s09_mthsc851_lecturenotes_fields_3

s09_mthsc851_lecturenotes_fields_3 - (I) 3- Narm‘ and!...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (I) 3- Narm‘ and! army]. Why‘d V O‘DSLFVKHJ-nl OW- CmU—s Jtmcfifa-ht P70, 1+ {3 posxega. g!” an {\(‘I‘lfit‘hfigt‘ (Rota/kamwj +0 («Awe MMKTJpC. (bob M an Wee/Sim Exaflgi FZZLU‘); GM!» “30 1 Ki-l-EC‘FEK], Us t‘rMchg‘QI/L (3/3 E“ 1‘ RAS'EQJA ‘ 133 PW (j/ [(x) Ms a roof- (CQU 4+ m A‘A uni/mam K. L Km, (x—W: x7—Zwl?>(+&=x’*+f so «I? n a roof or MM(‘('.Y(I(E‘{:j 2“ W: Th} Q, «(:3 PARA-L {370. alum F: p>0i I‘H'xu"; U) COM-Ly: 934-13? QAJ (obi-9P: Ck?" SP ‘Cr ~U fig“: é XPK‘E G qu OIUL {\oo+ Mult¥(l(rfj GILJ SPL‘H'ZJ [0:9 Exwm. p-M Def- AA MAW-cu Mm“ 42W PM .3 EEEMLL ,«F cm km alrifiwf- (>ng m a swat) #144. A— ontjnomafl 4:00 PF {3 gflamga anxch a“: 9+5 frmeiuLiSL ‘Cncfor; {3/ ’Wrmaui, H3 PM = a°+q‘\(+... +anx" (- F[x] ) +LM +Lu. Amwah've 01C £00 CA“ 5'» Algal as {‘(x) =‘al1t2nzx +.,..+ n‘aAXH, Execu‘u (@591 TL; olcnwxft‘w 0‘? 91941309 {.3 Fl“) *JYK); amt M Jim/mm a? #00309 «‘5 {Smymafpnum ' Pme {FFFQQGF-[X]. aux—.1 obj 1C(¥)>O/ WCTX) :O alum F:\°7O $121 £00330”) 55:” Sam; (70%be fl"; Exeruh (adj).- SNPW- £(X)5F_[2<] Md .4433“) >0. "Wen (‘3 'F WM, 2mg wt «F Cm m mltpmjc, >2 (.2) (F $501130 an“! (frat), F‘(K\)=l, "I‘M ‘Qfl LVU‘ A0 V W“ “00*! M m vxfiw.»g\ QJJ. ff} 0) $43 aeK‘ Li a (“‘1' .{3 Cu) wnc-h FM ‘ (Y‘W)3(K) PM “- 3m + (x13 3‘00 =0 PM= 3(6) +(a'flj‘(0\)=—O t) 3mm 1:) (M) 5m 9 CM)" (1) guppy; 31L: AC CM-EnJLH-m,‘ +kJ- Ad< m; m roo+ OF I‘M/4+0? («iifij 7/ WHL anx—«Yflg ’ ~P'OQ " Z(X~A)3(x)+ (x—oqukx) 1:) a is a mf Pr SM [#00, P‘m):l, m cm. w»;ch kCX)£(X)+k(x)47'(x)-;I 1% 56% km, kmeFix] => mkmfibu) +L£«)$‘M=‘l’ a D _ Cw (‘- if Rx) EFEK] rs Nreim‘aQ/ {in Fir) (s Waugh PC? 47,604“). CW H: CAMS-"=0, 14% (Mg po‘vmmol M PU] LS wamuz. *Cai .' Hr 1p“) ‘3 Mf Wan-“ll +5“ Rfl—‘MX’? ‘CF Sartre fix). / L3] DEE: H: aEK t') «(jigffig M WA K. (‘5 Satan:ng [F "if; mMi‘WLJ poijaamgn} Maw—(X) {5 A“ mil/Ufa“ K“: is Swami w. egg qch (3 Wm“; Mr 1-? M; 3m,” K “a 5mm? (2414 Q» gm. gets-[x], W Rflépfx] U Separa‘aQ l‘rmalm-SQ 0C “>0, cud. ’Hud’ 4:09 Splrb W K, _ (a) (P am n a mer of: m) m hawk/F)! 74% {flawed is “f‘sc ad of“ (wt; 0? My {‘19) H: r»th w H=27LSG, HM £0=H1=n «4 i9€¢nwl¢n§ (s 4 mm y} or Cow!” rapes/enfifi've; 4:" H ‘7‘ G, W f¢‘(a))...l¢>n'(a)} art at“ #1 raw“? a; racy («3'- IF 4% :anrex‘fi’T-1w “fink; alii‘bo‘vié “‘M’i two“) “mm, ame: Mm Dr an] ceK) 4AA Sc; {P aék (s a .Pov+ 0F- \C{gl So (‘5 «may (Le, G adv; m' #1. 304‘" of %'(‘$‘ 01’; 47%)). ‘LJ Lék Le. “AL? Farah Cm. to PW m => BerFM-fi F(L3’_ 900:9 Tia-n Ll! =3 9 mm» ts CW», ~«cb(«>~-.ct.(s)_ / (5) Chain sums/ysz) so 3 [ML] alrz’mu— mm 0“: Ch) {Or£.+»5{~Jz///;<QTLMI) ‘ ' — fig (5 wakilc é, (MquL :23 [641+] :— 7‘0. ME My +LG <13,»"0s=<bd~o\ ~:> qu‘¢ic\=-0L I —::> ¢J~q¢5€§tjr¢®zu 1:) dyipr :(pJ. (A, LJ/ / G 714m 3.4“. H: NF (5 aigéome‘c) 1%“ #1 Cflawr are eomvalua“: (CC) (C/F is HMS ' _ fl . (H k is a Sre‘tfl'wv‘bfsefi fir Saw, 9.2:» Hi” CC) K [3 6x SplPH-Dj Fwd ‘Qr‘ Sow. gel" EFLEFZx] JWQMSQ pagamts. (if: (“323(5) 1 Pm} 9.?{MROQ : MK; TAM 2.8 => mix MAM) WM”) é, Lug Ji‘frmd and? In LC. / (LP—‘56) ‘~ Le} Saki-f, v’ {(32381) 1 C931: [KtF]<oo. Le} (}=Cm0(bC/)l?)~ Prci £00 6 3'1 a‘F 01:] «(30): A70 am! (of 30‘) LL Cm (value-.562 Rcbr mfo 09.5 jug-21470. I ~ "0 P w one“ 52 a W a? 30* /l \ w L= Fm Mam. ~ W“). Pwsmém): te;t+JcL=[L-FJ (H \\ /§G”(°” kkSa #5:“th on [KtF] (Bail; om firm/59) 1 I . K Assuw. 7+ MM? Qt «U QM; of 01.3,”, < A. » 3m K 1: a Saw? ‘Cicflrl 1’;- :;L M; L) % [KtL]<[K"-Fl IMP :2) K/L. [5 Gucci: 4% [K=’L1=l-M(I<IL)\=l27Ll=1ul. cw). Lajmax z) m = {Hi [4: u) = [3451.] [L = F] = [K 2 F7, ; (we Cs) ¥Smm {€41}:ch p])_ K“: (5 G‘figiy (gig,r t, FTGT) [101:]1‘oa Tkta. M3 HRH: [F(«\:F]<ao, so a 'Lw‘ «2 ‘sgt%+«»j M214- ”? Sam Csnflu: SLJ‘LJ a€ Tau [M2F]<w, «A M/l: e; Mai; (:23 cm!) T‘wx, (“datfi Cw Som. CbéwéM/F) Tom LU v3 d> mam was (A {1+ eéG-J(k/F)l gm“. / _ (3 CK; Shanon (s ngnq‘ll an”; Q/LL“, I: r K“: (5 Mrs NEF (41': +59 Fwd/“LID ovcr gm W wk ,p: PAUMZJ, M Fix] K/P.c; a W axfiwrm rfi wig (\N‘filmuék- "w poLDer/«nl 14A) A Why/4’ «‘m K th'l‘f M" “ ‘ '3 Em ‘L‘ W317) ‘3 “9* “W‘- ” Q 5"“? WNW" Y’Z/ Laudr )(3~’Z 5((14' fin (’14: 2, Coman (30%?) TM 7.? Swan». Cs KLyimrc, om—J (S ‘ta algflmic— C(0$w-Q) FS—KQE'. TLC" we ebwvdujz (m \L/P-v (born—J. , K CK.I5\ SPL‘H’Py pin/OJ ‘Cw com ,gr’SFEX7- cm [PcbewflfE/PB, w“ @092 K. (K «3";109‘3). - 0}} (av—9(5). Tau 2p :{mm “48;; w LC] (5) (1* K g/L a SpUHlj RCN“ k): eiEA}§F[K1 (J. TJJM QAJ EGO/GE?) awn-1 3:7 axérk lb} 6i (Eek ’ 0F ELM} . TL‘LA ":CPQQC‘A)‘ £¢(¢(,fi))) SO (“I A. Paa+ «:76 Raq/ and So SWH‘L~ K i) L3 (By-"('1- rP chmmb (A g duggx. / I (C)=:>LO\>‘~ W 4:00 GFEX] ‘Iwméég, £(flto gr“ 50m acLC. or MS L2. «3 a+Lm m4» ma cm TL“ 3 F~Bamrpkfim (bil:(fl~rp(é)/ >5 g’Ljif'Hu. cm, 4;, Pa? M) “J d: mid; web WWW/F) L3 Tam, (.U- T1,”, 61(0ng :0 em =£ek , 9» 4%) spire aw K. “’ ‘3 9:: 1? L491; gym.