TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. Şenol IŞIKLI 11.12.09 11928 19. Yüzyıldan Günümüze Ne Değişti? Osmanlı İmparatorluğu 19. Yüzyılın başlarından itibaren batılılaşma sürecine girmiştir. Bu süreç, görünüşte askeri ve siyasal olarak başlasa da Osmanlı edebiyatını da derinden etkileyen bir akım olacaktır. Tanzimat dönemi olarak isimlendirdiğimiz bu akım eski, anlaşılması güç ve seçkin kişiler için yazılan divan edebiyatının tam aksine günlük konuşma diliyle, halk için yazılmış bir edebi tür olacaktır. Aynı zamanda, divan edebiyatından ayrılan ve çok büyük bir değişikliğe sebep olacak olan bu tür sanatsal öğelerin yerine eğitici öğelere öncelik verecektir. ‘Tanzimat dönemi eserleri iki açıdan da gelişmeye yani batılılaşmaya yardımcı olmuştur. Birincisi, edebiyatta ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar insanlara yakışır bir anlatı türünü Türkiye’ye getirmek; ikincisi ise gazete gibi romanı da eğitim amacıyla kullanmaktır’(Moran,1991,sf:21) . Halk için eğitici yazılar yazan böyle bir türün ortaya çıkışı muhafazakâr ve yeniliklere kapalı Osmanlı toplumunda değişmelere yol açmıştır. Evlilik kurumu, çocuklara verilecek ahlak ve eğitim konular için belirlenen katı, değişmez fikirler ve gelenekler de diğer konular gibi değişmeye başlamıştır. ‘Ancak Tanzimat yazarlarının romanın işlevi konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söylemek, roman aracılığı ile vermeye çalıştıkları eğitimin de aynı nitelikte olduğu anlamına gelmez’ (Moran, 1991,sf:21). Şemsettin Sami, Fatma Aliye, Ahmet Mithat Efendi yazdıkları romanlarda batılılaşan Osmanlı’da aile ve çocuk konularında farklı bakış açılarında eserler ele almış ancak hepsi de toplumu eğitmek bilinciyle hareket etmişlerdir. Türk Edebiyatının ilk romanlarından olan ‘Taaşuk-ı Talat ve Fitnat’ da 19. Yüzyılın en seçkin aydınlarından olan Şemsettin Sami okuması açısından rahat, akıcı ve eğlenceli bir üslupla toplumu evlenme ve ahlaka dair konularda eğitmeyi hedeflemiştir. Yazar Divan edebiyatının
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern