24 - Sabit Deerler Deikenler Peki demek ki Perl iin zerinde...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sabit Deerler, Deikenler Peki, demek ki Perl iin zerinde ilem yaplabilecek iki tr veri olabilirmi: saylar ve say-d karakter dizeleri (Stringler). String ve dier ngilizce kelimeleri kullanmamak iin ok zen gsterdiimi belirtmeliyim. niversitelerimizin incelediim ders notlarnda ve dier Trke kaynaklarda da bu zen gsterilinceye ve mesel bir kere belirttikten sonra bir daha ngilizce terim yerine ortak Trke bir terim kullanlncaya, yani birlik salanncaya kadar, bireysel abalar, ancak burada olduu gibi gereksiz tekrarlardan baka bir eye yaramayacaktr. Perl, iin veriler ister say, ister karakter-dizesi olsun, program boyunca aldklar durum itibariyle de ikiye ayrlr: Programn bandan sonuna kadar deimeyen sabit veriler ve belirli durumlarda deienler. Birinci gruba belirli bir say veya karakter-dizesi girer. Szgelimi, bu kod satrndaki veri sabittir: print 3 kere 3 = 9; Bir veri program boyunca eitli sebeplerle deiecekse, bu verinin yernini tutmak zere bir deiken veri tanmlarz. Deiken tanmlamak demek, Perle Kardeim-veya nasl hitap etmek istiyorsanz, yle-imdi bana bir kap hazrla, bu kaba arpan adn ver; sonra bir kap daha hazrla ona da arplan adn ver; bir kap daha hazrla ona da sonu adn ver. Ben bu ilk iki kabn iine bir takm deerler koyup, kartacam. Sana arpann deerini arplann deeri ile arp, bakalm! dediim anda bu iki kapta o anda ne deer varsa, onlar birbiri ile arp; elde ettiin sonucu da gtr sonu kabnn iine yaz! demektir. Bu komutu byle Trke deil de Perlce verdiiniz anda, nurtopu gibi deikeniniz olur; bunlarn iine ister siz, ister program, isterse komunun olu istedii deeri koyabilir. Ve yle bir an gelir ki, Perl programnzda yle bir komut belirir: $sonuc = $carpan x $carplan; print $sonuc; Bir adm ileri gittik; u dolar iaretlerini bir paragraf boyunca grmezden gelin! Anlald zere Perlde deiken tanmlamak demek, sadece bir yer amak demektir. Bunu tiyatrodaki koltuk numaralarna benzetebilirsiniz: C25 numara bir koltua iaret eder; ama o koltukta bugn siz, yarn bakas oturabilir. Tiyatroda bulunduunuz srece siz C25 numaral koltuu dolduran deersiniz. Eser bittiinde kalkp gideceiniz ve yerinizi bakas alaca iin, koltuun deeri deiken demektir. Tpk kt eser sahneleyen bir tiyatronun C25 numaral koltuunun bo kalm olabilecei gibi Perln deikenlerinin de ii bo olabilir veya sonradan boalabilir. Perl, baka diller gibi deiken adlar konusunda ar titiz davranmaz. stediiniz rakam veya harfi fakat sadece alt izgi (_) iaretini deiken adnda kullanabilirsiniz. Unix kkenli bir dil olarak gedikli Perlcler sadece kk harf kullanrlar ve byk kullananlara da iyi gzle bakmazlar! Fakat Perl byk harfle yazacanz deiken adlarna hi itiraz etmez. Fakat Perl byk harfle kk harfi ayrr. Yani Perl asndan Osman ile osman iki ayr isimdir. Ayrca Perl iin deiken adlar rakamla balayamaz. Deiken adnn tanmmayc olmasna dikkat etmek gerekir: kapi_no ad, daima degisken014 adndan iyidir. Her ikisi de Perl asndan makbul deiken adlardr, ama ikincisi sadece sizi artmaya ve programnza gereksiz hatalar karmasna sebep olur. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online