u0417u0432u0456u0442 u043fu0440u043e...

This preview shows page 1 - 5 out of 31 pages.

Background image
2 ЗМІСТВСТУП……………………………………………………………………….……3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ«ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН»………………………………………………………………….…….6 1.1 Загальна інформація про ТОВ«Платежі Онлайн»…………………………6 1.2 Напрями діяльності компанії ТОВ«Платежі Онлайн»………………….9 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ«ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН»………………………………………………………………………13 2.1 Аналіз фінансового стану ТОВ«Платежі Онлайн»…………….…………13 2.2 Організація діяльності ТОВ«Платежі Онлайн»………………………….25 ВИСНОВКИ………………………………………………………...…………...28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…..….31
3 ВСТУПНавчальна практика є однією з важливих та необхідних складових у процесі навчання у вищих навчальних закладах, яка проводиться з метою здобуття необхідних в майбутньому професійно-орієнтованих знань та навичок. Тобто,метою практикиє поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами протягом навчанняотримання нових практичних навичок, базового досвіду професійної діяльностіпристосування до роботи в колективіформування професійних якостей фахівця.Об’єктом практикивиступає діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Платежі Онлайн”.Відповідно до зазначеної мети завданням виробничої практикибуло:1) закріплення і практичне використання здобутих знань з фахових дисциплін;2) накопичення досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;3) вивчення організаційної структури досліджуваного підприємства;4) зібрати інформацію про діяльність підприємства, його історію, сучасний стан та пріоритети на майбутнє;5) на основі зібраної та проаналізованої інформації сформувати звіт про практику.
4 Всі вищезазначені цілі та завдання досягалися та були виконані згідно з планом проходження фахової практики, весь хід проходження фіксувався в щоденнику. Перші дні практики були спрямовані на ознайомлення з працівниками товариства з обмеженою відповідальністю, робочими приміщеннями, напрямками діяльності та обсягом роботи, проведення інструктажу з охорони праці та правил пожежної безпеки.Практика, результати котрої описані в цій роботі, стосується сектору фінансових послуг. Компанія, яка була обрана для стажування спеціалізується на фінансових технологіях. Fintech (Financial technology) це нове бачення у галузі надання фінансових послуг. Основною сферою діяльності українського фінтеку є грошові перекази та кредитування, цим займається понад 38 компаній. Інші учасники працюють в галузях управління фінансами, інфраструктури, маркетплейсів, телекомунікації, блокчейну, медіа та інших. [1]Дані дослідження UNIT.Citi свідчать, що в Україні існує понад 80 финтек-компаній. Активна поява нових стартапів припала на останні три роки –58% компаній виникли після 2015 року. При цьому 84% финтек-компаній вже ведуть операційну діяльність, і лише 16% залишаються на стадії формування. [1]В Україні розвиток такого напрямку як фінансові технології розпочався не так давно. Великий поштовх для його поширення та розвитку надали послідовні кризи у країні, які почались ще у 2008 році і

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture