EØ-eksamen 29 maj 2019.docx - Eksamen sommer 2019 29. maj...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Eksamen sommer 201929. maj 2019Opgave 1Det regnskabsmæssige mål for virksomhedens værdi, er egenkapitalen. Denne bliver fundet ved at trækkegælden fra den totale værdi af aktiverne på balancen. Udsagnet er derfor ikke korrektDen interne rente er defineret som den diskonteringsrente der giver projektet en nettonutidsværdi påpræcis nul. Det vil sige, at når diskonteringsrenten er nul, vil nettonutidsværdien lig den simple sumbetalingerne, hvilket er positiv. Ved en konventionel tidsprofil er sammenhængen mellemdiskonteringsrenten og nettonutidsværdien negativ. Det følger, at kun en positiv diskonteringsrente kan giveen nettonutidsværdi på nul. Det giver at den interne rente er positiv. Det gør at udsagnet er korrektHvis værdipapir A giver X i afkast hvert på over en to årig periode og værdipapir B giver i periode 1Xδog i periode 2Xδ.Afkastet for værdipapir A over en toårig periode bliver(X+1)2=X2+1Afkastet for værdipapir B over en toårige periode bliver(Xδ+1)·(X+δ+1)=X2+2Xδ2+1

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture