u0414u043eu043cu0430u0448u043du0454...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Кушнір Анна, завдання №1 Податкові надходження грають важливу роль в економіці країни, адже є однією з головних складовою доходів держави. Податки можуть, як стимулювати розвиток економіку, так і гальмувати. Одним із показників які використовують для оцінки податкових надходжень є коефіцієнт еластичності податкових надходжень до ВВП. Коефіцієнт еластичності податкових надходжень показує, на скільки відсотків зміниться (збільшиться чи зменшиться) обяг податкових надходжень при зміні валового внутрішнього продукту на 1%. Розрахувавши цей показник можна отримати наступні результати: 𝐾 𝑒 = 1 , тоді частка податкових надходжень до ВВП і зміна обох показників відбувається пропорційно в одному напрямку; 𝐾 𝑒 > 1 , тоді обсяг податкових надходжень зростає/знижується швидше, ніж рівень ВВП; 𝐾 𝑒 < 1 , тоді обсяг податкових надходжень зростає/знижується меншими темпами, ніж рівень ВВП. Для розрахунку коефіцієнту еластичності податкових надходжень було використано дані з офіційного сайту World Bank - показник ВВП в національній валюті (GDP, current LCU) та дані про доходи з річних звітів про виконання державного бюджету на сайті Державної казначейської служби України - storage/vikonannya-derzhavnogo- byudzhetu. Вплив податкових надходжень на ВВП подано у таблиці та на графіку . Рік Номіналь - ний ВВП, млн грн Податкові надходжен - ня, млн грн Δ ВВП Δ податкових надходжень Коефіцієнт еластичності податкових надходжень до ВВП 2009 912454 148915,64 - - - 2010 1079346 166872,19 18,29% 12,06% 0,659

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture