6_fiziokrati.docx - 6...

This preview shows page 1 out of 1 page.

6. Фізіократизм як передвісник економічного лібералізму. Економічні погляди Ф. Кене. Теоретико-методологічні особливості становлення та розвитку класичної політичної економії у Франції знайшли відображення у працях школи фізіократів, центральною ідеєю яких виступало вивчення основ природного порядку в економіці. Вони відразу виступили з різкою критикою принципів меркантилізму та політики кольберизму, спрямованої на розвиток мануфактурного виробництва при повному ігноруванні інтересів сільськогосподарських виробників. Джерелом багатства вони вбачали саме с\г, а не зовн.торгівлю. Фізіократи вважали, що економічні закони мають природний характер. Таким чином, вони ввели теорію "природного порядку", яка полягала в економічній свободі та недоторканності приватної власності. Вони запровадили концепцію "чистого продукту» , під яким розуміли отриманий у землеробстві надлишок продукції, що перевищує витрати виробництва, адже він був створений завдяки природній родючій силі. Більше

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture