s09_mthsc851_lecturenotes_fields_5

s09_mthsc851_lecturenotes_fields_5 - g Tmmalut*‘rarij K...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g Tmmalut *‘rarij, K is « etch/(3(7),; Lw‘ a-fl 2:; ‘ , fiz'AM‘SEKISEMWO‘WFFfF‘ fixing are .413‘Emcfl abmlake-S Gal a Wierov .Pobnomfl 430.)...»9)chxumxk] WM €(a‘,...,q,‘)=‘o‘ PEN-(FL: T‘m ‘(5 a "W‘Q—a+wnh of ‘Ko; Aa‘l'mn '0‘? .li'wem- I “(mam .l I'MflZ-Cro “to 911’ 4"" Jcpfw‘rfilm 0F hfllfif ‘ V A! 0p 'H't NrS‘J‘ES' ‘CI‘IM LLMFL SMA‘F. xv~((S(¢‘m§V M ’“MB I - . Exam (L S:{azs ) +4an 3 ‘|.S W 0W ‘ (PP a 1’5 a‘ygam over F. V EY¢M‘LLZI 5!} {11" "[1":1 STCV+§3 1‘s a‘yfimmfllgj ' 0"“ Q5 C‘V‘S'““r ‘H‘ {3°(Jflo-MIJ {(X,g)=xZ-j+3x+$i An $11.50ch“) I‘“A£eQ/\AJAJ‘ (S. CJJU 0k +f7Vlfa/lxt/U-e 31-}. Over Ehrciiei SM +wa 39k. (3 43130“qu over» F +LQCQ is Sam «(98 HM} (5 «(3&9th 'over F(§_\fa3). M; (forme 6A ankde 0M3 'CFAW gr lime» 9d: Mr [Z] DEF; 11C K/F (’5 041+ adng .1) +L¢n K (3 a fmsWfiJ W. ['F K :' gr $0M {Ti/.sz 5.2} S av-fr‘ IL) 'Hvxx K ('5 a ngj iaASLo/lo‘u‘hl “riff‘gn. Emuh 1'. K3910 [s 6&ri ‘EWS‘UAoLt/I‘b‘l. Emma R141 (5 icm'wotww) Lu} m Put-(’3 wtmwxemj. Dgf; AWMWQ WEEK MEL; alum ' *4/1st“ Lang :10 3+ (5 Mmkl th‘t M (£393: Madcap sq'm L433 : “MM “kg-5 .W‘ :0" TOASUAXQL/tu‘ £4925 i'“MMJ Atyémz‘lg J R $0M; (1mm, 94141.3 faqsm/uakuu wf gslc ficwmkd ', J 1‘!‘ --0\ “km/‘9wa [34:63 E, In P«r+«cu(ar’ K [44} a +0215ch 1.9458. M gt! ((1 {55 Jada“; {PF B=¢I P91 5‘1: vSuwou 59% CS 4 +r'MscuchALe N‘J «€K\S. TL“ 3 "{A3 {5 «(acgmtcdb Aequ O\r<.r F .‘q'a (s claw/v n. a‘ak‘amzc our Can'er nam'n “to (Mac [5; A (flat mam SJ ml was +L~m sum (5 um, PC“ 0\ (S 54 '+L\.( Span of: S . (39%)) (J S={E.)y...,Ek-§ (wassigfi 0243), MJ (J @ ' fiche,thxk)eF[xo,%.J__,'xk] k a tween: poLUM-MUJ wrf‘Rp {(6) L.)_.., 13‘) 20L Nofi W KO mm M 1:00 ) SM? 3 ,3 ,\ +mme¢xtJ :4. germ 300) —~ 79m, Lu) 6 HS) [xv]. Tm 301.0490 Ed 300:0 _~—-> 6: (Ir «lacéma (Iv-Cr HS), ./ (5:)Smou 3mm {73(- so?! 0.995(86FYS), V we M9 asgumc“ WLOF W “1(8) 6F[E,J,..,bk][x] ' )5:— ila.;...,ek3~ss‘ ', - TAM 3(4) :05 r: « lLon'f'l‘ive'J (1%ng myth-m am I: gr {Q) 5,5,“) )- n/IJ- tuna .S U (£5: 11C s z: « 4%:th y} 16.. LIP, drug 3 is « mnmaum gm: #1}qu R gym-4’... ' 535 H: Sex, +Lu~+K w" (mtg): gzkfb); {ask -. a is «(343mm 0W F053 \‘3 +L¢ Ayn; closure a; PCS) m K, x-m u «Maj A +4“ W ,m our-mm gsv. ‘ m ' s g Eds); (n) H: SsTgk, fig. «(3) 9 NT); 153 gm 1F Mods), m «ea-ml) a 3m £944 32:0 s‘gg; 0” «(02(9) = 02(5); _ Proe 5".2: Sappou. ssk)‘ 4,1,4, MJ’ 4,9049“) TL“ aeollsuffi); fig; 3dr L =r:(s)) so a 1-: .JmMWeJ M L. 90*. “hymn, ‘M HA), I A I I 33 Pm, :1, his} is «LytachIj MM MEL. may HWLHO m L[)I<,)X1]‘ math Ha, 9:0. Man; X, m» occur M {(XQXZ), :m L ,3 hdgnabntd Mr L. .m, omcm mam) mum = H: «mm, nu 400:0. TLMwCre/ Magda) U TIA,“ C '1 ‘. e, B M £45434 “Ctr a“ .IAI=!E‘I. _ ' ’ Eg- WLOG-) Assume O < [M 3 [l3]. C3221; |A|<oo-, £42,) A=ia.,...,a,§. ~13: :1 $0?(A\-{a.1) ;. m eartcufi‘r, ‘a.C~'VLCB) w ' a.#OZ(A\{a.S). ‘ I Chou Q,c[§\ 02(A\ {4"3)‘ Pmp ST! ‘9 A,={£,)a1,...,na} 41's A flaumgtuk 30K Pa? 91 "a mead/L)- . 53' Tamge/ 4‘ (s {harmxugtmm ‘ \alu;+(»§,g, I 4:; :- f £54., LA, at“, w) an?) wklzk t3 ALSO « fanswohncc (045.1 Cmst LG: A" = {m s ’3 , «MI And“! 413 m Cam-21 - A Err QACL 016A, £1 Cmr'éq 301-" E“ QB»w.+4-anZ(UA), Clam: @418“. h ‘ «(A _ . , a \‘F m: mi «m C g R) Jan“ I: 3 KS «(/0 £1 02(6), CM+4¢1K+MJ 01% 5G rc 13.. ~ 3].! ma, Ila!!!)i‘fl 45%,"!54} QINW‘W' / I] .1“.- m “@4757 g wmégg lam. 4;: k/zr a CAL! m. wuwa - o‘ng up ‘tc/F) mu +¢otg7(tc/;:)‘ Pm, Cu; 1? FELSK) +«M ,Jcrola’j(Lc/é):wj(k/q+Jet/Lawn), Tm; :3 0mm +5; fleece gypécugm[LCzF]3[kCL11LCFJ. Mam 01m (:25 our 63 ) W?” 1/2) 4/3142} g; "1451} iaa‘zpualudj tam}. {19¢} Tfig are ALQESQK% I. ~ ‘ L323 w. A L" A “Mb” 'C' LIF’ . F(Av‘E)C7LL‘3)9K “A1 (0" (3 LL *flmgwlwu $4.56; For V cmgcm Am, =¢», g, L/FU-D «5(an 4m Maya/43(3) is “(yam we: F090;) =F(Av8>) » . F Welfl'LISo To ILA—J‘ LUZBIFIAUB) abykm‘c (smel‘r)’ 3.5. I I 1 . l L) P“? ‘3”; “(W-v8) is 45AM. I LU?) Tum, ‘h‘ XL) [-K_/p)35 LAM?) ‘ ‘ . L/ Puke) ¥'b\[¢'~u..l t, stw AbudHrj/ {I W69 . \\ / Hui AVE Is «LyanJg ,WM PM) are} F. I sway 4cm 075 F(X,Y) c |:[)<,Y] 4114’ _ W)“; Hahn)“, a, Ln) :0 m4 “4,, ladetg,‘ 1 my“: CmSioLu— C(aww QM1~Y)C- F[G\3,,_IQH] /. +11 “mm/‘4; “P.0(O’UM-‘JS‘ ji(a,)flliam) E [Q‘J'n’fimj‘ SMQ E is f‘ {answu 80‘ Mr L?F(A), all 'H‘4 cfi-Qgruwfi j;(a,,,,.’an) 50‘ ' RM} film,” jih‘yqu) :O €FLX], SMCa A {s A +“""M‘L"m 31* are!» r: =3 FOQV) :o m FDA/l TA“! AM; is ‘a.—kr-MSWA¢A¢€ Law; I} LC/C/ Mi So {(450413 =1/Lurg] =IAI+IIEI = {'rJfi(L/F) t frot5a</L)~ D . . . \ E H: (4“: (5g (mng ‘t'nAJwA/xéal M4, ‘frJuJUC/F) 2), #m we om We ésswv. M k=FO<> ghm x. PM is +u «Cw afi Mu Raw-w .& x W F, M; 1%. :‘Eurr' {2' 7" ‘ ‘ 959 “E ’OidGFO“), M‘J'I' 543 Dc=‘E:(")/j(v) , (9%),569) =1, 4%“ AR»: 1% oF'oL-"fo; 5‘" 3134003; H: kTFOt) {an—J 0(6“K“\FIJ +143; V‘oL r3 fmguwéJ 0W P, tin—l [K : A423 « k=FOa 910 St I o( =n70 mu! wr‘u I: “‘5 j “*5 ‘ I. ' {If/3'06) —— unwommw mn' a a ~ - We ' 3(1\?'oo+‘a,x+~* m“ eF’m, .. F 01+ “(145+ Cinaho -,.- 5.150.. ' " ‘ [if A" Mon ' Moll‘egcmMflAh fist-(r K ) W'J “(3): M3) = «MW-c- FMM 9Kf31‘ ' I Tl" (“4‘3 mm‘m‘fi “F “(131? d5; a“, so Hahn ' Thu-EN, )4 «lysmc 07C Jinn-Cg s r\‘ ow ICC“), It”! So I (5 0V1!“ I r ¥I+iucctuf +4) 5% "H‘v-J' l} +L€ MMMJ Fog/lawn?! 0‘; X (W, "kw My) ‘1: TU‘Q‘MGSQ 0H, F50)“ (i) . \ . he m» We amen M Fang) ‘.-+- mu *Ls Mata. m1th :F'tossj (WWW t M Ma m 1'3" '63:). SM; 43 5(3):. m “I .\€ m5) QcfiA-J)'+Len - Lug): “(5)v(¢,3)) 4(5)» M x =9 11(3)) ‘I-Flfi], M1 flameng, 3] - Lu, 413m. 1 u ._ w:- <t>:l:‘[.z,j]-——-—’F[3]_) 49mg?) (“3) ‘3‘ mm, Malaya) = mg) + ‘C(3) swuqflju): . ' 3"“ (4:03)) 3(3))= I M PM]; “(3)10; NJ find holly) {5 Maxi!) (L with F043. " 9m Wm) = F6000, ' Dc " W73 = a“: ham) n s. “(.3 641:; Co} I"- 111 Miaflmj pobumc‘aj mlf’J Scar x ovu- Floi) 1i: AA _ F(°()~wml+ipb. '0; &j(3)~‘p(g). , carz: \F K=Fm m «MAE: m 101:0!) "(704370141 $.27 r€ 9(1L6‘X+l“)/(Cxfll) wH—k filLlclol‘FWo/ dzfiLC. ’ Pf; Smut {Ki FLO] :. Ag 4/ m w KtFCOL) fl «x = i} m, 94 > («8+9/(CXM), +9 mm“, HM gnaw Qua/C ("L/(1 6F: _, > I] I Deaf; V is GA A~AIWUFMJ SPAF'QI‘ '11!” W _ (grayed-M lw an (3.1% awful? PGL(A;F),;[email protected](nl9/;(Mnf9’ ' we, nw-mer;SQ Mam, 5whtd $3.191“: LeF} ' Tom ‘54,: \F' 14: F300) x ijtj omit, 14% cam/23a: Pea-2;)... ' » 935 AU m‘czzwma mg 1044 7x x: a (mme V damn}, lie) 42m =Ca¥*9)/(CX+4) mug «1.9446(3) aiila ' L), gr 7,, ‘ deeG‘ 55am Kath)- bucw 4:: GL(Z.F7"““7C"- ‘ ‘ . E: 3] .‘,_'____, Cb V Wu“ aflJaHQ/(QM), IF A=[j flecuzi) m1 {100:1 66, “*4 (Wm/MM) :x a m+g=cx1+ax c: 25:00, a TM, [Lu P : {fir ~. a e'F\ {033 = Z< CHEW) 133 +u FH—T’ £5 2995’ 64230qu ($514469): 961.0,?) 0 :d’ Wch 1? $0,)“:de +L¢n %_ an firm or 4.7M) a; a WWI flmeth‘x} «r M) e Irma]. ‘CCVvflPP‘J5UXZH‘JJ *w _ ' 8m : (MW *szw‘x’ 15(30):? £61,) ‘— (“X”): * KHz-*3? «(2342(3) :3, LE) . WM 537 (Luv-‘04“: TL‘LVPCAQL gwpgo‘SL ((11:00 “Ii-14‘ x I fmnsmamfd ow—cr F) 6M1 p.9L‘E. ky TQA_.L=F(7~). . Cor “ML ’a‘ek +114} (5 ‘t‘mmwotq+J M F. fin it! as LAB “Hu- >< (s dyémx mar F(K)QL- Pa)? 93’. In “Hus mu x13 «(5.: 0W I W MXL3):..q,ta‘3+m+\j5 "drain-41V poLmerd HE. x ow— F, «J So '[K'=L_]=[L(x);L]= n. ‘ ' A+ one m‘, 1'3 111+ m F) 5‘13 mzalfx): ’Y‘eL\F (Sb Pm? CS: [KZ'F(T)]=L>,A (mu PCT)§LISI<)‘ ‘ ¥r+ 5.1mm to M “Hwk L24; 3) “Cum? AIMMMAQOB (mlchljmjnLLmUA‘Lfl Ln‘,.:lCM (any/04)) WC.."1:V melAu MdfléFfigfl WAR « pmfxz-Hre, 6‘9th “4 3% k, + 5‘ x+...+ Lax" e FD, 37) 45(3) 6 FIX]. Sham ’6‘:a-1_.:'o;/[3n = {MO/Jog, A8 013 L10 Bit; 3% in”) : Tflt‘d)f‘p(3)"-L[gj; I k-szo t) mxmhxm M U91) xv. ,MxM) Px (3) ‘1 TflCy)—‘F(3) : [Ha/J60] 3(3)-£(3l)) PX”); 50“ MM) :fiwn- (BUD) 9 Wm] . mm; A3 Gig) = 43 900%. *u.‘ Ana, M5(3)Px(g)fl(x)1-CCX)3(3)§Q37jCX)in”). Ge) ' V,“ 44, Lu; J“ +kr‘s m an e.th m Pooh] Tke\¢o{2?lémvm+arf”vop Cue-P‘QCNFLS CAAUJ) WLJ SMC-Q but?) [5‘ PFEME‘HV‘C; Wt m1") I‘m/~41 067 a: V tflxltfl 80,5) rail?) 39c gm 809 j) 6 PD, 3]. NW! L‘A‘j GU): qu «bij 53(5) 2 (a 019 330% g0, 0% 330:):0J 30w) = 65(3) é H3} (Ml obj Maw-=0. w W WW. as: >, 36 kg Lum (TM 112 073), So is (My) 3W. Tm, Nu>=uxmm rs WW M “"1 ' B“)? “(*0 = “13,0 1-) QM): Ujlx) 6(3) (3 prmi‘ha ow- F151] mac“ my rs WW, he.) 7,03): 5 eF\‘{03,' W Y” objbkbfl *- ng) = k, [3 I Quark Wd’f; (n amid} G‘F LUxPo'Hx'g £0 Purgb "Emsme‘J (/Ktuqams “C Afim Z (Cagfilrxuwa .2: 2mm), na- (if a alysmmg and an} 14;, Wmlk, A~(m.os)(' is [(Mk/m fir Jam—1'} ‘EmnsuleM-‘J fix my? n5_ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

s09_mthsc851_lecturenotes_fields_5 - g Tmmalut*‘rarij K...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online