{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

özetDERS NOTLARI DA VAR

özetDERS NOTLARI DA VAR -

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
<GENEL ÖZET Ders notları: Tarih 9-10-2003: ‘Modernite’ Niye ‘’modernite’’ kelimesi??. Çağdaş olumlu bi anlam katıyor, modernite daha gerçekçi. Moderniteyi her zaman olumlu almamak lazım. Holocaust, ABD vs Kızılderililer, düşünce polisliği gibi olumsuz sonuçları da var.. Tarihte periyodizasyonun önemi .. *idiographic dicipline :history – tamamen özgün durumlar * nomothetical dicipline : economics political sciences... Modernite ile devlet güçleniyor.Pre-modernde kral veya sultan sarayda,şatoda ve büyük şehirde otoriter.Modernde sorumluluk var ve herşeyi kontrol edeyim düşüncesi var. Modernite Avp.da: Rönesans, reform, büyük ticari gruplar, teknisel gelişmeler, endüljans ile ilerliyor. Marthin Luther Avp. Reformasyonu Avp.nın protestan olması kilisenin güç kaybı din savaşları..Rönesans ile Eski Romanın doğuşu bireysellik ön planda müthiş bilgi birikimi oluşuyor.Akdenizden Atlantik kıyılarına kayış söz konusu. ’’Kolonileşme’’ amaçlı. (Modernitenin yayılma koşullarından biri de kolonileşmedir.) Din faktörü çok önemli. Tek tanrılı dinlerde çok kuvvetli bir inanma dayatma var. Ortaçağ avrupasının yapısı bu. Lüthercilik ortaya çıkınca katolikler vs protestanlar birbirini yoketme ‘’Din Şavaşları’ önce: Roma-Germen Fransa 17.yy.baş İng K.Avp. Çok sayıda kayıp sonucunda ‘’yaşa ve bırak yaşasın’’ düşüncesi ile barış (Vestphalia Barışı) ‘’Dinsel hoşgörü de moderniteye katıldı’’. Devlet-din ilişkileri değişti. Protestanlar da söz sahibi. Protestanlık matbaa ile muazzam bir hızda yayıldı. Modernite bu noktada: Fikirlere yayılma hızı vermesi Toplumaları etkiliyebilmesi ile belirleyici oldu. Papalık gafil avlandı ama bundan ders çıkardı  ‘’Bakı Araçları’’: * Papalık Sansürü : Yasak eserlerin basımından önce kurul tarafından okunması * İndex : yasaklanmış kitap ve yazar isimleri * Engizisyon : Savcı+sorgu yargıcı niteliğinde düşünce denetliyicileri ve mahkemeleri ideolojik baskılar. Sonrasında: Nazilerde- Gestapo \ SSBCde-Okbu... Modernitenin getirdiklerinden biri de ‘’Sınırsız Düşünme’’. Çoğrafi keşiflerin de bunda etkisi çok büyük. Tarih 14-10-2003: Modernleşme Cumhuriyet dönemi modernleşme Osm’den başlar. Erken modern bir devlet olarak Osm alınabilir ( gelişmlere çabuk uyum sağlama, vergiyi iyi toplama, geniş bir devlet). 1730’lardan sonra ne yapalımda Avp. Devletlerine karşı koyabilelim düşüncesi var. Askeri alanda ( taktik+silah) adapte olunuyor ama seçicilik yok matbaa alınmıyor (arz-talep meselesi ve geleneğin ayakta tutulmaya çalışılması etkili olabilir). Matbaanın önemi okuma-yazma kitleye yayılınca anlaşılıyor.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern