Erhvervsøkonomi OH 3.docx - Erhvervsøkonomi Frederikke Lund...

This preview shows page 1 - 4 out of 10 pages.

The preview shows page 2 - 4 out of 10 pages.
ErhvervsøkonomiFrederikke LundHold 424/04 - 2020
Opgave 1:1.HovedstolHovedstoler det samlede beløb, som skal betales tilbage ifølge låneaftalen.Kurstaber omkostningen som følge af, tabet der opstår, hvis obligationer skal sælges til en kurs under 100.Det vil sige at kurs 94, som ledelsen i denne opgaver antager obligationerne sælges til, betyder at, hvis manlåner 100 kr. vil der kun blive udbetalt 88 kr. og der er dermed et kurstab på 8 kr. Det kan beskrives somkurstab=(kurs100kurs94kurs100)·hovedstolenEtableringsomkostningerer de omkostninger, som er forbundet med gennemførslen af en transaktion. Idenne opgave, er det at en investeringsbank kræver et gebyr på 3,5 pct. af hovedstolen.Etableringsomkostningerne kan findes vedEtableringsomkostninger=0,035·hovedstolProvenueter det beløb, man får udbetalt når alle end omkostninger til optagelse af lånet er afholdt. Detfindes vedProvenue=hovedstolkurstabetableringsomkostningerUd fra overstående ligning, ses det at der er en sammenhæng mellem de fire udtryk. Da det vides, hvordanman finder frem til kurstab, etableringsomkostninger og provenuet, men ikke kender udtrykket forhovedstolen, findes dette ved at indsætte udtrykkende fra de forrige ligninger i ligningen for provenuet ogherefter isolerer for hovedstolenProvenue=hovedstol(kurs100kurs94kurs100)·hovedstolen0,035·hovedstolHovedstol=provenuet1(kurs100kurs94kurs100)kurs94kurs100·0,035Af opgaven fremgår det at provenuet skal være 9,5 mio. kr. For at finde størrelsen på hovedstolen, for at detønskede provenuet realiseres, bruges oversående formel i Excel.XLåntypeannuitetKurs94Pålydende rente pr. år.4%Etableringsgebyr3,5%Hovedstol10.497.238krKurstab629.834Etableringsgebyr367.403Provenuet9.500.000
For at få det krævede provenuet på 9,5 mio. kr, skal hovedstolen være 10.497.238 kr2.Opstil tabel for hver termin som viser, restgæld, renter, afdrag og ydelserXTerminRestgældRenterAfdragYdelse010.497.238 kr.110.282.510 kr.104.972 kr.214.727 kr.319.700 kr.210.065.636 kr.102.825 kr.216.875 kr.319.700 kr.39.846.592 kr.100.656 kr.219.043 kr.319.700 kr.49.625.359 kr.98.466 kr.221.234 kr.319.700 kr.59.401.913 kr.96.254 kr.223.446 kr.319.700 kr.69.176.232 kr.94.019 kr.225.681 kr.319.700 kr.78.948.295 kr.91.762 kr.227.937 kr.319.700 kr.88.718.078 kr.89.483 kr.230.217 kr.319.700 kr.98.485.559 kr.87.181 kr.232.519 kr.319.700 kr.108.250.715 kr.84.856 kr.234.844 kr.319.700 kr.118.013.523 kr.82.507 kr.237.192 kr.319.700 kr.127.773.958 kr.80.135 kr.239.564 kr.319.700 kr.137.531.998 kr.77.740 kr.241.960 kr.319.700 kr.147.287.619 kr.75.320 kr.244.380 kr.319.700 kr.157.040.795 kr.72.876 kr.246.823 kr.319.700 kr.166.791.503 kr.70.408 kr.249.292 kr.319.700 kr.176.539.719 kr.67.915 kr.251.785 kr.319.700 kr.186.285.416 kr.65.397 kr.254.302 kr.319.700 kr.196.028.571 kr.62.854 kr.256.845 kr.319.700 kr.205.769.157 kr.60.286 kr.259.414 kr.319.700 kr.215.507.149 kr.57.692 kr.262.008 kr.319.700 kr.225.242.521 kr.55.071 kr.264.628 kr.319.700 kr.234.975.246 kr.52.425 kr.267.274 kr.319.700 kr.244.705.299 kr.49.752 kr.269.947 kr.319.700 kr.254.432.652 kr.47.053 kr.272.647 kr.319.700 kr.264.157.279 kr.44.327 kr.275.373 kr.319.700 kr.273.879.152 kr.41.573 kr.278.127 kr.319.700 kr.283.598.244 kr.38.792 kr.280.908 kr.319.700 kr.293.314.527 kr.35.982 kr.283.717 kr.319.700 kr.303.027.973 kr.33.145 kr.286.554 kr.319.700 kr.312.738.553 kr.30.280 kr.289.420 kr.319.700 kr.322.446.239 kr.27.386 kr.292.314 kr.319.700 kr.332.151.001 kr.24.462 kr.295.237 kr.319.700 kr.341.852.812 kr.21.510 kr.298.190 kr.319.700 kr.351.551.640 kr.18.528 kr.301.172 kr.319.700 kr.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture