60 - CGI Web Servera Bamldr Piyasada 20ye yakn Web Server...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CGI, Web Servera Bamldr Piyasada 20ye yakn Web Server program var; bunlarn hemen hepsi, kendilerine evsahiplii yapan iletim sistemi ile Internet ziyaretisi arasnda arabuluculuk yapan bir tr CGI (Common Gateway Interface/Ortak Geit Arayz) vardr. Web Server, site tasarmcs olarak sizin vereceiniz snrlar erevesinde Internet ziyaretisinin altrmak istedii program altrr ve gerekiyorsa bunun iin iletim sisteminden yardm isteyebilir. CGIda altrabileceiniz tek program Perl program deildir. Yeni Web Server programlar, iletim sisteminin salad API (Application Programming Interface/Uygulama Programlama Arayz) imkann kullanarak gelitirilebilecek EXE ve DLL tr programlar da altrabilir. zellikle Windows 95/98/NT/2000 tabanl WindowsCGI, standart CGIn saladndan fazla imkanlar salayabilir. Bununla birlikte, Perl ile herhangi bir CGI iin program yazabilirsiniz. CGI program yazmak iin Perl dnda, C, C++, Tcl veya Tk, PHP, Unix Shellerinden sh, ksh ve csh ile Visual Basic, ASP ve AppleScript dillerini veya tekniklerini kullanabilirsiniz. Web sitenize evsahiplii yapan firmann (Hosting irketi) Web Servernn ne tr CGI programlarna izin verdiini renmek ve yazacanz Perl programlarnn bu kurallara uymasn salamak, site tasarmcs ve ynetmeni olarak size den bir grevdir. cretsiz Web sitesi alan salayan firmalar kimi zaman sadece kendi onaylarndan gemi Perl programlarna izin verirler. CGI programnzn neler yapabileceini, neler yapamayacan, bu kurumun salad yardm dosyalarnda bulabilirsiniz. Web sitenize evsahiplii yapacak firma seerken, ilanlarnda snrsz CGI destei verdiklerini belirtmelerine dikkat etmelisiniz. Tekerlei yeniden icad etmeyin! Web Server iletmecileri ou zaman site hizmeti verdikleri mterilerine kullanlmaya hazr CGI programlar sunarlar. Bu programlar hemen hemen daima, iletmecinin sahip olduu Web Server programnn inceliklerine gre gelitirilmitir. Ayrca Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) isimli Perl Arivinde hemen hemen her konuda iinize yarayacak Perl program bulabilirsiniz. Bu amala urayacanz ilk Internet adresi Perl Enstits (www.perl.org) olmaldr. Perl Home Page (www.perl.com) ve Windows iin Perl yorumlaycs gelitiren ActiveState (www.ActiveState.com), bu arive ulamak iin kestirme yollar arasndadr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online