PRINTERA IKTI VEREBLYORDU. LK ELEKTRKL BLGSAYAR LK ELEKTRKL HIZLI BLG LEME MAKNASI 1889 YILINDA DR. HERMAN HOLLERITH TARAFINDAN NEW YORK'TA TANITILDI. AMERKAN SAYIM BROSU N TASARLANAN BU MAKNA SAYIMLARDA KULLANILDI. DR. HERMAN DAHA SONRA IBM' KURDU. LK DGTAL BLGSAYAR LK MODERN DGTAL BLGSAYAR, ABC ADIYLA ABD'NN IOWA EYALETNDE, 1939 YILINDA OLUTURULDU. 0.4 KB BLG SAKLAMA KAPASTES VARDI. AYNI EKP TARAFINDAN 1945 YILINDA ENIAC TANITILDI. BU MAKNE ABD ORDUSUNDA TOP ATILARININ OTOMATK HALE GETRLMESNDE KULLANILDI. 30 TONDU VE 200 KW ENERJ HARCIYORDU. COLOSSUS 1 TARHTE NEML BLGSAYARLARDAN BRDR. NGLTERE'DE PROF. MAX NEWMAN TARAFINDAN, 1943 YILINADA TANITILDI. II. DNYA SAVAINDA ALMANLARIN "ENGMA" FREL MESAJLARINI ZME AMALI KULLANILDI. SANYEDE 5000 KARAKTER ANALZ EDEBLYORDU. OK BAARILI OLDU. LK MKROLEMC 1971 YILINDA, INTEL FRMASI, 2000 TRANSSTRN BR ARAYA GELMESYLE OLUAN, 1MHZ'DE ALIAN, 4 BTLK 4004 SML MKROLEMCNN TANITIMINI YAPTI. 1972 YILINDA GENE NTEL TARAFINDAN LK 8 BTLK 8008 MKROLEMCS TANITILDI. BLM 2 BLGSAYARLARDA LETM DERS1:BLGSAYAR LETM BU DERSTE LETMN TEMELLERN VE BLGSAYARLARLA NSANLAR ARASINDAK LETM YNTEMLERNN NASIL DETN RENECEZ. LK LETM YNTEMLER NSANLAR YAKIN MESAFELERDE KELMELERLE, KONUARAK VEYA YAZARAK LETM KURARLAR. UZAK MESAFELERDE YAZARAK, DUMANLA YADA BAYRAKLARLA BAZI LETM YNTEMLER GELTRMLERDR. BU TR LETMLERDE BR "KODLAMA" GEREKLDR. NCE NSAN DL KODLARA EVRLR, GNDERLR, KARSIDA DA KODLAR ZLR VE ANLAILIR HALE GETRLR. NOKTA VE ZG BLGLERN LETLMESNDE ESKDEN (VE HALEN) KULLANILAN KODLARDAN BR MORSE KODUDUR. BU KODLAMADA HER HARF NOKTA VE ZG LE KODLANIR. RNEN; K= .. KODLAR YAN YANA GELEREK KELMELER OLUTURURLAR VE BR KABLO LE KARI TARAFA GNDERLRLER. KARI TARAFA KODLAR ULATIINDA ZLR VE ANLAMLI KELMELER DOAR. SIFIR VE BR SNYAL VAR YADA YOK DURUMUDUR. V 0 0 YOK 1 1 VAR BIT 0 1 0 0 0 1 0 0 t KL SAYILAR 0 VE BRLERDEN OLUAN, PC'LERN LETM KURMASINDA KULLANILAN SAYI SSTEMDR. RNEN;00100011 BIT EN KK BLG BRMDR. 0 VEYA BR (SNYAL VAR YADA YOK) OLABLR. BYTE 8 BTLK BLG GRUBUDUR. BR KARAKTER TEMSL ETMEK N BR BT KULLANILIR. RNEN KLAVYEDEN A TUUNA BASTIINIZDA ASLINDA KLAVYEDEN LEMCYE 01000001 EKLNDE KL BR KOD GNDERLR. BAZI TANIMLAR NIBBLE=4 BIT WORD= 16 BIT KLOBYTE(KB)= 1024 BYTE MEGABYTE(MB)= 1.048.576 BYTE GIGABYTE(GB)= 1.073.741.824 BYTE KL SAYILARIN ONLUK SAYIYA EVRLMES 0 0 1 1 0 0 1 0 128 64 32 16 8 4 2 1 0x128+0x64+1x32+1x16+0x8+0x4+1x2+0x1=50 ASCII KOD HER BR KARAKTER ASCII KODLARLA TEMSL EDLR VE KL SAYIYA EVRLR.RNEN; 00110001 >1 00110010 >2 01000001 >A 01000010 >B 01001001 >I 01001110 >N ASCII KOD HER KARAKTERN BR ASCII KOBU VARDIR. BYK VE KK HARFLERN ASCII KODLARI FARKLIDIR. SER LETM BLGLERN ARKA ARKAYA GNDERLD LETM TRDR. RNEN TELGRAF VE FAX/MODEM. BLGLER TEK BR KABLO ZERNDEN GNDERLR. AYNI ANDA TEK BR KOD GNDERLEBLD N LETM YAVA OLUR. TEK HAT (1 BIT) PARALEL LETM LETM HIZLANDIRMAK N GELTRLEN LETM YNTEMDR. BLGLER YANYANA DZLM KABLOLARDAN GNDERLR. 8 HAT (8 BIT) DERS2:BLGSAYAR VERYOLU BU DERSTE KABLOLARDAN YADA BAKIR KANALLARDAN OLUAN PC VERYOLLARINI NCELEYECEZ. VERYOLU BR GRUP LETKENN BR TARAFTAN BAKA BR YERE ELEKTRK SNYAL LETMESNE YARAR. PC'LERDE BLGLER VERYOLLARI LE TAINIR. 8,16,32,64,... SAYIDA KABLONUN YANYANA GELMESYLE OLUUR. VERYOLU 4 BITLIK VERYOLU 8 BITLIK VERYOLU VERYOLU PC'DE LEMC, BELLEK, GR/IKI CHAZLARI ARASINDAK LETM VERYOLLARI LE SALANIR. BLM 3 PC'YE GENEL BAKI PC'YE GENEL BAKI BU BLMDE YZEYSEL OLARAK, BR PC'Y OLUTURAN ELEMANLARI VE GENEL ALIMA MANTIINI NCELEYECEZ. DER BR DEYLE PC'NN DONANIM DYE TANIMLANAN KISMINI NCELEYECEZ. 3 TEMEL LEM BU DERSTE BLGSAYARDA GEREKLEEN 3 TEMEL LEM RENECEZ. PC OK KARIIK BR CHAZ OLMASINA RAMEN 3 TEMEL LEM YAPAR. BUNLAR: GR LEME IKTI 3 TEMEL LEM LEME IKTI LEMC FARE KLAVYE SES KARTI MODEM SCANNER CD/DVD MONTR PRNTER FAX MODEM SES KARTI GR PC ELEMANLARI BU DERSTE PC'Y OLUTURAN VE PC'YE YARDIMCI OLAN BAZI ELEMANLARI NCELEYECEZ. GR ELEMANLARI KLAVYE MOUSE SCANNER MKROFON CDROM LEME ELEMANLARI LEMC CHIPSET VERYOLLARI GENLETME SLOTLARI BELLEK PL IKTI ELEMANLARI PRINTER MONTR PLOTTER SPEAKER GR/IKTI ELEMANLARI DSKET SRC HARDDSK SRC MODEM NETWORK KARTI CD RECORDER DESTEK ELEMANLARI G KAYNAI SWITCH BOX UPS KASA BLM4 MKROLEMC BLM4:MKROLEMC BU BLMDE BLGSAYARIN BEYN OLAN MKROLEMCLER NCELEYECEZ. MKROLEMC BLGSAYARDAK ARTMETK VE MANTIK LEMLERN YAPAN, KOMUTLARIN ALITIRILMASINI SALAYAN ELEMANDIR. RNEN INTEL INTEL PENTIUM II MOTOROLA 68000 ZILOG Z80 AMD 686 PR233 HARC VERYOLU LEMCLER DIARIDAN BLGY ALIP LER VE SONUCU BR IKTI CHAZINDAN GSTERR. BTN BLG TAIYAN ELEMANLAR LEMCYE BALIDIR. BLGNN TAINMASI HARC VERYOLLARI LE GEREKLER. BUNLAR ANAKART ZERNDEK BAKIR YOLLAR VEYA PARALEL YASSI KABLOLAR OLABLR. HARC VERYOLU 8 BIT HARC VERYOLU CPU RAM HDD HARC VERYOLU HARC VERYOLLARI 8,16,32,64 BIT GIBI FARKLI GENLKTE OLABLRLER. VERYOLLARI BR OTOBAN GB DNLEBLR. NE KADAR FAZLA ERT VARSA O KADAR OK ARABA GEER. VERYOLLARI DA NE KADAR GEN OLURSA O KADAR FAZLA BLG TAIR. HARC VERYOLU KLAVYEDEN HERHANG BR TUA BASTIINIZDA BR ASCII KOD OLUTURULUR VE HARC VERYOLLARI LE LEMCYE GNDERLR. BURADA LENEN BLG GENE VERYOLLARI LE DER CHAZLARA LETLR. DAHL VERYOLU ASLINDA PC'Y YCE NCELEDNZDE BTN OLAYLARIN LEMCNN NDE OLUP BTTN FARKEDERSNZ. LEMC HER KEND NDE YAPAR; HARC VERYOLLARINI KULLANARAK LENEN BLGNN SONULARINI SZE GNDERR. DAHL VERYOLU LEMC NDE BLGLERN OK KISA BR ZAMAN N SAKLANDII VE LEND, KAYITI (REGISTER) OLARAK SMLENDRLEN KK BELLEKLER BULUNUR. BUNLARA AX, BX, CX VE DX GB SMLER VERLR. DAHL VERYOLU DAHL VERYOLU AX BX CX DATA YOLU DX ADRES YOLU DAHL VERYOLU LEMC NDE BULUNAN VER YOLU GENL LE HARC VERYOLU GENL AYNI OLAMAYABLR. YAN LEMCNN DAHL VERYOLU 64 BIT KEN HARC VRYOLU 32 OLABLR. MAKNA DL LEMC NDE BLND ZERE BLGLER "0" VE "1" DZEYNDE YAN DJTALDR. SZ KLAVYEDEN/FAREDEN BR KOMUT GNDERDNZDE BU KOMUT LEMCYE HARC VERYOLLARI LE GELR, ER ALINIR VE BURADA LENR. MAKNA DL RNEN LEMCYE "10000111" GB BR KL SAYI (KOD) GELDNDE BU KOD "AX LE BX" NDEK VERY TOPLA OLABLR. "10111000" GB BR KOD SE "AX KAYITISINDAN CX KAYITISININ ERN IKAR" OLABLR. BUNLARA MAKNA KODU DENR. MAKNA DL HER LEMCNN KENDNE ZEL MAKNA KODLARI BULUNUR. MAKNA KODLARI (MAKNA DL) LE PROGRAM YAPMAK OK ZOR BR TR. BU NEDENLE MAKNA KODU YERNE DAHA KOLAY BR DL OLAN "ASSEMBLER" KULLANILIR. ASSEMBLER ASSEMBLER'DA "00100111" GB KOMUTLARLA (KODLARLA) ALIMAK YERNE "ADD AX, BX" GB DAHA KOLAY ANLAILIR KODLARLA ALIILIR. BURADA AX KAYITISINI ER LE BX KAYITISININ ER TOPLANIR VE SONU AX'DE GRNR. RNEK AAIDAK PROGRAM Z80 LEMCSNN MAKNA DL LE YAZILMI VE 2050H HAFIZA YERNDEN TBAREN KAYITLI BE DATA BAYTINI TOPLAR. YOPLAMIN FFH'DAN AZ OLACAI VARSAYILIYOR. SUB A, LD HL,2050H LD B,05H ADD AUTOCAD,(HL) INC HL DEC B JP NZ,2004H HALT ; PROGRAM SONU PROGRAMLAMA DLLER ASSEMBLER LE PROGRAM YAPMAK DA ZOR OLDUUNDAN DAHA KOLAY KODLAR KULLANARAK PROGRAMLAMA YAPILABLEN DLLER IKMITIR. BASIC, C, PASCAL, DELPHI BUNLARA RNEKTR. PROGRAMLAMA DLLER CLS X=10 Y=5 Z=X+Y PRINT Z BASIC LE YAZILMI VE K SAYININ TOPLAMINI BULAN PROGRAM ASSEMBLER'DA OK DAHA FAZLA URAILARAK YAZILABLR. CPU CLOCK (LEMC SAAT) BLGSAYARDA HER OPERASYON BELRL ZAMANLARDA GEREKLER. BTN CHAZLAR BR SAAT TAKP EDERLER VE BU EKLDE BRBRLER LE SENKRONZE ALIIRLAR. SENKRONZASYON, LEMCY HAREKETLENDREN VE BELL FREKANSTA KARE DALGA RETEN BR SAAT LE SALANIR. CPU CLOCK (LEMC SAAT) 8 BIT HARC VERYOLU CPU RAM HDD SAAT SAAT HIZI SAAT, DAHA NCE DE BAHSEDLD GB BR KARE DALGA RETR. KARE DALGANIN HER YKSELEN 2 KENARINDA BR KOMUT ALITIRILIR. CPU SAAT SAAT HIZI CPU SAAT (CRYSTAL) T=PERYOD FREKANS=1/T (HZ) Eer T=2saniye ise Frekans=1/2=0.5 Hz Eer T=0.1saniye ise Frekans=1/0.1=10 Hz U AN PYASADAK LEMCLER 700.000.000 HZ ALIIR SAAT HIZI HER YKSELEN 2 KENARDAN BRNDE INTEL LEMCLER BR KOMUT ALITIRIR. DOLAYISIYLA FREKANS NE KADAR FAZLA OLURSA LEMC O KADAR HIZLI OLUR. SAAT HIZI K SAYININ TOPLANMASI N 4 KOMUT GEREKR ( 8 PERYOT). 450 MHZ HIZINDA ALIAN BR LEMC SANYEDE YAKLAIK OLARAK 44 MLYON BAST LEM YAPABLR. DKKAT LEMC HIZI RETC TARAFINDAN BELRLENR VE EN GVENL ALIABLECE MAKSMUM HIZDA SATILIR. LEMC DAHA YKSEK SAAT FREKANSLARINDA ALITIRILDIINDA ISINIR VE KLTLENMELERE NEDEN OLUR. DAHA DA KTS BU DURUMDA LEMC YANABLR. ASLINDA LEMCLER FARKLI FREKANSLARDA RETLMEZLER, HAPS AYNI BANTTA RETLR. YAPILAN TESTLER SONUCUNDA DAHA KALTEL IKANLAR DAHA YKSEK FREKANSTA SATILIRLAR. UNDERCLOCKING LEMCY NORMAL FREKANSINDAN DAHA YAVA BR FREKANSTA ALITIRMA DURUMUDUR. RNEN PIII 500 Mhz BR LEMCY 300 MHZ'DE ALITIRMAK. OVERCLOCKING LEMCY NORMAL FREKANSINDAN DAHA HIZLI BR FREKANSTA ALITIRMA DURUMUDUR. LEMCNN ISINMASINA VE PC'NN KLTLENMESNE YADA PC'NN YAVA ALIMASINA NEDEN OLUR. AIRI ISINMA SONUCU LEMC YANABLR VE BR DAHA H ALIMAYABLR. LEMCBELLEK LKS LEMC BRKA BYTE'TAN FAZLA BLG SAKLAYAMAZ. BU NEDENLE LEMCNN ALIABLMES N RAM BELLEKLERE HTYA VARDIR. LEMC GEREKL BLGLER RAM'DEN OKUR VE LEM SONULARINI RAM BELLEE YAZAR. LEMCBELLEK LKS LEMCNN RAM'DEN HANG BLGLER ALACAI VE LEM SONULARINI NEREYE YAZACAI ADRESLERLE BELRLENR. RAM BELLEKTE HER BLG BELRLENEN BR ADRESTE BULUNUR. RAM BELLEK LEMCNN HESAP DEFTER GBDR. DEVAMLI BURADAN BREYLER OKUR, SLER, YAZAR... LEMCRAM LKS 1 BYTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0000H 0001H 0002H 0003H 0004 H 0005 H 0006 H 0007 H ADRESLER 0 0 1 0 1 0 1 RNEK 1 BYTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0000H 0001H 0002H 0003H 0004 H 0005 H 0006 H 0007 H LOAD AX,0000H LOAD BX,0001H ADD AX,BX LOAD 0003H,AX 0 0 1 0 1 0 1 LEMCBELLEK LKS HANG BLGNN HANG ADRESE YERLEECE YA DA HANG ADRESTEN ALINACAI BELLEK KONTROL P TARAFINDAN BELRLENR. LEMCRAM LKS 8 BIT DATA VERYOLU HARC VERYOLU CPU BELLEK KONTROL P RAM ADRES VERYOLU LEMCLER VE ZELLKLER INTEL'IN 4004 SML 4 BITLIK LEMCSYLE, 1971 YILINDA SER RETM BALAMITIR. ARTAN RETM MKTARLARIYLA FYATLAR DM VE GELEN PROGRAMLAR SAYESNDE DEVAMLI DAHA GL LEMCLERE GEREK DUYULMUTUR. INTEL 8086 INTEL'N LK 16 BTLK LEMCSDR. 29.000 TRANSSTRDEN OLUMUTU. 16 BIT DATA VERYOLU VE 20 BIT ADRES VERYOLU VARDI VE 1MB'LIK BELLEK KULLANABLYORDU. 4.7710 MHZ HIZLARINDA ALITI. BU LEMCNN BR KOSURU VARDI: O DNEME GRE OK GL VE PAHALI D. INTEL 8088 8086'NIN PAHALI OLMASINDAN DOLAYI INTEL DAHA UCUZ OLMASI N 8 BITLIK UCUZ BR LEMC RETT:8088 DER ZELLKLER TAMAMEN 8086 LE AYNI D. AYNI PROGRAMLARI KULLANABLYORLARDI. INTEL 80286 1982 YILINDA SATIA SUNULAN 286, 12 MHZ'DE ALIABLYORDU. 24 BIT ADRESLEME YAPABLYORDU. IBM LK KSEL PC AT'Y BU LEMCY KULLANARAK RETT. 16 MB'A KADAR BELLE KULLANABLYORDU. INTEL 80286 SANAL BELLEK KULLANABLMESYLE WINDOWS TABANLI PROGRAMLARIN RETLMES HIZLANMITIR. SANAL BELLEK, HARRDSKN RAM BELLEK GB KULLANILABLMESDR. GEREK VE KORUMALI MODDA ALIABLYORDU. GEREK MOD BU MODDA 286 BR 8086 GB ALIABLYOR VE SADECE 1MB BELLEK ADRESLENEBLYOR. ESK 8086 PROGRAMLARINI ALITIRMAK N KULLAILMITIR. KORUMALI MOD LEMC BELLEN TAMAMINI KULLANABLR. 16MB BELLEK VE DAHA ST BELLEKLERDE Y ALITIRILIR. BYLECE PC MULTITASKING LEMLER YKSEK BELLEKLE YAPILABLR. INTEL 80386 1985 YILINDA INTEL YEN 32 BITLIK LEMCSN TANITTI. 32 BIT ADRES VE VERYOLUNA SAHPT. HIZI 40 MHZ'E KADAR IKTI. 4 GB'A KADAR ADRESLEME YAPABLYORDU. DAHA SONRADAN UCUZ FYAT DOLAYISIYLA 16 BITLIK SX VERSYONLARI PYASAYA SRLD. INTEL 80486 386 LE AYNI ZELLKLERE SAHPTR. (32 BIT ADRE VE 32 BIT VERYOLU) BR PROGRAM N 386 LE 486 ARASINDA BR FAR YOKTU. FARKI, LEMCNN NE 8 KB'LIK BR TAMPON BELLEK YERLETRLMESYD. BUNUNLA BRLKTE BR MATEMATK LEMCYE SAHPTR. (4 LEM DIINDAK HESAPLAMALAR N, 386'LARA AYRICA TAKILIYORDU) INTEL 486 AYRICA 486 LEMCSNE LAVE EDLEN BAZI KOMUTLARLA MULTITASKING ZELL GLENDRLD. EN NEML ZELL 8 KB CACHE BELLEE SAHP OLMASIDIR. BU BELLEK PERFORMANSI NEML LDE ARTTIRIR. INTEL 486 CACHE CACHE, BR BLGY YAKIN BR YERDE SAKLAYIP GEREKTNDE ABUCAK KULLANMAK DEMEKTR. LEMC DAHA NCEDEN SIKLIKLA KULLANDII BLGLER YAKIN VE HIZLI BR BELLEKTE SAKLAR VE GEREKTNDE BU BLGLERE HIZLICA ERR. NORMAL ALIMA HARD DSK RAM CPU CPU ALITIRILAN PROGRAM LK NCE RAM'E GELR. GEREKTNDE BLGLER RAM'DEN ALINIR, LEMCDE LENR VE SONU RAM'E YAZILIR. EER BLG KAYDEDLECEKSE HARDDSKKE KALICI OLARAK KAYDEDLR. INTEL 486 CACHE HARD DSK RAM CPU CPU DISK CACHE RAM CACHE SAAT ARPANI (CLOCK DOUBLING) LEMC HIZLARI YKSEK BR VMEYLE ARTIYORDU. FAKAT TEKNK NEDENLERDEN DOLAYI ANAKART HIZLARI AYNI HIZLA ARTMIYORDU. INTEL BU OLAYI LEMCY ERDE FARKLI HIZDA , DIARIDA FARKLI HIZDA ALITIRARAK ZD VE LEMCLERN HIZININ ARTMASI SALANDI. 486 DX250 BU LEMC ERDE 50, DIARIDA 25 MHZ'DE ALIIYORDU. 486DX4100 ERDE 100, DIARIDA GENE 25 MHZ'DE ALIIRDI. BYLECE LEMCLER KEND NDE OK DAHA HIZLI ALIARAK PC'LERN PERFORMANSINI ARTTIRDILAR. LEMC SOKETLER SOKET PIN SAYISI EKL 1 169 17X17 2 238 19X19 3 237 19X19 6 235 19X19 VOLTAJ CPU TP 5 486SX/DX,DX/DX2 5 SX/SX2,DX/DX2,DX4 5V/3.3 SX/SX2,DX/DX2,DX4 3.3V 486 DX4,PENTIUM EVERDRIVE PENTIUM 1993 YILINDA TANITILDI. 200 MHZ'E KADAR IKTI. EN NEML ZELL 64 BIT DATA VE 32 BIT ADRES VERYOLUNA SAHP OLAMASIYDI. 16 KB'LIK BR DAHL TAMPON (CACHE) BELLEE SAHPT. PENTIUM SOKETLER NO PIN EKL VOLT 4 5 6 273 21X21 5 320 37X37 3.3V 321 21X21 2.5V/3.3V CPU P60/66 P75/90/100/120 P75-233 DUAL PIPELINE DAHL VERYOLLARI 64 BIITIR VE 2'YE AYRILIP AYNI ANDA 2 KOMUTUN ALITIRILMASI SALANMITIR. PENTIUM MMX PENTIUM LEMCYE 57 ADET YEN MULTMEDYA DESTEKL KOMUT LAVE EDLD. SES VE GRNT DAHA KALTEL. 233 MHZ'E KADAR IKTI. PENTIUM II 1997 YILINDA SATIA SUNULDU. 450 MHZ'E KADAR ULATI. DAHL 32KB TAMPON BELLEN YANISIRA 512 KB HARC CACHE BELLEK, LEMC NE ALINDI. BU EKLDE Y BR PERFORMANS ARTII SALANDI. SLOT OLARAK SATILDI. INTEL CELERON DK CACHE BELLEKL (128 KB) PENTIUM II LEMCDR. ASLINDA DK KAPASTEL BR PENTIUM II LEMCDR. 733 MHZ'E KADAR HIZA ULAMITIR. INTEL PENTIUM III DAHA NCEKLER GB MMX TEKNOLOJSNE SAHPTR. 3D DESTE VARDIR. INTERNETTE DAHA HIZLI ALIABLME N TASARLANMASI. BLM 5 BRNCL PC ELEMANLARI DAHA NCEK DERSLERMZDE YZEYSEL OLARAK BR PC'Y OLUTURAN ELEMANLARI NCELEDK. DAHA SONRA DETAYLI OLARAK LEMCLER HAKKINDA BLGLER EDNDK. BU BLMDE G KAYNAI, KASALAR VE ANAKARTI NCELEYECEZ. BLGSAYAR KASALARI GENELDE METALDEN YAPILAN PC KASALARI EN TEMEL PC ELEMANLARINI BARINDIRIR VE SALIKLI BR EKLDE ALIMASINI SALARLAR. BUNUNLA BRLKTE NDEK ELEMANLARIN DI DNYA LE LETM KURMASINI SALAR, ONLARI DIARIDAN GELEN DARBELERDEN VE ELEKTROMANYETK ETKLERDEN KORUR. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER KASA KALTES RENGYLE, ETKETYLE, YADA GZEL GRNYLE LLMEZ. KASA SATIN ALIRKEN DAHA NEML BAKA ZELLKLER ARANMALIDIR. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER MMKN OLDUUNCA BYK KASA SELMELDR. BYLECE NE DAHA FAZLA ELEMAN ALABLR. BYK KASALARDAK HAVA AKIMI DAHA DZENL OLDUUNDAN ELEMANLAR DAHA Y SOUTULUR. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER BYK KASALARDA ALIMAK DAHA KOLAYDIR. KASA KLDKE ALIMAK ZORLAIR. KK KASALARIN G KAYNAI DA KK OLUR VE BU DURUM SORUNLARA YOL AABLR. SONRADAN TAKILAN CHAZLARA G YETMEYEBLR. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER KASANIN NEML LERNDEN BR DE PC'DE OLUAN ELEKTROMANYETK ETKLER DIARIDAK CHAZLARA YANSITMAMASIDIR. KASADA ULUAN E.M. DALGALAR EVREDEK RADYO, TV VE TELEFON GB CHAZLARA ZARAR VEREBLR. BUNUNLA BRLKTE EVREDEK CHAZLARDAN DA ZARAR GREBLR. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER KASANIN ANAKARTA UYGUN OLUP OLMADII KONTROL EDLMELDR. AT ANAKARTLAR AT KASA, ATX ANAKARTLAR ATX KASA STER. KASA ALIRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN ZELLKLER KASADAK G KAYNAININ GC KONTROL EDLMEL VE KASAYA MONTE EDLECEK TM CHAZLARI BESLEYEBLECEK GCE SAHP BR KASA SELMELDR. KASADAK FAN SAYISI KONTROL EDLMEL. FANLAR DZENL HAVA SRKLASYONU SALAMALIDIR. KASA ETLER TOWER (DK) SLIM (YATIK) MAXI TOWER (YKSEK) MIDI TOWER (ORTA BOY) MINI TOWER (KK) DKKAT! KASA KAPAI AIK KEN MAKNAYI UZUN SRE ALITIRMAYIN. E.M. DALGALAR NEDENYLE HEM EVRESNDEK ELEMANLARA ZARAR VEREBLR HEM DE EVRESNDEK ELEMANLARDAN ZARAR GREBLR. TAVSYE!!! GEREKMEDKE KASA KAPAINI AMAYIN. KABLOLARI YERNDEN IKARTABLR, KARTLARI YERNDEN OYNATABLR, VE SORUNLARIN DAHA DA ARTMASINA NEDEN OLABLRSNZ. G KAYNAKLARI BU DERSTE KASA NDEK ELEMANLARA G SALAYAN G KAYNAINI NCELEYECEZ. ELEKTRK BALANTILARININ NASIL OLDUUNU, MONTAJ VE DEMONTAJINI RENECEZ. G KAYNAININ GREV EBEKEDEN 220V DALGALI AKIMI KASA NDEK CHAZLARIN ALIMASI N GEREKL OLAN 3.3V, 5V VE 12 V DORU AKIMA EVRMEKTR. G KAYNAINDA DKKAT EDLECEK ZELLKLER G KAYNAI EBEKEDEN OLUAN VOLTAJ DALGALANMALARINA DAYANIKLI OLMALI VE VOLTAJ DEKLKLERN KASA NDEK ELEMANLARA YANSITMAMALIDIR. G KAYNAINDA DKKAT EDLECEK ZELLKLER EN AZ BR FANA SAHP OLMALI. U AN PYASADA 2 FANLI G KAYNAKLARI DA MEVCUTTUR. BU EKLDE KASA NDEK HAVA SRKLASYONU ARTAR VE ENTEGRE DEVRELER (PLER) DAHA Y SOUTULUR. G KAYNAINDA DKKAT EDLECEK ZELLKLER G KAYNAKLARI FARKLI GLERDE SATILIRLAR. PYASADAK G.K.'LARI GENELDE 200250 WATT CVARINDA BR GCE SAHPTR. BU EVDE VE TE KULLANILAN PC'LERDE YETERLDR. SERVERLARDA KULLANILAN G.K.'LARI 500WATT CVARINDA OLMALIDIR. ZELLKLE KALTEL EKRAN KARTLARI VE SCSI KARTLAR Y G.K. STER. G KAYNAI KONNEKTRLER DI TARAFTA 2 TP KONEKTR VARDIR;EBEKEDEN ELEKTRN GELD BR ADET ERKEK F GR VE MONTR N BR ADET D F GR. BURADA 220 V AC AKIM VARDIR. G KAYNAI KONNEKTRLER TARAFTA SE 3 TP KONNEKTR VARDIR. BUNLAR ANA KARTA ELEKTRK SALAYAN AT YADA ATX KONNEKTR, HARDDSK YADA CD GB CHAZLARA G SALAYAN MOLEX KONNEKTR VE DSKET SRCYE G SALAYAN MN KONNEKTR. BURADA 3.3V, 5V YADA 12V VARDIR. G KAYNAKLARI GENELDE ESK KASALARDA AT KONNEKTR, YEN KASALARDA SE ATX KONNEKTR KULANILIR. KASALAR AT VE ATX OLARAK AYRI AYRI SATILIR. ATX KONNEKTR TEK PARADIR VE TAKILMASI DAHA KOLAYDIR. ATX KASALAR "BLGSAYARI KAPAT" KOMUTU VERLDNDE ELEKTR OTOMATK KESER. AT'LERDE BUTONLA ELEKTR KESEBLRSNZ. G KAYNAININ BOYUTLARI G KAYNAI SATIN ALIRKEN BOYUTLARINA DKKAT EDLMELDR. YATIK KASALAR LE DK KASALAR FARKLI BOYULLARDA G.K. KULLANIRLAR. G KAYNAI SORUNLARI G KAYNAKLARI GENELDE EBEKEDEK AIRI VOLTAJ ARTILARINDAN OLUR. BURADAK ELEMANLAR (DYOT, TRANSSTR, BOBN VE KAPASTRLER) OK YKSEK GERLMLERE DAYANAMAZLAR VE YANARLAR. ZAMANLA KABLOLARIN PLASTK KISMI ERR VE KISA DEVREYE NEDEN OLUR. PC'NN VOLTAJ DEMLERNDEN KORUNMASI KESNTSZ G KAYNAKLARI KULLANARAK PC'NZ KORUYABLRSNZ. KGK'LAR HEM VOLTAJ DEMLERNDEN PC'Y KORUR, HEM DE ELEKTRKLER KESLNCE BELL BR SRE ENERJ TEMN EDER. TEMN EDLEN ENERJ SRES KGK'NIN GC LE LGLDR. BLM 6 ANAKARTLAR ANAKART ANAKART PC AKTVTELERNN GEREKLET MERKEZ DURUMUNDADIR. PC'DEK BTN ELEMANLAR BR EKLDE ANAKARTA BALIDIR. LEMC, RAM BELLEK, BIOS, CHIPSET GB ELEMANLAR ANAKART ZERNDEDR. ANAKART, ZERNDEK BAKIR YOLLAR SAYESNDE BU ELEMANLARIN LETMN SALAR. ANAKART ANAKART LEMCNN IKABLECE EN YKSEK HIZI, BELLEK MKTARINI VE UPGRADE MKANINI BELRLER. BU NEDENLE ANAKART SEMNDE OK DKKATL OLUNMALIDIR. ANAKART BR PC'NN LEMCDEN VE RAM BELLEKTEN OK DAHA FAZLASINA HTYACI VARDIR. KULLANICIDAN KOMUT/VER ALABLMES N KLAVYE VE FAREYE, IKTI N MONTR, SES KARTI VB CHAZLARA, FLOPPY VE HARDDSK GB KALICI BELLEE... BUNLARIN HEPS ANAKARTA BALIDIR. CHIPSET LEMC DIINDA ANAKART ZERNDE BRKA CHIP DAHA VARDIR. BUNLAR ANAKARTIN CHIPSET'DR. CHIPSET LEMC LE BERABER ALIIR VE BAZI KONTROLLER LEMCYE YARDIM AMACIYLA YAPAR. CHIPSET BR ANA KARTA LEMC SATIN ALIRKEN CHIPSET'N BU LEMCY DESTEKLEDNE DKKAT ETMENZ GEREKR. HER CHIPSET'TE HER CPU ALIMAZ. HANG CPU'LARIN ALITII ANAKARTIN KTAPIINDA YAZAR. CHIPSET DAHA NCE CHIPSETN LEMCYE YARDIM ETTN VE BAZI KONTROLLER YAPTIINI RENMTK. BU KONTROL DEVRELER SAYESNDE LEMCYE ASIL LERN YAPMASI N DAHA FAZLA ZAMAN KALIR. BU DEVRELER VERYOLLARINI, BELLEKLER VE EVRE BRMLRN KONTROL EDERLER. CHIPSET KONTROLCLER VERYOLU KONTROLCS BELLEK KONTROLCS VER VE ADRES KONTROLCS EVRE BRMLER KONTROLCS YEN CHIPSETTLER TEK ENTEGREDEN OLUABLR VE DAHA FARKLI GREVLER DE STLENM OLABLR. DKKAT !!! ANLATMAYA ALITIIMIZ U; BR ANAKARTIN YETENEKLERN (ZELLKLERN) CHIPSET BELRLER. BU NEDENLE ANAKART SATIN ALIRKEN CHIPSET'N ZELLKLER KONTROL EDLR. HANG LEMC TAKILABLR, RAM BELLEK MKTARI, SLOT SAYISI VE ED, ANAKARTVERYOLU HIZI VB ZELLKLER CHIPSET BELRLER. DKKAT !!! CHIPSET'N TM ZELLKLER ANAKARTIN KTAPIINDA YAZAR. BU NEDENLE ANAKARTI ALIRKEN KTAPIK YCE NCELENMEL YA DA RETC FRMANIN WEB STESNDEN GEREKL BLGLER ALINMALIDIR. TRITON VX CHIPSET PCI 2.1 DESTEKLER USB DESTE VARDIR MAX 128 MB RAM TAKILABLR TRITON HX CHIPSET PCI 2.1 DESTE VARDIR USB 512 MB RAM DERS4: GENLEME YUVALARI BR PC'YE BR KART TAKMAK STEDNZ ZAMAN BU KARTI GENLEME YUVASINA (SLOT) TAKARSINIZ. BU BR SES KARTI, FAXMODEM, TV KARTI, RADYO KARTI VB OLABLR. GENLEME YUVALARI GENLEME YUVALARI, KARTLARI ANAKARTA TAKMAK N KULLANILIRLAR. BU EKLDE HERHANG BR KART LE LEMC ARASINDA YADA BAKA BR CHAZ LE VER AKII SALANIR. GENLEME YUVALARI UNU DA BATA BELRTMEKTE FAYDA VAR; LEMC HIZI LE VERYOLU HIZI AYNI DELDR. RNEN U ANDA PYASADAK LEMCLER 800 MHZ'LERDE ALIIRKEN, VERYOLLARI (DOLAYISIYLA YUVALAR) 100 YADA 133 MHZ HIZDA ALIIRLAR. VERYOLU HIZINI CHIPSET VE SLOT ED BELRLER. GENLEME YUVALARI HER ANAKART RETCS BELRL STANDARTLARA SAHP VERYOLU YAPMITIR. BU STANDARDZASYON SAYESNDE BR KARTI BRDEN FAZLA ANAKARTTA KULLANABLMEKTEYZ. 8 BIT YUVALAR HARC VERYOLU CPU RAM HDD VERYOLU TPLER CPU HIZLARI ARTTIKA VERYOLLARI DA BUNA AYAK UYDURMAK N DEM VE GELMTR. BU NEDENLE LK LEMCLERDEN BER FARKLI STANDARTLAR ORTAYA IKMITIR. VERYOLU TPLER ISA (INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE) MCA ( MICRO CHANNEL ARC.) EISA (ENHANCED ISA) VESA PCI (PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT) AGP (ACCELERATED GRAPHIC PORT) USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) ISA SLOTLAR 8 BITLIK VER TAIYABLEN, LK OLARAK IBM XT (4.77 MHZ, 8088 LEMCLERDE) MAKNALARDA KULLANILMI BR VERYOLUDUR. 8.33 MHZ HIZDA ALIMITIR. ISA SLOTUN DEZAVANTAJLARI YAVA BR TEKNOLOJ KARTLARDA UYUMSUZLUK SORUNLARI LEMC HIZI ARTTIKA SLOT HIZI DA ARTMALIDIR. OYSA ISA SLOTLAR YKSEK HIZA ZN VERMYORDU. AYRICA KARTLARDA IRQ AKIMASI OLAMAMASI N KART ZERNDEN JUMPER AYARI YAPILMASI GEREKYORDU. MCA SLOTLAR 1986 YILINDA IBM PS/1 VE PS/2 PC'LERDE KULLANILDI. 32 BITLIKTI VE 10 MHZ HIZDA ALIIYORDU. ISA KART DESTE YOK. YEN BR KART TAKILDIINDA JUMPER AYARI GEREKMYOR, KARTIN ALIMASI N GEREKL OLAN IRQ, I/O VE DMA AYARLARI KARTLA BRLKTE SATILAN DSKETTE BULUNAN BR PROGRAMLA YAPILIYORDU. EISA 1988 YILINDA TANITILDI. 32 BITLIK 8 MHZ HIZDA ALIIYOR. MCA SLOTA ISA KART TAKILAMIYORDU, OYSA EISA SLOTA ISA KART TAKILABLR. U ANDA SATILAN ANAKARTLARDA KULLANILIR. MCA'DAN DAHA HIZLI VE UCUZDUR. VESA LOCAL BUS LEMCLER HIZLANDIKA SLOTLARIN DA DAHA HIZLI OLMASI GEREKYORDU. ZELLKLE OK HIZLI OLMASI GEREKEN EKRAN KARTI (VE KLAVYE, FARE, FLOPPY, HARDDSK GB CHAZLARIN BALI OLDUU) I/O KARTI N GELTRLEN BR TEKNOLOJDR. (WINDOWS OK DAHA HIZLI EKRAN KARTI GEREKTRYORDU) VESA LOCAL BUS 386 VE 486 MAKNALARDA KULANILDI. U ANDA KULLANILMIYOR. 3350 MHZ HIZLARDA ALITI. LEMCYE GEREK KALMADAN ALIABLEN BR TEKNOLOJYE SAHPT BU NEDENLE HIZLIYDI. ANAKARTTA EN FAZLA 3 VESA SLOT OLABLR. PCI ISA, MCA VE VESA KARTLARDAK BAZI KISITLAMALARI ORTADAN KALDIRMITIR VE GNMZ LEMCLERNN STED PERFORMANSI ELDE ETME MKANI VERMTR. 32 BITLIKTIR 3366 MHZ HIZDA ALIMITIR. PCI SLOT 3'TEN FAZLA SLOT YAPILABLR. LK 4 PCI SLOTUN KENDNE AT BR IRQ NUMARASI VARDIR. SLOTLAR 4' AARSA BAZI IRQ'LARI ORTAK KULLANIRLAR. MONTAJI KOLAYDIR. KARTLARIN JUMPERLARI YOKTUR VE GEREKL AYARLAR YA LETM SSTEM TARAFINDAN OTOMATK OLARAK YAPILIR YADA KARTLA BRLKTE VERLEN BR PROGRAM TARAFINDAN YAPILIR. DKKAT!!! U ANDA PYASADA SATILAN ANAKARTLARDA ESK KARTLAR N BR YADA BRDEN FAZLA ISA SLOT BULUNUR, BUNUNLA BRLKTE BAZI ANAKARTLARDA ARTIK ISA SLOT BULUNMAZ. BU TR ANAKARTLARDA EKRAN KARTI N BR ADET AGP SLOT VE 34 ADET PCI SLOT BULUNUR. PCI SLOTLARIN AVANTAJLARI HIZLI, GVENLR VE LEMCYE OK FAZLA YK BNDRMEZ. BIOS, KARTLARA OTOMATK OLARAK IRQ ATAYABLR. BU EKLDE KART AKIMALARI NLENR. MONTAJLARI KOLAYDIR. AGP YEN IKAN EKRAN KARTLARI GELM GRNT ZELLKLER VE HIZ NEDENYLE DAHA YKSEK HIZDA ALIAN VERYOLU STEMEKTEDR. BU NEDENLE GELTRLMTR. U ANDA SADECE EKRAN KARTLARINDA KULLANILIR. AGP'NN AVANTAJLARI EKRAN KARTININ GRNTS LE LGL VER TRAFN PCI SLOTLARIN ZERNDEN ALIR VE BU OK DAHA YKSEK BR HIZLA KENDS YAPAR. BR DER ZELL SE DREKT BELLEK LE KART ARASINDA BLG TRANSFER YAPAR, LEMC DEVRE DII KALIR, LER DAHA HIZLI OLUR. USB FARE, KLAVYE, JOYSTIK, SCANNER, PRINTER GB HARC CHAZLARI PC'YE BALAMAYA YARAR. ATX ANAKARTLARDA KLAVYE LE FARENM HEMEN YANINDA KK BR JAK OLARAK GRNR, GENELLKLE 2 ADET OLUR. USB USB PORTLAR KLAVYE VE FARELERDE SANYEDE 1.5 MBit, MODEM, SCANNER VE MONTR GB CHAZLARDA 12 Mbit VER TAIYABLR. YKSEK HIZLARI VE MONTAJ KOLAYLII GB AVANTAJLARINDAN DOLAYI TERCH EDLRLER. KARTLARIN KONFGRASYONU DAHA NCEK DERSLERMZDE FARKLI GENLEME YUVALARI HAKKINDA BLGLER EDNDK. GENLEME YUVALARININ AMACI KART TAKMAKTIR. DAHA NCEK DERSTE DE RENDMZ GB, GENLEME YUVALARI BAKIR YOLLAR LE LEMCNN HARC VERYOLLARINA BALANIRLAR. (BTN CHAZLAR AYNI VERYOLUNA BALIDIR.) 8 BIT YUVALAR HARC VERYOLU CPU RAM HDD KART KONFGRASYONU HER CHAZ BR EKLDE (YUVA LE, KABLO LE,...) HARC VERYOLUNA BALANIR. BU DERSTE PC'NN HER CHAZ LE NASIL LETM KURDUUNU VE DZENL BLG AKIINI NASIL SALADIINI RENECEZ. I/O ADRES VERYOLLARI CPU LE DER CHAZLAR ARASINDA LETM KURMAYA VE BLG TAIMAYA YARAR. CPU'NUN HANG CHAZA BLG GNDERP HANG CHAZDAN BLG ALDIINI KONTROL ETMEK N BR MEKANZMAYA HTYA VARDIR. BU DZEN SALAMAK N HER CHAZA BR I/O ADRES VERLR. LEMCNN CHAZLAR LE LETM KURMASI RAM 000 001 002 003 004 005 006 CPU 64 3F8 300 KLAVYE FARE A KARTI I/O ADRESLERN NUMARALI BORU GB DNN LEMCNN CHAZLAR LE LETM KURMASI HER DONANIMIN BR ADRES VARDIR AMA BUNLAR BELLEK ADRES DELDR. CPU NASIL BELLEK ADRESLERNDEN VER ALIP VEREBLYORSA, I/O ADRESLERNDEN DE ALIP VEREBLYOR. YAYGIN KULLANILAN I/O ADRESLER 000F DMA KONTROLCS 4043 TIMER 8255 6064 KLAVYE KONTROLCS 1F01F8 SABT DSK KONTROLCS 2F82FF COM2 3F83FF COM1 3D03DF EKRAN KARTI 30030F A KARTI RNEK CPU, A KARTINA BR VER GNDERECE ZAMAN BU VERY 300 NUMARALI BORUDAN GNDERR. I/O ADRES AYARLANMASI U AN PYASADA SATILAN BTN KARTLAR PLAG&PLAY (TAK & ALITIR) OLDUUNDAN SZN HERHANG BR AYAR YAPMANIZ GEREKMEZ. I/O AYARLARI LETM SSTEM TARAFINDAN OTOMATK YAPILIR. I/O ADRES AYARLANMASI EER KART P&P DELSE, I/O AYARLARI KARTIN ZERNDEK JUMPERLARDAN (KPRLERDEN) YAPILIR. PLUG & PLAY (TAK&ALITIR) SON YILLARDA RETLEN KARTLARIN SALADII BR ZELLKTR. KART ZERNDE HERHANG BR JUMPER AYARINA GEREK KALMADAN BAZI AYARLAR (I/O, DMA VE IRQ) LETM SSTEM TARAFINDAN OTOMATK YAPILIR. BYLECE MONTAJ VE KONFGRASYON LEMLER KOLAYLATIRILMI OLUR. PLUG & PLAY (TAK&ALITIR) BR PC'DE BU ZELLN ALIABLMES N HEM KARTIN, HEM ANAKARTTAK BIOS'UN HEM DE LETM SSTEMNN P&P DESTENE SAHP OLMASI GEREKR. BUNLARDAN HERHANG BR BU ZELL DESTEKLEMEZSE KART AYARLARI OTOMATK OLMAZ. PLUG & PLAY (TAK&ALITIR) SON 23 YILDIR RETLEN KARTLARIN %99'U P&P ZELLN DESTEKLER. SON 45 YILDIR RETLEN BIOSLAR P&P DESTEKLER. DOS VE WINDOWS 3.1'DE P&P DESTE YOKTUR. WINDOWS 9X VE WINDOWS 2000 LETM SSTEMLER P&P'DR. I/O ADRES AKIMALARI I/O ADRESLERN POSTA KUTULARI GB DNN. DYELM K KLAVYENNK 64. KUTU OLSUN. KLAVYEDE SSTEM N BR VER OLDUUNDA, BU VER 64. KUTUYA KONUR VE CPU KLAVYEY OKUMAK STEDNDE BU KUTUYA BAKAR. I/O ADRES AKIMALARI EER STEMNZE YEN BR DONANIM KURARSANIZ VE BU DONANIM I/O 64 ADRESN KULLANIYORSA; HEM KART HEM DE KLAVYE ALIMAYACAKTIR. AYNI I/O ADRESNDE K AYGIT ALIMAZ. I/O ADRES AKIMALARI GENELDE PCI KARTLAR BRBRLERYLE AKIMAZ. BU KARTLAR KEND AYARLARINI KENDLER YAPARLAR VE BU AYARLAR DER AYGITLARLA AKIMAYACAK EKLDE OLUR. GENELDE I/O AKIMALARI ESK, P&P DESTE OLMAYAN VE PCI KARTLARI TANIMAYAN ISA KARTLAR YZNDEN OLUR. I/O ADRES AKIMALARI AKIMA SORUNLARI LE KARILATIINIZDA LGL KARTLARIN KTAPIKLARINI OKUYUP GEREKL AYARLARI YAPMANIZ GEREKMEKTEDR. I/O ADRES AKIMALARI AYNI I/O ADRES KULLANA AYGITLARIN ALIMADIINI ARTIK BLYORSUNUZ. MODEM HATTI ARAR AMA BALANMAZ; SESKARTI ALMAYA BALAR AMA HEMEN DURUR; FARE MLEC GRNR AMA HAREKET ETMEZ. BU DURUMLARDA GENELDE PC KLTLENR. AKIMALARIN GDERLMES I/O AKIMALARI DURDUK YERDE OLMAZ. GENELDE YEN BR KART TAKILDIKTAN SONRA MEYDANA GELR. BU DURUMDA CHAZLARIN I/O ADRESLER AYARLAR/DENETM MASASI/SSTEM SMGES ALITIRILARAK AYGIT YNETCS SEKMESNDE LGL KARTIN SRCS SELR VE FT TIKLATILIR. AILAN AYGIT ZELLKLER PENCERESNDE KAYNAKLAR SEKMESNE GDLR NE I/O ADRES DETRLR. INTERRUPT (KESNT) STE I/O ADRESLER VE ADRES VERYOLLARI LETM SALAR. BUNDAN SONRAK ADIMIMIZ CHAZLARIN AYNI ANDA KONUMASINI (KARMAIKLII) ENGELLEMEKTR. INTERRUPT (KESNT) STE CPU AYNI ANDA BRDEN FAZLA YAPAMAZ. HER AYGIT LEMCYE BR SNYAL (INTERRUPT REQUEST, IRQ) GNDERR VE BANA ZAMAN AYIR DER. LEMC, IRQ ALDII ZAMAN, O AN YAPTII BIRAKIR VE IRQ SNYAL ALDII CHAZA ZAMAN AYIRIR. INTERRUPT (KESNT) STE HER CHAZIN AYRI BR IRQ NUMARASI OLUR. BU NUMARA LE CPU'DAN ONA ZAMAN AYIRMASINI STER. BAZI IRQ'LAR NCEDEN BELRLENM AYGITLAR TARAFINDAN KULLANILIR VE BU IRQ'LARI BAKA AYGITLAR KULLANAMAZ.BAZILARI SE SERBESTTR VE TAKILAN HERHENG BR KART TARAFINDAN KULLANILIR. IRQ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AYGIT SSTEM SAAT KLAVYE SSTEM KULLANIR COM2 COM1 DSKET KONTROLCS LPT1 SAAT 1. IDE KONTROLCS 2. IDE KONTROLCS IRQ AKIMALARI AYNI I/O ADRESLERNDE OLDUU GB IRQ'LAR DA AKIABLR. K KART AYNI IRQ'I KULLANIRSA, MAKNADA I/O ADRES AKIMALARINA BENZER SORUNLAR YAANIR. BU SORUNLAR, I/O AKIMALARINDA KULLANDIIMIZ MENDEN HALLEDLR. LGL AYGITIN IRQ NUMARASI DETRLR. TAVSIYE!!! OK NEML CHAZLAR N DAHA GVENL IRQ OLAN 5, 10, 11 VE 15 TAVSYE EDLR. DIRECT MEMORY ACCESS KISACA DMA DENR. TRKE KARILII "DREKT BELLEK ERMDR." PC'NN TOPLAM PERFORMANSINI ETKLEYEN NEML ETKENLERDEN BRDR. DMA CPU, BIOS'U, LETM SSTEMN, UYGULAMA PROGRAMLARINI VE DER PROGRAMLARI ALITIRIR. BU LEMLER SIRASINDA CPU OK FAZLA VER TAIR. VER TAIMAK KOLAY BR TR AMA OK NEMLDR VE BU LER N CPU FAZLACA ZAMAN HARCAR. VER AKTARIMI ASLINDA CPU'NUN KAYNAKLARINI BOUNA HARCAMAKTIR. DMA BU DEZAVANTAJI ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA BU LER YAPMAK N BAKA BR P, DMA P (8237) KULLANILIR. BU EKLDE LEMC VER TRANSFER YLE VAKT KAYBETMEYP DER LER N ALIIR. DMA ESK ANAKARTLARD 4, PYASADAK YEN ANAKARTLARDA 8 ADET DMA KANALI BULUNUR. BU KANALLARDAN HER BRN SADECE TEK BR AYGIT KULLANABLR. DOLAYISIYLA EN FAZLA 8 AYGIT DMA KANALINI KULLANABLR. BUNUNLA BRLKTE AYGITLARIN BU DMA KANALLARINI KULLANABLMES N DMA DESTENN OLMASI GEREKR. DMA BR AYGITIN DMA KANALLARINI KULLANABLMES N DMA'YI DESTEKLEMES GEREKTN RENDK. BUNUNLA BRLKTE LGL AYGITIN YAZILIM VE DONANIM AYARLARININ DA DMA'YI KULLANABLECEK EKLDE YAPILMASI GEREKR. DMA KANALLARI DMA KANALI 0 1 2 3 4 5 6 7 FONKSYON BO BO FLOPPY KONTROLC LPT DMA KONTROLC BO BO BO DMA AKIMASI BAZEN AYNI KANALI 2 AYGIT KULLANABLR. BU DURUMDA I/O VE IRQ'DA YAANAN SORUNLARIN AYNISI YAANIR. BU NEDENLE SZ IRQ AKIMASINDAN PHELENP ZMEYE ALIIRKEN PROBLEMN KAYNAI DMA AKIMASI OLABLR. KONTROLCLER (CONTROLLERS) VE BADATIRICILAR (ADAPTRLER) BTN EVRE BRMLER, STER DAHL OLSUN STER HARC, KENDLER LE PC ARASINDAK LETM YNETECEK BR ARABRME HTYA DUYARLAR. RNEN BR HARDDSK BR HARDDSK KONTROLCYE, KLAVYE BR KLAVYE KONTROLCYE HTYA DUYAR. GREVLER DONANIMI YAZILIMDAN YALITMAK VE STANDARTLARA OLANAK VERMEK. EVRE BRMLER LE CPU ARASINDAK VER TRANSFER HIZLARINI ELEMEK. VERLER CPU FORMATINDAN EVRE BRMLERN KULLANDII FORMATA DNTRMEK. DENETLEYCLER VE ADAPTRLER AYRI BR KART DA OLABLR, CHIPSET'N SALADII BR DEVRE DE OLABLR. RNEN KLAVYE DENETLEYCS ANAKART ZERNDEK BR PTR. HARDDSK DENETLEYC SE CIPSETTIR. DSKET DENETLEYC ESK ANAKARTLARDA DSKET SRCLER I/O KARTINA TAKILIRDI. DENETLEYC I/O KARTINDA BULUNUYORDU. YEN ANAKARTLARDA SE CIPSETTE BULUNUR. DSKET SRC 32 TELL YASSI BR KABLO GRUBU LE ANAKARTTAK DENETLEYC KONNEKTRNE TAKILIR. IDE DENETLEYC SABT DSK, CDROM SRC VE DVD GB CHAZLARIN DENETMN YAPAR. BU CHAZLAR 40 TELL YASSI BR KABLO GRUBU LE DENETLEYCNN KONNEKTRNE TAKILIRLAR. U AN PYASADA SATILAN ANAKARTLAR DA 2 ADET IDE DENETLEYC BULUNUR. IDE DENETLEYC HER IDE DENETLEYCYE MASTER VE SLAVE OLMAK ZERE 2 AYGIT TAKILABLR. DOLAYISIYLA 2 IDE DENETLEYCS OLAN BR ANAKARTA 4 ADET IDE ARABRMN KULANAN AYGIT TAKILABLR. IDE ARABRMN HARDDSK SRC, CD ROM SRC GB AYGITLAR KULLANIR. IDE DENETLEYC BR ANA KARTA 4 IDE AYGIT TAKABLDMZE GRE TAKILABLR. 4 HADDSK SRC 2 HARDDSK SRC, 2 CD 1 HARDDSK SRC, 3 CD SCSI BADATIRICI IDE ARABRMNDEN DAHA HIZLI VE 7 ADET AYGIT TAKILABLEN BR ARABRMDR. BU ARABRME ZEL SCSI HDD, SCSI CDROM'LAR RETLR. IDE AYDITLARI BU ARABRME BALAYAMAZSINIZ. 60 TELL YASSI KABLO EKLNDEDR SCSI BADATIRICI YKSEK HIZI NEDENYLE DAHA OK SERVER'LARDA TERCH EDLR. PAHALI OLMASINDAN DOLAYI NORMAL SSTEMLERDE PEK KULLANILMAZ. 100150 USD EKLNDE BR KART OLARAK SATILIR. AYGITLAR BR KABLO LE BU KARTA BALANIR. SCSI HDD VD CDROM SRCLER DE NORMALMDEN 45 KAT PAHALIDIR. PARALEL PORT PRINTER VE SCANNER GB YKSEK HIZ GEREKTREN HARC AYGITLARI PC'YE BALAMAK N KULLANILIR. LPT 1,LPT2, ... OLARAK DA ADLANDIRILIR LAR. 25 PINLIK ERKEK BR KONNEKTR IKII VARDIR VE CHAZLAR BURAYA BALANIR. PARALEL PORT LK YAPILAN PARALEL PORTLAR TEK YNL ALIIYORDU VE SADECE YAZICIYA BLG GNDERYORDU. DAHA SONRA HER K YNDE ALIAN PARALEL PORTLAR GELTRLD. BU EKLDE ARTIK YAZICILAR MREKKEPLER VEYA KAITLARI BTT ZAMAN BZ UYARABLYOR. PARALEL PORT U ANDA PYASADA 3 ADET K YNL PARALEL PORT STANDARDI VARDIR. BUNLAR; BITRONICS EPP ECP BITRONICS HEWLWTTPACKARD TARAFINDAN GELTRLMTR. YAZICIYA MREKKEBN DURUMU, KAGIT MKTARI VE SIKIMASI LE LGL BLG GNDEREBLR. EPP (ENHANCED PAR. PORT) SANYEDE 2MB KADAR VER TRANFER YAPABLR VE PARALEL PORTA BRDEN FAZLA AYGIT BALANMASINA ZN VERR. ECP ( EXTENDED CAPABILITIES PORT) HPMICROSFT BRL LE GELTRLMTR. SANYEDE 2MB VER TRANSFER YAPABLR. CDROM, SCANNER VE DMA DESTENE SAHPTR. DKKAT!!! PARALEL PORTUN HANG STANDARTTA ALIACAINI BIOS'UN SETUP'INDAN AYARLAYABLRSNZ. FARKLI MODLARIN ZELLKLER HIZ (SN) 100-200 KB 100-200 KB 80-300 2 MB'TAN FAZLA 2 MB'A KADAR ZELLK 8 BIT, DMA YOK 4 BIT 8 BIT, DMA YOK DMA VAR, HIZLI 8 BIT ORIGINAL PARALEL PORT HP BI-TRONIC ORIJINAL BIDERECTOINAL ECP EPP SER PORTLAR TEK HAT SERNDEN BLG LETM N KULLANILIR. PARALEL PORTTAN DAHA UZUN MESAFELERE BLG LETEBLR FAKAT DAHA YAVATIR. GENELDE BR PC'DE 2 ADET SER PORT BULUNUR VE COM1, COM2 OLARAK ADLANDIRILIRLAR. ARIZALARIN GDERLMES KABLO VE KONNEKTRLERDEN KAYNAKLANAN OLDUKA FAZLA SORUNLA KARILAABLRSNZ. BU SORUNLARI MMKM OLDUUNCA AZ YAAMAK N AAIDAK KONTROL VE DZENLEMELER YAPMANIZ GEREGR: ARIZALARIN GDERLMES EGER BR EVRE BRM (FARE, KLAVYE, HDD,FDD,YAZICI, TARAYICI V.B.) ALIMIYORSA NCE KABLOLARIN DORU TAKILIP TAKILMADIINI KONTROL EDN. KABLOLAR DORU TAKILMISA SALAM OLUP OLMADIKLARINI KONTROL EDN. ARIZALARIN GDERLMES KONNEKTRLERDEK PNLER (NELER) DKKATLCE KONTROL EDN. KIRILMI VEYA YAMULMU OLABLRLER. KABLONUN DORU KABLO OLUP OLMADIINI KONTROL EDN. MMKNSE ELLE YAPILAN KABLOLARI KULLANMAYIN. KONNEKTRLER (ZET) DB9 DB25 SER PORT (HARC MODEM, FARE) PARALEL PORT (PRINTER,SCANNER,HARC HDD VEYA CDROM) RJ11 2 TELL STANDARD TELEFON KABLOSU RJ45 8 TELL A KABLOSU PS/2 FARE, TARAYICI LPT 2 PRINTER USB MODEM,YAZICI,TARAYICI V.B. BLM7: RAM BELLEK RAM NEDR? BLG DEPOLAYABLEN HERHANG BR CHAZA BELLEK DENDN BLYORUZ. RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) PC'NN ALIAN BELLEDR. BR PROGRAM ALIMIYORSA, O PROGRAM KALICI BELLEKTE (HARDDSK, FLOPPY DSK, CDROM...) DURUR. RAM NEDR? BR PROGRAMI ALITIRDIINIZ ANDA PROGRAMIN BR KOPYASI RAM BELLEE TAINIR. RANDOM ACCESS RASGELE ERM YADA ET SREDE ERM DEMEKTR. BUNUN ANLAMI SZ RAM BELLEKTEK HERHANG BR YERE HEP AYNI SREDE ERRSNR DEMEKTR. RANDOM ACCESS BR KAIDA ALT ALTA YAZILMI 35 ADET SM AYNI ANDA GREBLRSNZ. BUNA RANDOM ACCESS DYEBLRZ. BR TEYP KASETNDEK HER BLGYE AYNI ANDA ULAAMAZSINIZ; LERGER SARMANIZ GEREKR. DOLAYISIYLA BR TEYP KASET RAM DELDR. RAM BELLEK TPLER 2 ADET RAM BELLEK BULUNUR. BUNLAR; OLARAK SINIFLANDIRILIR. DRAM (DYNAMIC RAM) SRAM (STATIK RAM) DRAM BLGSAYARLARDA EN OK KULLANILAN ELEKTRONK BELLEK TPDR. BU BELLEKLERDE "0" VE "1" EKLNDEK DJTAL BLGLER (BITLER) KAPASTRLERDE SAKLANIR. EGER KAPASTR DOLU SE "1" BO SE "0" BLGS VARDIR. DRAM'N AVANTAJLARI UCUZ, AZ YER KAPLAYAN VE DER BELLEKLERE GRE OLDUKA HIZLI ALIIR. HEMEN HEMEN HER ELEKTRONK CHAZDA BULUNUR. DRAM'N DEZAVANTAJI NEML AVANTAJLARINA RAMEN KK BR PROBLEM VARDIR:KAPASTRLER.... KAPASTRLER OK KISA BR SRE LE DOLU KALIRLAR (YAKLAIK 16 MLSANYE). BU NEDENLE DEVAMLI BR PLLE ARJ EDLMELER GEREKR. AKS HALDE BLGLER KAYBOLUR. DRAM'N DEZAVANTAJI BAHSEDLEN NEDENDEN DOLAYI DRAM'LERDE BR PL VE ARJ DEVRES BULUNUR. BU DEVRE HER 5ms'DE BR, RAMLER DOLDURUR. BU LEME "REFRESH" YAN TAZELEME DENR. ANAKARTTA BULUNAN BR P (MEMORY CONTROLLER) BELRL SRELERDE ARJ DEVRESNE ALIMASINI SYLER. DRAM'N DEZAVANTAJI BELLEK KONTROL P ARJ DEVRES RAM ASIL SORUN !!! TAM TAZELEME YAPILIRKEN CPU RAM BELLEKTEN BLG ALMAYA ALIIRSA BR BEKLEME SRES (WAIT STATE) OLUUR. TAZELEME BTTKTEN SONRA LEMC GEREKL LEM (YAZMA VEYA OKUMA) YAPMAYA BALAR. BUNUNLA BRLKTE BR DER SORUN SE DRAM'LERN CPU'YA GRE OK YAVA ALIMASIDIR. SRAM SRAMLER KAPASTRLERDEN DEL DE FLPFLOP DENLEN VE TRANSSTRLERDEN OLUAN ELEKTRONK BR DEVRE KULLANIR. BLG FLPFLOP'LARIN NDEDR VE TAZELENMELER DE GEREKMEZ. BYLECE CPU N BEKLEME DURUMU OLUMAZ VE VE DAHA HIZLI ALIIR. SRAM SRAM'LERN AVANTAJLARINDAN BR DE CPU KADAR HIZLI ALIABLMESDR. BTM BU AVANTAJLARA RAMEN SRAM'LERN BR DEZAVANTAJI BULUNUR: DRAM'E GRE 10 KAT DAHA PAHALI OLMASI. SRAM PAHALI OLAMALARINDAN DOLAYI SRAM'LER CACHE (TAMPON) BELLEK OLARAK KULLANILIR. U AN PYASADAK LEMCLERN NDE, HARD DSK SRCLERDE, CDROM SRCLERDE PERFORMANSI ARTTIRMAK AMACIYLA TAMPON BELLEK OLARAK SRAM'LER KULLANILIR. INTERNAL (L1,DAHL) CACHE LEMCLERN NE KOYULAN VE BAZI BLGLER/KOMUTLARI GEC OLARAK BARINDIRAN BELLEKTR. BURADAK BLGLERE/KOMUTLARA OK ABUK ULAILIR. BYLECE PC'NN PERFORMANSI ARTAR. INTERNAL (DAHL) CACHE NORMALDE CPU HER KOMUTU/VERY RAM BELLEKTEN ALIP LER. BU LEM HIZLANDIRMAK N EN OK KULLANILAN KOMUTLAR CPU NDEK CACHE'DE SAKLANIR VE OK HIZLI ALINIP ALITIRILIRLAR. CACHE CPU RAM INTERNAL (DAHL) CACHE HATIRLANACAI ZERE, DAHL CACHE 486'LARLA BRLKTE KULLANILMAYA BALANDI. U ANDA RETLEN HER CPU'DA DEEN BOYUTLARDA CACHE BELLEK BULUNUR VE PC'NN PERFORMANSININ ARTMASINA YARDIMCI OLURLAR. EXTERNAL (L2,HARC) CACHE CPU DIINDA, CPU LE RAM ARASINDA BULUNAN SRAM'DR. DAHL LE AYNI YAPAR, DAHLYE GRE BRAZ YAVATIR AMA OK OK DAHA BYKTR. DAHL CACHE'LER 32KB CVARINDA KEN HARC CACHE'LER 256, 512, 1024 KB BOYUTLARDA OLABLRLER. EXTERNAL (HARC) CACHE CACHE CPU CACHE RAM EXTERNAL (HARC) CACHE PII LEMCLERE KADAR L2 CACHE'LER ANAKART ZERNDEYD. PII LEMCLERDE BU CACHE LEMCNN HEMEN YANINA ALINMITIR. WRITE BACK & WRITE THROUGH U ANA KADAR HEP CPU'NUN RAM'DEN BLG/KOMUT OKUMASI LE LGLENDK. PEK, CPU RAM'E BLG YAZACAI ZAMAN NE OLUR? WRITE THROUGH CACHE BU CACHE, CPU'DAK BLGY HEMEN RAM'E GNDERR. UCUZDURLAR... CACHE CPU CACHE RAM WRITE BACK CACHE BU TR CACHE BELLEK SE BLGY BR SRE BAKLETP ONDAN SONRA RAM BELLEE GNDERRLER. BLGNN GVENL AISINDAN DAHA YDRLER. WRITE THROUGH!DAN DAHA PAHALIDIRLAR. GENELDE LEMC NDE 32KWB, 32K WT CACHE (YARIYARIYA) KULLANILIR. RAM PAKETLER (KARTLARI) RAM BELLEKLER FARKLI PAKET VE PIN SAYISIYLA ANAKARTTAK YUVALARA TAKILIRLAR. YILLAR GETKE DAHA HIZLI VE DAHA BYK RAM PAKETLER ORTAYA IKTI VE BUNA PARALEL OLARAK BAZI DEKLKLER OLDU. 30 PIN SIMM SIMM (SINGLE IN LINE MEMORY MODULES) BELLEKLERN TAKILDII 30 PINLIK YUVALAR VARDIR. 1995'TEN SONRA RETLEN ANAKARTLARDA BU TR RAM'LER N YUVA BULAMAZSINIZ. ARTIK KULLANILMIYOR. BLGLER BU RAMLERE 8 BIT'LIK YIINLARLA KAYDEDLR. 72 PIN SIMM 30 PINLIK RAM'LERE GRE DAHA UZUNDUR. ESK 30 PIN RAM YUVALARINA TAKILAMAZLAR. BLGLER BU RAMLERE 32 BIT YIINLAR HALNDE KAYDEDLR. 168 PIN DIMM DIMM (DUAL IN LINE MEMOR MODULE), U AN RETLEN ANAKARTLARDA KULLANILAN RAM PAKETLERDR. BLGLER 64 BITLIK YIINLAR HALNDE KAYDEDLR. 8 BIT 32 BIT 64 BIT 30 PIN SIMM 72 PIN SIMM 168 PIN DIMM BAZI GELMELER CPU'LARIN HIZLARI ARTTIKA RAM'LER DE ONLARA AYAK UYDURMAK ZORUNDA KALDI VE PERFORMANSLARININ ARTMASI N BAZI GELTRMELER YAPILDI. MD BU KONULARA BR GZ ATACAIZ... EDO RAM HATIRLANACAI ZERE, DRAM'LERDE SAKLANILAN BLGLERN 5ms'DE BR TAZELENMES GREKYORDU. BU TAZELEME LEMLER DE SSTEMN YAVALAMASINA NEDEN OLUYORDU. EDO RAM EDO (EXTENDED DATA OUT) RAM'LER TAZELEME SRESN UZATARAK (RNEN 5 MS YERNE 8 MS) SSTEMN HIZLANMASINA YARDIMCI OLURLAR. BU RAM'LERN KULLANILABLMES N ANAKART TARAFINDAN DESTEKLENMELER GEREKR. SDRAM SDRAM (SYNCHRONUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY), DE BR DRAM'DR FAKAT SSTEM SAAT LE SENKRON (E ZAMANLI) ALIIR. DRAM'LER HERHANG BR SAATE BALI ALIMAZLAR. EER CPU BLG STERSE, BELLE KONTROL DEVRES (MMC) UYGUN SNYAL DRAM'E GNDERR, BR KA SAAT DARBES BEKLER VE BLGY ALIR. SDRAM NE KADAR SRE BEKLENECE KESN DELDR. GENELDE BLG HAZIR OLUNCAYA KADAR BEKLENR. DOLAYISIYLA ZAMAN KAYBI OLUR. SDRAM SE SSTEM SAAT LE SANKRON ALIIR, BYLECE MCC BLGNN NE ZAMAN ALINABLECEN BLR. BU EKLDE ZAMAN KAYBI NLENM OLUR. SDRAM BU ZELLK BAZI DIMM'LERDE BULUNUR AMA HEPSNDE YOKTUR. 168 PIN DIMM'LER DRAM DE OLABLRLER. BU TR RAM'LERN KULLANILABLMES N ANAKART DESTE GEREKR. U ANDA PYASADA 100/133 MHZ FREKANSINDA ALIAN SDRAM'LER BULUUR. SDRAM ANAKART HIZI NE SE O HIZDA SDRAM TAKILMALIDIR. AKS HALDE SORUNLAR IKTII GRLMTR. BR YUVAYA 100 BAKA BR YUVAYA 133 MHZ SDRAM DE SORUNLARA YOL AABLR. DKKAT!!! BAZEN FARKLI MARKA RAMLER BLE SORUNLARA ( KLTLENME, YAVA ALIMA, H ALIMAMA) NEDEN OLABLR. ECC ECC (ERROR CORRECTION CODE) DRAM ZELLKLE SERVER VE ZEL SSTEMLERDE KULLANILIR. RAMLERDE BULUNAN BLGLERDE HATA KONTROL YAPAR VE HATALI BLGLER DZELTEBLR. BU TR RAM'LERN KULLANILABLMES N ANAKART DESTE GEREKR. PARITY BLGLERDEK HATALARI BULMAYA YARAYAN BR ZELLKTR. 8 BITLIK BR BLGYE 1 BIT DAHA KOYULUR VE VERLER TAINIRKEN HATA OLUUP OLUMADII KONTROL EDLR. PARITY 1 0 1 0 1 1 0 1 PARTE BT 1 RAM SORUNLARI RAM'LER PARTE HATASI VEYA LOCKUPS/PAGE FAULTS HATASI YAPABLRLER. PARTE HATALERI, PC LK AILDIINDA BIOS TARAFINDAN YAPILAN KONTROLDE BULUNUR VE SZE BELRTLR. PC ALIIRKEN LETM SSTEMNDEN "PARITY ERROR AT XXXXXXX" EKLNDE BR HATA MESAJI DA GELEBLR. BURADA "XXXXXX" RAMDE BR ADRESTR. EER HEP AYNI ADRESTE HATA VERYORSA RAM BOZUK, AKS HALDE PROGRAMDA BUG VARDIR. EER LETM SSTEM "KRNL386 CAUSED APAGE DEFAULT AT DN7J:34DFDF34." YADA "GENERAL PROTECTION FAULT" EKLNDE BR HATA VERRSE VE HATADAK ADRES HEP AYNI OLURSA GENE BYK BR HTMALLE RAM'LERDE SORUN VARDIR VE BELLEK DETRLMELDR. DKKAT!!! RAM BELLEKLER STATK ELEKRE AIRI DUYARLIDIR. BU NEDENLE NCE KENDNZ TOPRAKLAYIN VE ONDAN SONRA RAM'I TAKIN. PAKET ZERNDEK RAM PLERNE KASNLKLE DOKUNMAYIN. BLM 7 FLOPPY (YUMUAK) DSKET SRC FLOPPY DSKET SRC EN OK KULLANILAN BLG KAYIT ORTAMLARINDAN BRDR. LK FLPPY DSKET 1972 YILINDA IBM TARAFINDAN RETLMTR. LK YAPILAN FLOPPY 8 INCH D. 1980'L YILLARDA 5.25" LKLER PYASAYA SRLD, LK 3.5" FLOPPY SE 1982 YILINDA SONY TARAFINDAN TANITILDI. AVANTAJLARI TAINABLR FAZLA PAHALI DEL DEZAVANTAJLARI GNMZE GRE AZ KAPASTE EN YAVA HAFIZA BRM KOLAY BOZULUR 1.44 MB KAPASTE 34 TELL YASSI KABLO LE ANAKARTTAK FLOPPY CONTROLER KONNERKTRNE BALANIR. KABLONUN RENKL TARAFI 1 NUMARALI TEL GSTERR. KIRMIZI TARAF ANAKARTTAK KONNEKTRN 1 NOLU PNNE GELECEK EKLDE TAKILIR. DER UTAK KONNEKTR SE (KABLONUN KIVRIMINDAN SONRAK) FLOPPY DSK SRCYE TAKILIR. ANAKARTA BALANTISI ANAKARTA BALANTISI KONNEKTR TERS TAKILDII ZAMAN FLOPPY'DEK LED DEVAMLI YANAR; DZELTLMELDR. FLOPPY SRC ELEKTRN G KAYNAINDAN GELEN MN KONNEKTRDEN ALIR. BR PC'YE EN FAZLA 2 FLOPPY TAKILABLR. BU DURUMDA BIOS SETUPTAN GEREKL AYARLAR YAPILMALIDIR. FLOPPY'NN KORUNMASI MEKANK OLMASI VE NDE DSK DNDREBLMES N MOTOR BULUNMASINDAN DOLAYI EN OK ARIZA YAPAN BRMLERDEN BRDR. GENELDE TOZDAN, SGARA DUMANINDAN VE DSKETLERN YANLI TAKILIP IKARTILMASINDAN BOZULUR. BU NEDENLE TEMZ TUTULMALI VE DKKATL, KULLANILMALIDIR. ARIZA GDERME DATA KABLOLARIN DORU TAKILDIINI KONTROL EDN. ENERJ KABLOSUNU KONTROL EDN. BIOS AYARLARINI KONTROL EDN. EER HALA ALIMIYORSA YERNE BAKA BR FLOPPY SRC TAKIP KONTROL EDN. YEN TAKILAN DA ALIMIYORSA PROBLEM ANAKARTTA VAYA KONNEKTRLERDE OLABLR. FLOPPY DSKETN KORUNMASI DSKET OK SOUK VE SICAK ORTAMLARDAN, NEMDEN, DUMANDAN UZAK TUTUN. GNETE BIRAKMAYIN VE ELEKTRKL CHAZLARDAN UZAK TUTUN; GNEN VE ELEKTRKL CHAZLARIN EM DALGALARINDAN KOLAYCA ZARAR GRR. FLOPPY DSKETN KORUNMASI CEBNZDE TAIMAYIN, BKMEYN. ZERNE SERT KALEMLE YAZMAYIN. KAPAINI AIP DSK ELLEMEYN. ARIZA GDERME BR DSKET ALIIRKEN BAKA BR ALMIYORSA, ALIMAYAN DSKET ATIN. DSKETTE OKUNAMAYAN VERLER GENELDE "ABORT, RETRY, FAIL" DIYE BR HATA MESAJI VERR. BU DURUMDA VERLER SCANDISK PROGRAMIYLA KURTARMAYA ALIABLRSNZ. VERLER KURTARILAMAYABLR DE... ARIZA GDERME FLOPPY'NN DATA VEYA ENERJ KABLOSU IKMI SE PC AILITA "FDD CONTROLLER FAILURE" VEYA "DRIVE NOT READY" HATASI VERR. BU DURUMDA BALANTILARI VE BIOS SETUP AYARLARINI KONTROL EDN. BLM 8 HARD (SERT) DSK SRC HARD DSK SRC PC'DEK TEMEL KAYIT ORTAMLARIDIR. HIZLI ALIIRLAR VE BYK MKTARLARDA VER DEPOLAYABLRLER. HARRDSK PC'DEK PROGRAM DEPOSUDUR. YKLENEN BTN PROGRAMLAR HARDDSKTEN ALIIR. ANAKARTA BALANMASI HARDDSK VERYOLU 40 TELL YASSI KABLO LE ANAKARTA BALANIR. FLOPPY'DE OLDUU GB YASSI KABLODAK RENKL TARAF ANAKARTTAK KONNEKTRN 1 NO'LU PNNE GELMELDR. 12 V MOLEX KONNEKTR HDD'N ALIMASINI SALAR. JUMPER AYARLARI HER IDE KONTROLC 2 ADET IDE ARABRMNE SAHP SRC DESTEKLER. IDE'YE TAKILAN AYGITLARDAN BR SLAVE, DER MASTER OLARAK AYARLANMALIDIR. BR IDE KONNEKTRE 2 HDD, 1 HDD LE 1 CDROM VEYA 2 CDROM TAKILABLR, FAKAT BR MASTER DER SE SLAVE YAPILMALIDIR. HARD DSKN FZKSEL ZELLKLER DSK ZERNE KAYDEDLEN BLGLERN DAHA SONRA GEREKTNDE BULUNABLMES N BR TAKIM DZENLEMELER VARDIR. VERLER DSK ZERNDE BYTE GRUPLARI HALNDE SAKLANIR. 512 BYTE'IN BR ARAYA GELMESYLE SEKTR OLUUR. KME (SEKTR) DSK ZERNDE 512 BYTE BLGNN BR ARAYA GELMESYLE OLUUR. SEKTR, ZERNE VER YAZABLECENZ YADA VER OKUYABLECENZ EN KK BRMDR. Z (TRACK) YAN YANA DZLEN SEKTRLER ZLER OLUTURURLAR. KME Z0 Z1 Z2 SLNDR ST STE GELEN ZLER SLNDRLER OLUTURUR. Z1 Z0 DSK1 DSK2 Z1 Z0 KAFA (HEAD) DSKLERN HER K YZNE DE BLG KAYDEDLR. HER YZDEK BLGY AYRI BR OKUYUCU KAFA OKUR. KAFA (HEAD) KAFA DSK KAFA BR DSKN K YZ VARDIR. BU K YZEYDEN VER OKUMAK/YAZMAK N K KAFA BULUNUR. BLGLERN BULUNMASI HERHANG BR VER OKUNACAI ZAMAN NCE VERNN OLDUU SEKTR KAFANIN ALTINA GELECEK EKLDE DSK DNDRLR, DAHA SONRA KAFA LER-GER HAREKET EDEREK LGL SEKTR BULUNUR VE OKUNUR. KAFA HAREKET DSK HAREKET KAFA DSK KAFA DSK PERFORMANSI DSKN PERFORMANSI BAZI PARAMETRELERLE BALRLENR. BUNLAR ARAMA,ERM V.B. PARAMETRELERDR. ARAMA SRES SEKTRN YER ALDII SLNDRE KAFANIN GTMES NGEREKEN SRE. BU LAY 516 ms KADAR SRER. ms=SANYENN BNDE BR BEKLEME SRES SEKTRN DNEREK KAFANIN ATINA GELMES N GEEN SRE. ERM SRES BR SEKTR BULMAK N GEEN ZAMAN ERM SRES=ARAMA SRES + DN BEKLEME SRES VER TRANSFER HIZI BR SANYEDE TRANSFER EDLEN BLG MKTARIDIR. DKKAT!!! BR DSK ALIRKEN BU PARAMETRELERE ZELLKLE BAKIN. BU BLGLER DSK ZERNDE YADA KTAPIKTA OLABLR. ERM SRES AZ, VER TRANSFER ORANI YKSEK OLMALI. DSK ARABRMLER PYASADAK DSKLER GENELLKLE IDE ARABRMNE SAHPTR (4O KABLOLU). SERVERLERDA, SCSI KARTI TAKILARAK, SCSI ARABRMNE SAHP DSKLER YKSEK HIZLARI NEDENYLE TERCH EDLRLER. PARALEL PORTA TAKILAN VEYA USB ARABRMN KULLANAN HARC DSKLER DE PYASADA BULUNUR. DSK TAKILDIKTAN SONRA BIOS'A NASIL TANITILIR? BR DSK IDE'YA BALADIKTAN SONRA ONU PC'YE (BIOS'A) TANITMANIZ GEREKR. BU N PC'NN AILIINDA BIOSUN SETUP PROGRAMI ALITIRILIR. IDE HDD DEDECTION MENSENDEN GEREKL LEMLER YAPILIR. (BU LEMLER FARKLI BIOSLARDA FARKLI EKLDE YAPILABLR) DSKN KULLANIMA HAZIRLANMASI BR DSK BIOS'A TANITILDIKTAN SONRA HEMEN KULLANILAMAZ. NCE FDISK KOMUTUYLA PARTITION (BLMLEME) YAPILIR. DAHA SONRA HER BLM FORMAT KOMUTUYLA FORMATLANIR. DOS WINDOWS 9X C BRNCL DOS BLM D WINDOWS 2000 LINUX NT UZATILMI DOS BLM PARTITION BOYUTLARI MSDOS 3.3 VERSYONU MAX. 32MB ALANI KULLANABLR. DOS 4.0 512MB, DOS 5.0 2 GB ALANI KULLANABLR. WIN98 & 2000 20GB ALANI KULLANABLRLER. BUNLARLLA BRLKTE BU ZELLKLER BIOS'UN DA DESTEKLEMES GEREKR. PARTITION'UN FAYDALARI DSK BRKA MANTIKSAL ALANA BLP, FARKLI ALANLARA FARKLI TRDE BLGLER YKLENEBLR. BRDEN FAZLA LETM SSTEM YKLENEBLR. FORMATLAMA FAT (FILE ALLOCATION TABLE, DOSYA YERLEM TABLOSU) DZENLEMELERN YAPAR. BLGLERN KAYDEDLCE SEKTRLER OLUTURUR. FAT LETM SSTEMLER SEKTRLERDEK VERLERLE LGL BLGLERN TUTULDUU BR TABLO OLUTURURLAR. FAT HER SEKTRDEK VERNN HANG DOSYAYA AT OLDUU V.B. BLGLER TUTAR. HER LETM SSTEM FARKLI FAT KULLANABLR. BU NEDENLE LETM SSTEMLER BRBRLERNN BLGLERN OKUYAMAYABLRLER. FAT DOS WIN 3.1&95 WIN 98 WIN2K&NT DOS SADECE FAT16 FORMATLANMI DSKLER OKUYABLR. WIN98, FAT 32 VE FAT 16 LE FORMATLANMI BLMLER OKUYABLR. WIN2K HER BLM OKUYABLR. FAT16 FAT16 FAT 32 NTFS&FAT32 BLM 10 EKRAN KARTI EKRAN KARTI LEMCNN LED GRNT BLGSN MONTRE GNDEREN KARTTIR. LEMCDEK DGTAL BLG EKRAN KARTI LE ANALOGA EVRLR VE MONTRE YLE GNDERLR EKRAN KARTI BIOS RAM VGA P DAC MONTR GRNT BLGS RAM CPU'DAN GELEN GRNT BLGSN ALIR VE SAKLAR NE KADAR FAZLA OLURSA O KADAR Y. PERFORMANSI NEML LDE ETKLER. EKRANA DAHA FAZLA NOKTA KOYMAK VE BU NOKTALARA DAHA FAZLA RENK KULLANMAK N EKRAN KARTININ BELLE FAZLA OLMALIDIR. GRNT P CPU GRNT VERSN EKRAN KARTININ BELLENE BOALTIR GRNT P BU VERY BELLEKTEN ALIR. BUNUNLA BRLKTE BR TAKIM EFEKTLERN DE ALIMASINI SALAR.YANSIMA, KABARIKLIK, 3D, PARLAKLIK GB... TNT, VOODOO, S3 BU PLERE RNEKTR... DAC (DIGITALANALOG CONVERTER) DIGITAL VERY ANALOG'A DNTRR VE VERLER BU EKLDE MONTRE GNDERLR. MDA (MONOCHROME ) LK IKAN EKRAN KARTLARI SADECE 256 ADET ASCII KARAKTER GRNTLEYEBLYORLARDI. BU KARAKTERLER PKSELLERDEN OLUUYORDU VE HER KARAKTER BLGS BIOS'TA SAKLANIYORDU. BR PROGRAM KARAKTER GSTERECE ZAMAN BUNU BIOS'A SYLER, BURADAN LGL KARAKTERN PKSEL BLGS ALINIR VE MONTRDE GSTERLRD. BU KARTLARIN YAPIMI BAST VE OLDUKA UCUZDU. BASTL, SADECE 256 KAREKTERN OLMASINDAN KAYNAKLANIYORDU VE TEK RENKT. KARAKTERLERN YERLETRLMES OLDUKA KOLAYDI, MONTRDE HER SATIRA 80 KARAKTER BASILABLRD. SATIR SAYISI SE 24 D. ESKDEN RAM BELLEKLER AIRI PAHALI D VE TEK RENKL TEXT EKRAN KARTLARI FAZLA BELLEK STEMYORDU. LK EKRAN KARTI 80 STUN 24 SATIR MONTRDE HER KAREYE BR KARAKTER YERLETRLR. BELLEK GEREKSNM sMONTRE GNDERLECEK OLAN BLG VIDEO RAM'DE SAKLANIR. sRAM'DE HER KARAKTERN SAKLANMASI N 8 BIT'E HTYA VARDIR. sBR MONTRDE 24 SATIR VE HER SATIRDA 80 KARAKTER BULUNUR. sYAN:80x24=1920 KARAKTER MONOCHROME EKRAN KARTLARINDAN SONRA GRAPHICS VIDEO CARD RETLMEYE BALANDI. PROGRAMLAR ARTIK EKRANDAK HERHANG BR PKSEL KONTROL EDEBLYORLARDI. NOT:PKSEL, GRNTNN OLUMASINI SALAYAN EN KK NOKTADIR. PKSELLER BR ARAYA GELEREK GRNTY OLUTURURLAR. CGA (COLOR GRAPHICS A.) GRAFK DESTEKL KARTLAR KARTLAR HALA TEK RENKLYD AMA PROGRAMLAR HER PKSEL KONTROL EDEBLYORDU. DOAL OLARAK BU DURUM DAHA FAZLA BELLEK GEREKTRYORDU. LK GRAFK KART 320x200 PKSELDE ALITI VE HER PKSEL N 1 BIT GEREKYORDU. YAN: 320x200=64.000 BIT=8.000 BYTE ZNRLK EKRANDAK GRNTLER NOKTALARDAN OLUUR. BU NOKTALAR EKRANDAK (SANAL) DKEY ZGLERLE, (SANAL) YATAY ZGLERN KESMESNDEN OLUURLAR. ZNRLK DKEY ZGLER PKSEL YATAY ZGLER ZNRLK EKRANDAK YATAY VE DKEY ZG SAYISI KULLANICI TARAFINDAN AYARLANABLR. GENELDE YATAY 800, DKEY SE 600'DR. BUNA 800x600 ZNRLK DENR. 640x480,1024x768, 1280x1024 DE OLABLR. ZNRLK ZNRLN ARTMASI DEMEK EKRANDA DAHA FAZLA NOKTANIN OLMASI DEMEKTR. BU DA DAHA FAZLA BELLEK GEREKSNM ANLAMINA GELR. COLOR DEPTH (RENK DERNL) FT RENK (SYAHBEYAZ) BLGSN 1 BITTE SAKLARSINIZ. 4 RENK N 2 BIT GEREKR. 00 = SYAH 01 =CYAN (MAV) 10 =MAGENTA (EFLATUN) 11 = BEYAZ RENK DERNL 1 BIT= 2 RENK 2 BIT= 4 RENK 4 BIT= 16 RENK 8 BIT= 256 RENK 16 BIT= 64 BN RENK 24 BIT= 16 MLYON RENK DKKAT !!! 320x200 ZNRLKTE 16 RENKL BR KARTLA ALIIRSANIZ 640x480 ZNRLKTE 64.000 (16 BIT) RENKL BR KART VARSA 320x200x4(HER PKSEL N)=256.000 BIT O DA 256.000/8=32.000 BYTE EDER 640x480x16= 4.915.2000 O DA 4.915.2000/8= 614.400 BYTE EDER DKKAT !!! 800x600 ZNRLKTE 24 BIT (16.7 MLYON RENKL) BR KARTLA ALIIRSANIZ YAN SZN 2MB'LIK BR EKRAN KARTINIZ YOKSA BU ZNRL YADA RENK DERNLN DRMELSNZ. 800x600x24(HER PKSEL N)=11520000 BIT O DA 11520000/8=1.440.000 BYTE EDER EGA (ENHANCED GRP. A.) 1984 YILINDA CGA'NIN BR ST VERSYONU OLARAK TANITILDI. 640x350 ZNRLKTE VE 4 BIT (YAN 16 RENK) RENK DERNLNDE ALIABLYORDU. 9 PINLI BIR KONNEKTOR IKII VARDI. PGA (PROFESSIONAL G.A.) FYATI 4000 USD CVARINDA D. 3D DNDRME DESTE VARDI. 60 FRAME/SECOND ANMASYON DESTE VARDI. VGA (VIDEO G. ARRAY) LK OLARAK IBM PS/2'LARDA KULLANILDI. 640x480 ZNRLKTE 16 RENK ALIABLYORDU. SVGA (SUPER VGA) U ANDA PYASADA KULLANILAN KARTLARDIR. YETERL RAM OLDUU TAKDRDE 1280x1024 ZNRLKTE 16.7 MLYON RENG DESTEKLER. 1280x1024x24=31457280 BIT O DA 31457280/8= 3.932.160 BYTE EDER. YAN EN AZ 4 MB BELLEK STER. TARAMA FREKANSI MONTR KARTTAN ALDII BLGY FOSFORLA KAPLI CAM BR YZEYE ELEKTRON DEMET GNDEREREK EKRANA AKTARIR. ELEKTRON DEMET FOSFORA ARPTII ZAMAN FOSFOR KISA BR SRE IILDAR VE SONRA SNER. BU NEDENLE SANYEDE EN AZ 60 DEFA EKRANA ELEKTRON GNDERLR. DAHA DK DEERLERDE EKRAN TTRER. BU DEER YEN MONTRLERDE 72 CVARIDIR. YATAY TARAMA FREKANSI MONTRDEK ELEKTRON TABANCASININ GRNTY SREKL TAZELEDN ARTIK BLYORUZ. TABANCA TAZELEMEYE NCE EKRANIN LK SATIRININ EN SOLUNDAN BALAR SAA DORU GDER, EN SOLA GELDKTEN SONRA ALT SATIRA GEER. YATAY TARAMA FREKANSI YATAY TARAMA FREKANSI TABANCANIN EN SOLDAN EN SAA GELENE KADAR BR SRE GEER. BU SREYE T DYELM. YTF=1/T EER T=0.2 SN SE YTF=1/0.2=5 Hz DKEY TARAMA FREKANSI DKEY TARAMA FREKANSI TABANCA, LK SATIRDAN EN ALTTAK SON SATIRA GELENE KADAR BR SRE GEER. SONRA GENE LK SATIRA GDP AYNI YAPMAYA DEVAM EDER. LK SATIRDAN BALAYIP SON SATIRA GELENE KADAR GEEN SREYE T DERSEK DTF=1/T OLUR. DPI (DOT PER INCH) GRNTNN OLUMASINI SALAYAN NOKTLAR ARASINDAK MESAFEDR DYEBLRZ. NE KADAR AZ OLURSA MONTRDEK GRNT O KADAR KALTEL OLUR. 0.39, 0.28, 0.26, 0.25 MM OLABLR. DOT PITCH BANDWITH (BANT GENL) EKRAN KARTINDAN MONTRE GDEN BLGLER EKRAN KARTININ BELLENDEN VE VERYOLLARINDAN GEMEK ZORUNDADIR VE BU OK HIZLI OLAMK ZORUNDADIR. VESA VE PCI VERYOLU 32 BITTIR VE 33 MHZ'DE ALIIRLAR. BANDWITH 800x600 ZNRLKTE VE 70 HZ DKEY TARAMA FREKANSINDA VE 8 BIT (256 RENK) ALIAN BR KART, MONTRE SANYEDE 800x600x8x70 KADAR, YAN 33.6 MBitps BLG GNDERR. RENK DERNL 24 BIT OLURSA (16 MLYON) BU SANYEDE 100.8 MBps OLUR. BANDWITH PCI VERYOLU EN FAZLA 132MBps BANT GENLNE MSAADE EDER. DAHA YKSEK BANT GENL N AGP VERYOLU KULLANMALISINIZ. AGP VERYOLU 66MHZ'DE ALIIR VE 1000 MBps BANT GENLN DESTEKLER. DKKAT!!! EKRAN KARTINDAN MAKSMUM ORANDA YARARLANMAK N SRCSNN (DRIVER) DORU YKLENM OLMASINA DKKAT EDN. BLM 11 FAXMODEM KARTI MODEM (MODULATOR DEMODULATOR) TELEFON HATLARINI KULLANARAK PC'LER BRBRNE BALAMAYA YARAR. MODULE ETMEK BR SNYALN FREKANSINI DETRMEK DEMEKTR. DEMODULE ETMEK SE SNYAL LK HALNE GETRR. MODEM DK FREKANSLI SNYALLER KABLO LE FAZLA UZAA GDEMEZLER VE YAPILARI BOZULUR. PC'DEK SNYALLERN FREKANSI FAZLA DELDR. BU NEDENLE PC SNYALLERNN FREKANSI ARTTIRILIR VE UZAA GNDERLEBLR. BU MODEM YAPAR. KARI TARAFTA DA SNYAL ILK HALNE DNDRR. MODEM MODEMLER SER PORTU KULLANARAK LETM KURARLAR. BU N GENELDE COM1, COM2 SER PORTLARI KULLANILIR. GNMZ MODEMLERNN SRCLER YKLENDNDE OTOMATK OLARAK COM3 PORTUNU OLUTURURLAR VE LETM N BU PORTU KULLANIRLAR. MODEM DIGITAL SNYAL: 0 VE 1 DEERLERNDEN OLUUR. ANALOG SNYAL:GERLM SREKL DER. MODEM PARAMETRELER BU BLMDE MODEMLERLE LGL BAZI TERMLER RENECEZ. BPS (BIT PER SECOND) MODEMN BR SANYEDE TRANSFER ETT BLG MKTARIDIR. 14,400 bps 28,800 bps 33,600 bps 56,600 bps OLABLR. PROXY SERVER BR LAN A'IN TAMAMINI INTERNETE BALAMAYA YARAYAN PC/MODEM/YAZILIM KOMBNASYONUDUR. ONLINE K CHAZ ARASINDA BALANTININ AKTF OLDUU DURUMDUR. VER LETM YAPILMAKTADIR. OFFLINE BR MODEMLE BAKA BR CHAZA BALI OLAMAYAN BR CHAZIN DURUMUDUR. BROWSER WWW SAYFALARINI OKUMAYA YARAYAN PROGRAMLARDIR. INTERNET EXPLORER, NETSCAPE GB. DOWNLOAD UZAK BR BLGSAYARDAN VER ALMA LEMDR. UPLOAD BR PC'DEN UZAK BR PC'YE VER GNDERME LEMDR. PROTOCOL K VEYA DAHA FAZLA CHAZ ARASINDA VER ALIVER YAPARKEN KULLANILAN KURALLAR BTNDR. TCP/IP 1970 YILINDA TASARLANAN VE BYK ALARDA KULLANILAN VER LETM PROTOKOLDR. IP ADDRESS ADAK HER MAKNAYI TANIMLAMAYA YARAYAN 32 BITLIK BIR RAKAMDIR. LOGGING ON BR MODEM VEYA BAKA BR YNTEMLE KARI MAKNAYA UYGUN SNYALLER ( KULLANICI ADI VE FRE) GNDERME VE O MAKNAYA ERM HAKKINI ELDE ETME LEMDR. ERROR DEDECTION BAZI MODEMLER KARIDAN GELEN HATALI SNYAL ANLAYIP ONU DZELTEBLR. HER K MODEMN DE BU ZELL DESTEKLEMES GEREKR. DATA COMPRESSION LETM SRESNN KISALMASI N DOSYALARIN SIKITIRILIP GNDERLMES LEMDR. HER K MODEM DE BU ZELL DESTEKLEMELDR. HALF DUPLEX K TELDEN OLUAN RJ11 JAKININ KULLANILDII VE SADECE BR YNE LETMN ZN VERLD LETMDR. FULL DUPLEX DRT TELDEN OLUAN RJ12 JAKININ KULLANILDII VE AYNI ANDA K YNE LETMN ZN VERLD LETMDR. X MODEM HATA DZELTMES YAPABLEN MODEMLERDR. VERLER 128 BYTE'LIK BLOKLAR HALNDE TRANSFER EDER. Y MODEM X MODEMDEN DAHA HIZLIDIR. VERLER 1024 BYTE'LIK BLOKLAR HALNDE TRANSFER EDER. Z MODEM X VE Y MODEMN ZELLKLERNE LAVE OLARAK OTOMATK DOWNLOAD, KLTLENME GVENL GB ZELLKLERE SAHPTR. MODEM STANDARTLARI MODEMLERN BRBRLERYLE KONUABLMELER N BAZI STANDARTLARA HTYA VARDIR. V.32 4800/9600 BPS HIZINDADIR. HATA DZELTME VE FULL DUPLEX ZELL VARDIR. V.32 bis 14.400 BPS HIZINDA, V32'NN GELM BR VERSYONUDUR. V.32fast 28.800 BPS HIZINDA GELM V.32bis'TR. V.34 28.800 HIZINDA FAKAT 33.600 BPS HIZINDA DA ALIABLR. 56 K MODEMLER TELEFON HATLARI 56 KBPS HIZINA UYGUNDUR. AMA YALNIZCA VERY GNDERRKEN.ALINAN BLG GENE 33.6 KBPS'DA GELR. U ANDA PYASADA 3 ADET 56 K MODEM STANDARDI VARDIR. BUNLAR K56flex, x2 VE V.90 STANDARTLARIDIR. MAX. HIZI ELDE ETMEK N HER K MODEM DE AYNI STANDARTTA OLMALIDIR. 56 K MODEMLER U ANDA PYASADA DAHA OK V.90 MODEMLER KULLANILMAKTADIR. EER MODEMNZ DER STANDARTLARA SAHPSE, MODEMN RETCSNN STESNDEN NDRECENZ BR PROGRAMLA MODEMNZ V.90'A UPGRADE EDEBLRSNZ. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 355

DONANIM - A DONANIM KURSU BLM 1 BLGSAYARA GR...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online