{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4.hft - HAFTA 4 ERIK ZRCHER ITTIHATCILARINN ULUSAL DIRENIS...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HAFTA 4 ERIK ZÜRCHER ITTIHATCILARINN ULUSAL DIRENIS HAREKETINE KATKISI: Mustafa Kemal’in 1919’dan itibaren lideri oldugu ulusal direnis hareketinin orgutlenmesinde Cemiyet hakim rol oynamis midir? - bircok milliyetci karsiti gozlemcilerin cogu ulusal hareketin ITTIHATCI tertibi olduguna inaniyor - milliyetciler de bu durumun farkindalar hareketlerinin İTC ile ozdeslestirilmemesi icin Sivas Kongresinde İTC ve herhangi baska bir partiyle alakalari olmadiklarini soylediler - 1926 TEMIZLIK HAREKETI Ittihatcilara karsi + Mustafa Kemal’in otoritesinin saglamlastirilmasindan sonra ITTIHATCI ve MILLIYETCI hareketler arasindaki farkliliklar vurgulandi - Zürcher burada bir suru tarihci ismi vermis cok onemli degildir heralde cunku ittihatcilarin onemi tartismasinda kullaniyor coguna gore ittihatcilarin M.K. tarafindan kullanildigini savunduklarini soyluyor - Kendi fikri: ittihatcilarin sadece katkida bulunan kisiler degil ulusal mucadelede buyuk olasilikla onceden hazirlanmis bir plana gore onculuk eden kisiler oldugunu soyluyor ve kimin kimi kullandigi tartisilir diyor ic mucadele niteliginde -SURIYE,MEZOPOTAMYA,AVRUPA cephelerinde yenilgi ama cemiyette ve kabinede iyimserlik. ..NEDEN? Enver Pasa savas hakkinda yanlis bilgi veriyor. NASIL? Savasin basinda cemiyet savasla ilgili butun sorumlulugu ona veriyor 1918’de ITC’nin yenilgisini gosteren bircok olay var ama daha sonra anlasiliyor: *Haziran’da sansurun kaldirilisi *Temmuz’da kabinedeki degisiklik - Bunu anlayan Talat Pasa ITC’yi kapatmak istiyor - Onun yerine Ahmet İzzet Pasa’nin gecmesi onerilir (Ittihatcı degil) - Padisah itilafci muhalefetin iktidari ele gecirmesi icin ilk adim olarak AHMET TEVFIK PASA liderligindeki hukumeti destekledi (ITC varken ona cok secim hakki kalmiyordu o yuzden Fethi Okyar,Rauf Orbay gibi ittihatcilarin yonetimi ele gecirmesini istemiyor) YENI HUKUMET: 17 EKIM 1918 GOREV: en onemli isler ateskes gorusmeleri+siyasi hayatta ittihatci sonrasi donemine kolay gecis - Bununla beraber ITC tamamen yok olmuyor mecliste hala cok var - Ateskes ardindan Istanbul’un isgali(16 Mart 1920’den itibaren) maddi ve manevi krize yol aciyor CEMIYET HAZIRLIKLARI : 1-) Acik siyasal faaliyetler ve kamuoyunun harekete gecirilmesi 2-)Gizli yeralti calismalari (ikisi de baskentte oldugu gibi vilayetlerde de devam ediyor ve ayni kisiler tarafindan)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ITTIHATCILARIN FAALIYETLERI: 1-)Acik siyasal faaliyetler 2-)Yeralti faaliyetleri 3-)Vilayet subelerinin rolu 4-)Ordunun rolu - ITC kapandiktan sonra (5 Kasim) kongrede hazir bulunan uyeler TECEDDUT FIRKASI adli yeni parti kurdular (11 Kasim) ( ITCnin devami: - son ITC kongresinde kuruldu - İdare meclisinin kongredeki uyeleri tarafindan - 175 maddelik hazir eksiksiz program yayinlayabildiler) ILGINC NOKTA: Bu yeni parti cemiyetle ile ilgisi olmadigini soylemek zorunda kalmis - Celal Bayar_ donemin siyasal kosullari Itilaf devlerlerinin baskentte Hurriyet ve Itilaf Firkasinin + ozellikle Izmir’de Rum azinligin artan baskisi Teceddut
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

4.hft - HAFTA 4 ERIK ZRCHER ITTIHATCILARINN ULUSAL DIRENIS...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online