sbsözet - p.27 The Reformation Lord...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
p.27 The Reformation Lord Acton (kim olduğunu bilmiyorum)’ın Luther hakkında söylediği bir sözden ibaret. O da şu: “Luther at Worms is the most pregnant and momentous fact in our history… The great fact which we have to recognize is that with all the intensity of his passion for authority he did more than any single man to make modern history the development of revolution.” Burada herhalde Lutherin tarihi değiştirmek açısından ne kadar önemli biri olduğunu bir devrim yarattığını söylüyor. Ama üzerinde bi konuşsak hiç fena olmaz. p.33-35 Speech Before Emperor Charles En başta da dediği gibi bu article Luther’in charge of heresy’e karşı kendini alman kralının önünde savunmasıdır. Buna sorulan soru, yazdığı kitapların kendisinin olup olmadığını kabul etmesi veya retract (deny) etmesidir. Bu lavuk da artık zaman kazanmak için mi yoksa emperorın aklını karıştırmak için mi türlü türlü hikayeler anlatır. Lafı uzattıkça uzatır. (bknz. Bir tat bir doku; kapattık kardeşim, hangi yıdayız, iyki doğdun.., böylesini gördün mü Allah aşkına.. gibi zaman kazanma metodları olabilir.) işte der benim 3 çeşit kitabım vardır. Bunlardan ilkinde religious faith ve morals hakkındaki görüşlerim ki bunlar zararsızdır, düşmanlarım bile bu kitaplara bişey diyemez. Diğer grupta: “the books that attack the papacy and the affairs of the papist as those who both by their doctrines and very wicked examples have laid waste the Christian world with evil that affects the spirit and the body.” Diyo ben bunları yazdığımı inkar edersem papalığın gücüne güç katmış ve çok acılar çeken halkın acılarını arttırmış olurum diyo. Bi de diyo 3. çeşit kitaplarımda Roman tyranny’sini preserve etmeye çalışan nalçaklardan bahsettim diyor. Ki en çok da bunların ağzına zıçtım diyor. Sonra diyo eğer bu kitaplarımdaki yanlışlarımı bulun bana gösterin, ben kitaplarımı yakacak ilk kişi olurum. Sonra biraz daha kafa karıştırıyo. Kral dönüyo diyo ki sadete gel. O zaman diyo luther: “I cannot and will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience.” Sonra final ve meşhur cümlesi ki Halil derste bahsetmişti: “I cannot do otherwise, here I stand, may God help me, Amen.” Yani bu böyle işte aksini savunamam ki diyor. p.43-52 The Scientific Revolution: The Mechanical Universe, by Marvin Perry scientific revolutiona yol açan 3 olay vardır. İlki renaissance. The Italian renaissance created new literary and artistic styles that sought to portray people and nature as they are, and this effort aroused a curiosity that fostered investigation into physical phenomena. İkincisi reform. Then the reformaion shattered the unity of Christendom, and a different religious person, one intent on finding personal salvation without the assistance of priests or sacraments, came into existence. Both the renaissance and the reformation encouraged a sense of confidence in human ability to arrive at new truths about the physical environment. 3.sü de
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern