5_Osoblivosti_metodologiyi_klasichnoyi_shkoli.docx - 5...

This preview shows page 1 out of 1 page.

5. Особливості методології класичної школиКласична політична економія була започаткована у кінці XVII – на початку XVIII ст. В. Петті в Англії та П Буагільбером у Франції.Можна узагальнити такі теоретико-методологічні підходи, характерні риси класичної школи:Започаткували наукове вивчення сфери виробництваЗапочаткували причинно-наслідковий (казуальний), абстрактно-дедуктивний аналіз, системний погляд на економіку, позитивне знання Висували концепцію економічного лібералізму, захищали політику вільної торгівлі, виходили з першості особистих інтересів над суспільнимиЗмінили напрям дослідження від обґрунтування системи регламентованих правил до аналізу об’єктивних законів виробництва і розподілу товарів та послуш у ринковому

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture