Nyttemaksimering.pdf - Nyttemaksimering - Grafisk og med...

This preview shows page 1 - 4 out of 4 pages.

Nyttemaksimering- Grafisk og med Lagrange
Hvad handler det om?Få mest nytte (behovstilfredsstillelse) ud afbudgettetFinde den optimale kombination af goderneunder iagttagelse af priser og budgetterNyttemaksimum findes hvor hældningen påbudgetlinjen (Px/Py) er lig hældningen påindifferenskurver (MRS)Det er jo fordi man herved rammer den
End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture