{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Week1 - TOBB ET BL 106 Veritaban Ynetimi BL 106 Veritaban...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ BİL 106 Veritabanı Yönetimi BİL 106 Veritabanı Yönetimi Dr. Ali Öztürk BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BİL 106 Veritabanı Yönetimi : Ders Hakkında AMAÇLAR Veritabanı yönetim sistemleri temel kavramlarını anlama İlişkisel sorgu dili SQL’i öğrenme ve uygulama Pratik bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemini (MySQL)  kullanarak Veritabanı tasarımı • Veritabanı gerçekleştirimi • Veritabanı üzerinde sorgulama yapma • Gruplar halinde yapılacak dönem ödevi ile takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirme BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ
Background image of page 2
BİL 106 Veritabanı Yönetimi : Ders Hakkında İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi uygulaması (MySQL Server) MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çok kullanıcılı, hızlı, sağlam, pekçok platformda çalışabilen, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir veritabanı yönetim sistemidir. MySQL’i geliştiren yazılımcılar, 500'den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar.   •Veritabanı Tasarımı Projesi (Dönem ödevi) (MySQL Workbench, MySQL Query Browser) • MySQL Server ve MySQL Workbench www.mysql.com • MySQL Server ve MySQL Workbench kurulum ve kullanım kılavuzları BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BİL 106 Veritabanı Yönetimi : Ders Hakkında BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ Hafta Konu 1 Veritabanı sistemleri ve temel kavramlar 2 Veritabanı yönetim sistemleri 3 Varlık-İlişki Modeli 4 İlişkisel Veri Modeli ve İlişkisel Cebir 5-6 Normalizasyon 7-8 SQL 9-10 Örnek veritabanı tasarımı ve gerçekleştirimi 11-12 Veritabanı yönetimi Yararlanılabilecek Kaynak Kitap Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Streachen, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison- Wesley,1999
Background image of page 4
Öğretim Görevlisi : Ali Öztürk Eğitim Lisans, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora, Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İş Tecrübesi Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğretim Görevlisi (1996-1999) Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Merkezi, Proje Yöneticisi (1999-2005) Havelsan A.Ş., Kıdemli Mühendis (2005- ) BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Öğretim Görevlisi : Ali Öztürk Daha Önce Verilen Dersler • C, C++, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Algoritmalar Araştırma ve İlgi Alanları • Görüntü İşleme • Makine Öğrenmesi • Biyomedikal Sinyal İşleme • Veri Madenciliği • Veritabanı Tasarımı, Görsel Programlama, İnternet Programlama Yayınlar • Kitaplar • Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi, Nobel Yayınevi, 2003 • Meslek Liseleri İçin Bilgisayar, 1999 • Makaleler • Uluslararası Dergiler • Uluslararası ve Ulusal Konferanslar BİL 106 Veritabanı Yönetimi TOBB ETÜ
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}