{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

14. HAFTA - 14 HAFTA Sultan Abdl Hamit SYAS HATIRATIM SAYFA...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14. HAFTA Sultan Abdül Hamit- SİYASİ HATIRATIM SAYFA 509-555 Arkadaşlar isminden da anlaşılacağı gibi bu bölüm tamamen Abdül Hamitin kendi düşünceleri.özeti direk Abdülhamitin ağzından yazdım hadi kolay gelsin. Jön Türkler ve Kanuni Esasi: Yurt dışındaki jöntürklerin imparatorluğun ahlak ve mali bakımından iflas etmiş olduğunu söylemesi onların şeref merhumunu kaybetmiş olmasıyla açıklanır. Mili ıslahatlara canla başla katılmadığım için JT ler beni korkaklıkla itham ediyor fakat maruz kaldığım felaketleri unutuyorlar.(amcamın tahtan indirilmesi sonra garip şekilde intihar etmesi, biraderim Murat ‘ın delirmesi ve hapsedilmesi) Kanuni Esasi(1894): Mithat, rüştü Damat İbrahim gibi kişiler bir yandan bana şevketlü derken bir yandan da Kanuni E nin medeniyet zaferi getireceğini iddia etmeleri çok garip. Avrupalı gazetelerin Kürt politikamızı eleştirmesini anlayamadım. Bizim yaptığımız Kürt kazaklarından alaylar teşkil etmek ve Bazı Kürt ağalarının çocuklarını İstanbul’da yetiştirip onlara memuriyet vermek. Böylece Kürtler itaat fikrini öğrenip devlete sadık kalacaklar bunda ne zarar olabilir. Bu gazetecilerin, Kürtlerin ilerde istiklallerini ilan etmek için bize karşı mücadele edeceklerini söylemesini hala anlayamadım. Bahşiş Meselesi : Avrupalılar bizde ki bahşiş olayını eleştiriyorlar. Fakat devletimizin fukaralık içinde olduğunu unutuyorlar. Memurlarımın devletten aldıkları paralarla geçinmelerine imkan yok bu yüzden halkın verdiği bahşişleri abartmamak lazım. Tabi ki bu fertten gelen vergileri azalttığı için bütçemizi olumsuz etkiliyor. J. T. ler (1897): Hafiyelerim sayesinde Cenevre de jt lerin gizli kongre topladıklarını öğrenmiş bulunmaktayım. Bunların tek amacı milleti aydınlatmak, terakki ettirmek gibi bahaneler bulup mevcut düzeni yıkmak, atalarının yıllardır uğraştıklarını mahvetmek ve iktidarı ele geçirmek. Bir Jön Türk Mecmuası (1898): Bana ve memleketime karşı çıkan her şeyi bilmek zorundayım. Paris’te bir türkün benim aleyhimde yazdığı bir kitap elime geçti. Bu hakaret ve iftira dolu yazıyı okuyunca ağladım. Buna rağmen bunu yazan adamın tekrar devlet hizmetine alınmasını istiyorum. Eskiden sürüden ayrılana ser muamele ediyorduk.Artık bu yöntemden vazgeçtim.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern