consumer behavior lecture II

consumer behavior lecture II - I|Z_I...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I|Z;{_I -% i‘fit’194‘1‘r‘ FWT L .... __ , puma ‘ 0} " - . . . " +1). 1/2341, but/mac _ r " (,Omvamim .41. .[Ffl-L/L ‘[ WQVt/awfi” képu4é~HUVi 52k .- “2L ; - .tnfiva: [(5% Mm; .QQCISIUM ’awLeSS 742% maul. + ' Haw doL/au 9mm WM{ '17) kg. 514 £13.20! P. :__ ‘ wa. vaoln Hm x101/ Mvc -w fi. ' (ll/.St‘Dth/f Wm (1.. ‘ ' 4?qu ; - _ ~pwu__ 50.0.); 0&2” Digging [SQ/f :_D’QCI:S;U‘V\ {bf/L6 “Maw: -hLfi/YK. 5.x‘JrW‘HwILam [3,. meowiw<d ~ Cayman? Mica all 1301xch 3W0 owl/paw : [1 mam; wjhitHVQ. ,Lvémfhf V _ . * WM 33 [4’ Night or .MMWMJZ i . “I aiwcwls bL/vl Sfiwfirbramab”"7wifig¥ 1;? Ma’s 2 STLLZSV(_bY5\VW{S? H.) OIJLvKL/[S hx/Vk Amfimq (new: ” —_ Mug h0 + [0001/0 \Séqu‘SEKd _ MCQM MOI/UT [ninth/LS éédwlgz mmm firm Ema‘owM+-~E{fe_cé:¥_p-mm mu: .6.st mm amamw_,, , 9.41 n 117». er FIN/3L " . <~ Mal/lard ‘moLLmfiWDX aim-ma 0.444144- J“ "J‘ M w‘wfi‘w " Wth ,m‘svevjiiv Class 3.0} and? I I F 312% haul/LL15? L ' ’p/LQVUL r9410- rm- “Haw miélaii W may VOL.) +W‘LVM .104; (militias. - » ‘ pm? 74)! +415; hwfi '1 __, .‘ .. - “L 'W‘ (I .F/Ow 1:5 “MM £10.04.) Sal I Wtwj) '4 “MM/lmm‘fiihj L559 v3. bvtq-L. ,szme' " Mowng fifwem PG) 0A.” {20193.7th I IW211: ~ mfarmzhaf .Dl/ QL/WL, 151.0 (@ka ‘_ gull/a _W 4:. _______ W 17 __. » gamma/L41 mu Lxlomumm Wj “1W: ? 1420/32.. %,QVL.@QJD$_§ZCW_ I! - JgQgM/Vshflf Magmava (g) ‘ WDTEMA 0L.VIC{{,*/)S;S G‘F Que/£520.“ (xx/way rig/cl ELM/mt. 7 L 3”.“ K . k. _ r _ * ma/rcv+4.,auarisjiam:g mm 0% (#th V "U113? .. _, ‘_ . W,“ . . Van/“haggarfjbf bow [ll‘lcgmm , .L- ._ . , “5 “(M/mm- .yzaim.‘ . fl ' mom 7 £60m w.) my? «> RWMVQA 43(th— A _ «s H.0w0mvoh 1411.. M135 W5 - .°‘ wihmwincfi‘w. MIA I'mcaSZVw BZHW 714mm H- .w “Winn 3w) . 3320, (“w/z aging) --— --.—— .‘.r~-+->...») 'b— -~—-———— an. '.. ‘ A - ..... ._ k“. ..,.. . .,wuuégxlxhxfix_‘rz..\<.3x.1§xl.. ‘5’ Man [26/10/184 *3 i wsvi" ‘ , lyLXSu‘J/x >511) [223 "3 Mam/1 flag/3.0mm A? JHOW {all 13. I‘M". E‘vmdz « .. ~ Miami/V Wmch hm Zaa.a.€+ 7‘ g; 3735201?in ._ g- , L .v . * High/v.0»: [QM/{K Wk {C70000/f¢”71§"£w1 is, Zia/20x? - .1.. _ $ %S,7)_00MH..‘_ ..' ‘ .PorSanrcl/M, . ‘ _ . . . r Sgt+is£acfiom _ u a A , _ , 7,7,," , M L- * Afssqfifiadiun _——> mafia. {Wc+dfi;0n5_aré.1b0%6,l\ W N a + Qua 1.1.7ch {Siva (OW. x _ ‘ . _ . v w , . +. _ "’ V‘égéfink p‘L/‘VQLLQSAS ~ WI; hm? {MU/t, «ed/mu] Wélg q , , { . .Lcflompa‘m’t-ngic? .oh_m_{Le.&1f./2M&ew . EMMA/Cw, W ; *‘ C06 thVe disgoznaaw A4507 .W Saw 0L3 FoSWme/chgy M4219- Fatima-7m 0f; +m5mhw ‘ A ~ _; u .. . 5 ‘QvimijnVL d.’5sancna‘.h\_1maufl .lw(fl-Z‘//Alyzgs )n \{o-vv- Nam QAch :9. «q. 41.5.43} 0m anew-r ' . . , m . .. .Exilm,bf;s maf —*> My.)er flwgof ow awkwa? _ w , We M LeaaU/rfj Chg-Lang; . . L w , , “ Lid/M. %;_L_WE10MT’S gamFm/xfl -ajm'nfii‘; A A ; ‘Wgn+fi}ni.rg Mil/ALL 41 .. - ,..,. . . .7 ' ,, - .- in - .’ OLSIQLQLLA- sitcboufi‘ hO’LIb Sbfi’lp. . , ,_ _A_.__.____. +_ r , ._ “SweflgfifDuMflC/LSM/C .L/QM. LLQWV%_Af%q-Q.23~Lym§bp/) [L7, _ a... .1 (94; .b 2%.»mpyfimhxflafJ39 8.045%!) Wéxfiig . , L—A + -- I __'—__ —_ F_ VA~7777 ’ “A... V _, + . -~._.va};v_x_€ome.nmi m8ga—jLn3.:.lflyam/{._LQHJQ émpg gamma” ; .1...+ +IVD.._.0L.C0.YXLW§J-GI_/. a , __ .. ._ ‘ ,, _, -_, ,.,. W; , - _. J“. _ _~ admmgsinaudaash 4.Jr,_s;fi)_,z_1¢4km_s1_0m gm .Lzaaéézl," ,., _. 1.; LWV W 7; , In , Sings/9 .-- , ---. 4,5 . .T .bV‘EélL. . bum/53. habits . ' , , ’, 6942.013 .6.- PJ’DZVLQ Hang; "Lawnfiwfi.-. “WNW”; g- . . _ . : Vflbarlgs 13‘s” Vfi‘bai'tlrngiwygdaegdwd, .,-.,_~,,L 4V5". ____ . u-- .f” \E/{zjdm’am - .--_ , m- - g.. _ ”,CJ/£fl.r/.“;VV (Mia/.53 firbxamtdyfljmzflhm ._- , _ . 1 _l.vém.w_5_ __ _ _ .4,_*~ fi_. - ____ __); J'QSL. ‘ .L’LQLKQL .QZ.K.&/~Y.gfi-1Lb. ’14. fibre. m u- ‘ __1 _,-_ - :.S.Q.Qia-[,§_wzomflL/'_M©5 .1 “mm, gamma.“ 10.ny flail'f... _ 5 _. u , , _. _ 1p hH.S_):¢&.,L..§J/V_K0ghaftrlfig 7 ka.ph,_5)9.é1.&$_..0.miflébepészL _ _. _ _ + _ :ifiimpwm “cfitcfi. : haw. Long you'vedgbzflnnflgéxg}izm; . ,- ,,, firmémffiwdémifiam~ we. Mew! Lei—w 1/; (II/432K .1, +king’fi7 : ‘0.qu rum; glue/12y f , :_flo_w,.m.um-azg..o_m mm? (LMgSngrg-fifléw m.v&%.flre_, _ ‘ A we. iYL‘EjJ/HCVLLLQ/_$b_\7_flQLZK_ .SMDJ/naijflg S .mmama v-j- n.m mp _. , m ,m m ,, §iim.vléfzy away to. $531417 Qua/g . " .HL‘WQLQA ___0_ _/\/£’{-;J,._L_. g- ___ W. _- _ ‘ ..... w -.. y“.13.,“w.“tpkx.\15JL>lngLé€z.l(buHW) . ._L_-J:o.m :Cowmt [21/3] lefiwCW‘J! . a ». . . _ A __+_{Lmi(_.0‘f’7.ufl _ -...,__,,,..__4_____.~ .~_- H. .. ;1%JamiS.,..;§x2~cied_WW” _#~w;_<4figdjve__+ _ r . _ . # rifle]. Md _. _. ‘ ___§Q\c:é.L_,_,-, ..__. -, .. __ _. , . ,“Jaw/3i-fcgfogfléfimfiméwg_dwm_‘___ H WUSOMLI/fl L. A+_____ _‘_.‘ .4-” __ - _ ‘_ VLW4; ' :pmmew&fla$fidmmmmfmwwkfi ~§fliwoa5 _S_inLL/_cr£im5_ _: .r-._ .-____ ____ .- _ . ,,,,,,,_,4__W:#QQ‘LLMLLjLflflMwC hm __. . , W ,_ _ ,7 7; 7, W _* _ haaw mDYfllLLSS-me/LOW ad, , ‘ ,, m _;34;({'¢ 0V1L£(J_.‘f; lam/32 0p. La fleamy MS/Z/[VggflL _'—— —-—‘--+¢-i-—_ #%&%&%£%¢&%&&&&% I \ _.—_—._._ ._______._.__.__ ! ,‘;, I fj4oH¢¢_;m4%wn" _ _"m 7, ., , _ ___ __:£L(;J(.MI 4/3 LaLm/ _ W$$$$fi¢ 1;)..ka -maufihfipflxchfw'l‘nfi .Wfifi’tf . V \, . (g Wowm+ OMCJLISZS (57F (/VW‘LL/V VI'S {(—I ' ,Wlw‘ '“ &VQ_[K%”T(WOLCQI‘SJ:Q)¢S .fl'h [Ml/1&3“ val/“ham Wig/of £10142 [ff/1! Wmvj‘g , - “5 1/4 pair/1% v _ “MW “ AAQ M- :' a how mat/Oh M" a“ v w P? . v5, ‘Huwflmvah LIL miss ng “' Wihbzn5.i(.0‘ #wfu, :mCQSMQ M‘HW $4467.14. ._- .2. Mm Aw) .19 20- (Wer mama) 9 " WNW/I ..u—m+os .. . .‘ 7 t . - .. 711(90 ‘ . --§I.XVPL>9.6 XS Lfi.x.3x.Lx,/., “k Nam flefiI/Jons/c -5 mml‘$ mug-m xxxemf "BMeqMflas/apnxfi7mflm +Haw 1mm M Ewmsfi . _ M — Hwy ovum/cf mm ZQMM’? 351319.094“ “ ~ ‘_~ , 4 ‘ HISW or; Law/{K Win (00000f7“2§ V5“? (S Zfiwoéy . _ . "4:1 §STDQOf¥Mn _ _. + -. - V- - .- . r «S.Q1+(:ST£QLL%DVX H ,_ . . ‘ 9-. . - - .i 4.-. r “ dissqfimféncrfi'm 7‘): Mamba {Wafdh'uhifirgn’bo av L Wat/a 11.7%.) 13.15707 low . . . .U- - .- 7' mam. purC/VMSAS 2 (Na 5w? (mil/c. {/va wee/L. ‘ - . ‘ L L 3-7.;Lompam‘gj “nng ma . mag-{1 pWéhefid x. 7 ‘ ' WWW/(:1. L/V ., "’ C06 hH‘A/e (£1155 Ana.an . (.3. N07 Sal/we 0t 3 FOSWVVQAQQ 619.01g). ;6?_m2c.;e%u,.0fl.7€%éibm 4‘ -M I L . .- f , _ ‘ g; nirJnML disSDmanCeihfimfir JED Rota I‘Vl “\{aw Nam AWL o r fink-37L 0m flm‘omr V . A Ex: MW. bffi ngf —”> Marl/81L {£90} 0w mil/W75 I?) .Cthfl— .Lea.at.z€'5 Chg . g H ‘ legg. aomf alt/42C gag/fime 4. , .. [email protected]?4m .7 A . W ;,.F 5 Momth 5.p+h-CLQ_UB“ AO‘JL In.SJLD.&T(/ 7 m .h _ “if—Mai. J12, malégflwfl. ’L/lzu LLQv-fl,mav§hdflpp [L7, 1 H; all .- mmmwwwwww#%%%W%fif M @ g E i; s; g f A , a E _._,, i, w film , __,_ # .___ fl. , _H _ 7, ._ , _, a i. .E m»: {3% Less; big whim .an 3nd, yum, (pg/gamma. E , . Push). waif: .01. “mamhjfislm/az‘c 1,: QPHLwa/b/ _ _ _ .x.’ _ . . QALLIWLafl..%7T£fi§. game. 1;; “w”, _.._4. -1}..P_QL!1.~LYA§ fiff Mm- .5514,“ NQJCLWMZO _ _. , _ ' n flnufizw ‘ahwffivanLgl Jihilré‘r-pzeiJhéa +0.30 @109 5 fat, 4,30; oflé ‘ [Lad Fir/Li (/Lé'flfiéé/Q L40 1 4 e ..-. i 1.5 fl w- ._- h ._ — ho _..‘_—-é.- ’del/QA V1131? .» ~>_bmm, ._l~.2_c.a_fi>.o axpmfie _ living VLLLSSLOVL _ .fi . . _- _ -_ ._ ,1 _ - u. Eel/Mafia:bagwfigzhhgc Liv, “bramf. mafivlm L L . , 7 _ '~ OL'Yhh/flflzflrmafl pridgp,a$’%yn;H.‘V1§)flo;naLia grrmi/Mrj ~ 4 , , [ma (pl/15.153me WW; ,. _ . fl ,7 _ . . , ., * «AWL; .jimjadfiua 335m offifiom SQN-Ebivfi 7 .lwchms Vow dI-JCR M15132. if ‘ .. ,1 ~ ermflgé 3m .0 liw aHIh/fitd J—Ae Hazy __'r _,. ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/24/2012 for the course MKT 301 taught by Professor Mckinley during the Spring '12 term at Rutgers.

Page1 / 5

consumer behavior lecture II - I|Z_I...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online