“ 44% LL/F cs Mom :90 1C MIME norm!) owl: war-AC Wtr [3‘ Thus 1.9 is”; Dig: A» MNLJ C(ds“f“L—'U_f~ {S a [‘5 “Arrive F; OM-J Ma‘ni‘MJ in PCS‘AAC'E‘. I ‘ Ms A C—Jw'clbsm he m: a 944' LBK Wis I Mm owl: GUI—J. mm! M +19% “Stunt ' :71 m u: M Mr- exv atyem . K 1744.5 0x (WWI Clank"; L MP W‘qoua twp to RUMI‘VZHYM. / “m \P [K'F]<oo, rim [Li/73400. (“C1, H: K/F 1‘s Wan/Ma, +5“ L}; 0\. G—al—abl'31CioSurC, EQLQXSQ k =F(S) 9r Some S ={a,;: HI}, _ Par ’31:{Mah‘=()()-_ MI} QMKLXY~ w I, At A Self-“1% gr 3; W 1 m/lll‘ck {at} 0430 R SP gr. W. TM 35:; L/p: U Mmbo‘ V * AM ‘A‘W‘Jvfjé M Q ) GI‘J M I 0"?” as (low Wu Him I; NMJ, Zack ' Mm-IFCT) rplrhr m "M ‘3) M l" ‘\ ’Pl’fil-f’y . ' 93? m K ‘:5 Mal); / ‘ ' UA.‘1NLMA/Ll smcu’ L' is a «1”qu prmvfcor K11: - “M L‘ 0- < w‘n‘f'j Cw Er $0M K_ ’9' L'=L. /' W “3 (new, fiwmcmpalt g +0.,Iigflfim/ WW ' ‘ [L=F]<oo; “v V . . * (c) \F K/F u MALI, 1% WW -._-_-> LIFE _6__1.;$,_ "Mpg-l 5/ka has .rooh £6 fa Gag“; (it-05;?- “ 59“”? :74” OF M), (Le, @éa‘fii-WZ‘) :sz i): €3me I:\f03/ "HALA G» [S cyclic. PD Smu.‘ GEE Pn‘wvcfi £6 H‘s. ‘3‘le stv'mgs) wLMq ~" 4:0 SL4“ dw— wt» 53th Mqu p ,3 53cm. sue mimmglmltaepg) me ma 19619 MA [In/um "Nun l,‘s,bz,..‘/‘3M ow: o{r's+.»~d' rush of {(szmlepix‘]. mp 17 —:> my M. 1w. My mm a? rm, 1: CEO) arm CMsl :5 c. n a m+ .F~ Cm t) CC‘Ok‘Qr‘ 509'»!— k 1:) TIM». 1.81 H: K/:: U Ema) «HM KIF— I") armpit. if? ‘H’ifl— W‘fi OWL} 5'“th I‘M/j Infirwnfi LAM-can K ‘rm-J Pig; (1‘?) 3% K: FOL), HM?! (If “(DiMa’lE-(flf " ' . \F FeL-‘C’KI 3054110: Mm. H") mm C" KD3>' l: :00 = 5°+g,x+,..+ sk_lx“~-"+ x“, (up 1M —, F(L,,)g,",...,gk;t) _. L , chart], mmm‘: Pm mt cha I . ‘ MP»... [t<-'M]= szMFEK‘L] 5:) M21“ TwaL ‘5) L ) final (TM WA) flattens ,P . ($3 IF Pam-=2 +<\{oz=‘<g> =‘>*K=F(s). / ASSumxfltao, Rack alkek‘j bqt-o Ami W’Lzlqalgy, Cam-1M. Ru em 04? 1% gm C : mm) A“; emu mam, w 3 0% wwan WA) 3 C‘:'0\+‘:)J|#:0\+50(12C1 5%: #(C,)=F'((3)=E§L. "£553: P(RIS)1F(C,). _ cmw cficl : '5(4,~.Az‘)e E. {Mu Al~o‘l#:d’ LGE’./ Also, atcfilaollgg :5 gal. ./ ()(CL, 0&6,l/<-.S,f, Mimi! \F F(a)*#l<, +94 3 am s.+_ [:7'*(K,g):_; F7353] end» +Lm we om Cw craK. sec F(a,é)~"F(C,). i imam 1r:(a)=)<, [3 TM 39: lc/j: Q Rafi a“: WGWM," MA K/{l is magic". k3; ,L 1x ax-GwQa-jls' chm C." Tam CALL/1:) l; Caz—u, «J, 1m 174% m3 s43:wa '33 FTGT, mg H 5,54% m8 Fagglc TQM-,7)? :> K)?” Wyn, ,3 ‘ ‘ ' Than-"m Mada): (C is» aLQLEm'maflg day); 99 Pa 430%le me u» a a do?!“ my ’ Lu k In & @015'.ctosw at (cm m) We a.» ' wwflclmfi - ‘ V "I . V. _ '_ LuF 14 ha A 27st submaer c— m FTGT +9 .[L'.DZ]?[G7H] rs 044.} ' (£93 _ Tkm 3‘0} =3) Em 30m w??le obj MAI/20¢) god“ MID/ROG I'M; a; ramp (700+ (In-firmjmfi Val.“ MVNflB/I 50 mar assume {Jr‘s b, Tkwl Ltflzi 1‘) [G:14]:/ \(Ca‘hfin '_ R‘ni fl ‘. ,. Dd: [P lFlZ-in FILL/x Mflomrpkizm cfzngLF-ear’ ['5’ +L~L, FMLXAQNJ ON I . PPFM £0114 5,374,, ‘HwA 61p“ MIL-CPL ivh=[l:3FP] out-J : U c, WNW) QJJ aw F 4;; mpxux. P 84;; F I; a ZP~.Nthr spam ofi ohm/mam In:[(2; 7413’ MM [F1 : p“, / ~ ’ Tut mtmmha 3%? PW: 07, 144,; mg 64) Tim. em. aio (s a mmL o-F x5“.)) 5}) 2an NF 1'; a mfl OF ‘p(><)=><7”><. . mm, P is a 99m? Q!“ {by Mr 74).“ Q P32; all; {F O<AeZ) an—J F {'5 9mm) +41“ —{—A.a‘~4fi_ 5'; a 0‘?" rrr‘Jfir €6SPA7 (A/H‘OM (AP ‘Eo’llomrfl’lxlm. TM 611mij G—(F/ZP) :‘<¢P> in; enter n) 0/»! (Pp Cs {LL Ema/\st may. pp, 9} I: a a selgfirvj QJJ L; vafl-WZBZ ——_._ 0W.F Zp. Shun F1341“ $0, {CM L‘AS Kb olfihvcd" (Unfit §Mm (A+'O)P: RP+UI .4 m’EGF: mt (Law-m (mi-s/ "(Len £15, m5, m; a/é m (3.043! Tlm, +L< am I: L”) 13M a £141) W ma rm selc‘b. “was”, Hal: 7,) W! WWW. Quay, {Cm WWW, a? gpl.~H-.-j (was. / ' V N51: chpe-GMFW , W ¢Pkca>=of¥a<€ kw. med ¢P“:\ —:> WAN. kc l¢rl=k<m «Hm m Judge-S fir: {: W11 14 We: 01C 4. XPk;X {Z {Pap L7\, 1 V Tm, CHM/23m W4 mm :5 G~9(F*/74p)=<qb«a>,3 LEG C35; u: [: m; K. W Cara ELM; erx PE (4/ 1thM K I (5 Galoi's‘ Pf,» [(3 Mcqu (Jr Rmexkxc— Fix]. Sim: £09 14A} GLCS'ERJ' (30+)" 2'4” [.3 WMKUL) a”?! ’— ‘L, {3' A 36(ii’fflrj Qr C(51) gV-cr [“ E3 Tkm 'Skf (dick) ) (r5 Gan/LU. ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/11/2012 for the course MTHSC 851 taught by Professor Staff during the Fall '08 term at Clemson.

Page1 / 12

s09_mthsc851_lecturenotes_fields_3 - (I) 3- Narm‘ and!...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online