{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3.hft - 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih • 1914...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih • 1914 yılında avrupa dış pazarlar ve dünya egemenliği için ingiliz-alman yarışması, avusturya-macaristan ile rusya arasındaki cermen-slav ulusculuk catısması yuzunden ikiye bölünmüş bir durumda. Rusya, fransa, ingiltere-itilaf, almayna, avusturya-mac, italya da ittifak • osmanlı çoktandır paylaşım durumunda ama büyük devletler paylar konusunda anlaşamıolar. • Osmanlı da kendini korumak için bu gruptan birinde olmak zorunda oldugunu düşünüo. Abdülhamit alman yanlısı, ıtc ise ing ve fransa yanlısı ama onlardan yüz bulamıo ve ister istemez almanyaya yanaşıo. Almanlarla birlikteliğn en istekli kişisi enver paşa, cemal paşa ve talat beyde ılımlı bakıo. Sonuçta almanya ile bir ittifak ant imzalıolar ve eğer rusya savaşa girerse osmanlıda girecekti. Ancak ztn almanya rusyaya savaş acmıstı bu durumda osmanlı savas gırme yukumlulugunde olmalıydı. • Almanlar fransa karsısında yenilgi alınca türk devlet adamları arasında tarafsız kalma isteği artıo ama enver talat gene almanyaya güvenio Ya şimdi bu parcada yıl yıl hangi cephelerde kimlerle savsıldıgı fln yazılmıs, ezbere dayalı bısı o yuzden yazmıorum • Enver paşa 1918den sonra panistlamist stratejisi yerine, panturkist bir strateji izlemeye başlıo.kaybedilen arap topraklarını kırımdan orta asyaya uzanan bir turk imp ile telafi etme hayellerinde. (Bolsevik devriminden sonra rus egemenlinden cıkan azarbeycan, ermenistan ve gurcıstan meverayı kafkas bırlıgı cumhurıyetını olusturmuslardı.) baku petrollerı ıng ve almanya ıcın cok onemlıydı. Almanya petrol saglama umuduyla osmanlıyı bu bolgeye sokmama garantısı verıo, sonra ıng bu bolgeye gırınce osmalı da gırmekte serbest kalıo) • Savasın son yıllarında panturkıst kafkas harekatı canlansa da, panıslamıst caba hıc sonmemıstı dıoe yazarımız • Guney cephesındekı yenılgılere trakyadan gelebılecek ıng fransız tehlıkesı de eklenınce osmanlı mutareke yaparaakk savatsan cekılıoo • Yazara gore ıtnın tek partı dıkdatorluu kendısı dısında herhangı bır sıyasal kurulusa varlık hakkı tanımamı9s hatta cesıtlı sıyaset dısı alanlarda olusturdugu denetım altına aldıgı kuruluşlarla da yonetımını kapsayıcı hale getırmeye calısmıstır.savaş koşulları da bu sureve yardımcı olmustur. Toplumsal koken ve kişilik farkından dogan Askerlerle sıvıller ve askerlerın kendı aralarında catısmalar meydana gelmıstır. • Bu arada IT sıvıllerı arasında solculuk fıkrı ortaya cıkıo, dıs tıcaretın mıllılestırılmesı, özel bankaların kapatılması, halk hukumetı kurulması ve yabancı sermayenın denetım altına alınması gıbı radıkal onlemler iceren bir program sunuluo....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

3.hft - 3.2/sayfa 143 Mete Tuncay Siyasal Tarih • 1914...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online