ban may tinj - BÁN MÁY TÍNH XÁCH TAY SONY VAIO...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BÁN MÁY TÍNH XÁCH TAY SONY VAIO VGN-FW11LR Do không có nhu cầu sử dụng máy xách tay, cần bán laptop Sony VAIO Hệ điều hành Bộ vi xử lý Số nhân Dung lượng RAM Số khe cắm thẻ nhớ Kích thước màn hình Videocard Ổ đĩa DVD Ở cứng Mạng LAN Mạng không dây Giao diện Khe cắm thẻ nhớ Đọc các loại thẻ nhớ Thời gian làm việc bằng pin Webcam Kích thước Trọng lượng Windows 7 Ultimate x86 Core 2 Duo 2260 МГц 2 3076 Мб DDR2 800 МГц 2 16.4 inch, phân giải 1600x900, màn hình khổ rộng Rời loại ATI Mobility Radeon HD 3470 Blu-Ray 250 Gb Serial ATA, 5400 vòng/phút Card LAN 1000 Мb/s, modem FAX Bluetooth, Wi-Fi 802.11g USB 2.0x3 cổng, FireWire, VGA (D-Sub), HDMI, ExpressCard/34 MS, SD 2.2 giờ có 384x261x37 мм 2.9 kg, màu bạc Các phụ kiện đi kèm: • 1 máy tính laptop VAIO FW11LR (cài đầy đủ chương trình) • 1 chuột không dây • 1 modem gập YOTA Samsung (trong tài khoản có 1800 rub) Giá trọn gói: 17 000 rub Liên hệ: anh Hải, DINATEX, 8925 897 00 90 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online