bildreamweaver - Dreamweaver u anda piyasada bulunan en...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dreamweaver şu anda piyasada bulunan en kaliteli ve kullanışlı html editörlerinden birisidir. Program WYSIWYG (What You See Is What You Get- Ne görüyorsan onu elde edersin) özelliğine sahip bir program olması sonucu da kodlarla uğraşmadan herhangi html sayfasını inşa edebilmekteyiz. Tabi bununla birlikte programda kodlarla çalışma imkanı da var ve hatta ikisini beraber yaparak kodlara müdahale edebileceksiniz. Programın arayüzü ilk bakışta karmaşık gibi görünüyor olsada biraz kullandıktan sonra alışacağınıza eminim. Bu konuda eksi olarak düşünebileceğimiz tek şey menülerin yerleşik olmaması diyebiliriz. Ama menüleri isteğimize göre kapatıp Kısaca araç çubuklarından ve menülerden başlayarak konularımıza giriş yapalım Bu dersimizde dreamweaverin temel öğelerini tanıyacağız ve basit bir web sayfası oluşturmayı öğreneceğiz. Bu işlem için öncelikle Dreamweaver'ın arayüzünü ve ilk etapta kullanacağımız panelleri tanıyalım. Eğer Word kullanmayı biraz biliyorsanız Dreamweaver' da temel yazı yazma ve nesne ekleme işlemlerini yapacağımız beyaz ekran sizi fazla şaşırtmayacaktır. İlk sayfamızı bu alana birkaç text yazarak ve bu textin rengini büyüklüğünü değiştirerek yapacağız yani tamamen word teki işlemler ile aynı. Burada gördüğünüz gibi ana bir ekran ve iki adet panel görmektesiniz. bu panellerin yanındaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi birisi Properties(özellikler) ve diğeri de Object(nesneler) paneli. Pencerenin en üst kısmında da Title yazan alana sayfamızın başlığını yazıyoruz. Eğer Object ve Properties panellerini kaybederseniz Window menüsünden tekrar yandaki gibi aktif hale getirebilirsiniz. Veya bu panellerin seçili olduğu halde ekranda görünmemeleri gibi bir durum ile karşılaşırsanız Window menüsünün altlarında göreceğiniz Arrange Panels butonuna basmanız panellerinizi geri kazanmanız için yeterli olacaktır. 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TÜRKÇE KARAKTERLER KULLANIMI İnternette ve Dreamweaver da Türkçe karakterlerin gösterilmesi için birkaç ayarlama yapılması gerekmektedir. Öncelikle Html dökümanlarında şu kodlar bulunmalıdır. <meta http-equiv="content-type" content"text/html; charset=iso-8859-9"> <meta http-equiv="content-type" content"text/html; charset=windows-1254"> Bu kodlardan ilki Macintosh'larda Türkçe karakterlerin düzgün görülebilmesi için ikincisi ise windows ortamında düzgün görülebilmesi içindir. Bu karakterleri çoğaltarak yaptığınız sayfanın kodları arasına yerleştirin. Dreamweaver'da Türkçe karakterleri görebilmek için ise Edit>Preferences'e girilip altta resimdede görülen menünün açılması sağlanmalı ve oradan sol tarafta bulunan menülerden Fonts/Encoding seçilmelidir. Burada yapılacak ayarlar şöyledir. Default Encoding ve Font Setting özellikleri Other yapılmalı ve Proportional Font, Fixed Font ve Code İnspector ayarlarını
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern