modul 2.2 Emilie.docx - 1Emilie Stilling Pedersen 2Dansk A...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

Emilie Stilling Pedersen Dansk A 14/9-2020 MODUL 2: SPROG MODUL 2.2: RETORIK TE ORI Du skal læse følgende i ibogen ”Håndbog til dansk”: 4.9 retorik (side ID p. 204) RIN GS- L Efter at have læst teorien og løst øvelserne kan du: Anvende det retoriske pentagram Identificere og forklare appelformerne Analysere og vurdere en tale ØV ELS E 1 Arbejd med statsministerens nytårstale 2020 (talen er trykt nedenfor). Brug i-bogens analysevejledning af taler: og udfyld skemaet herunder. Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten. Præsentation af talen : Afsender, titel, årstal. Afsender: Statsminister Mette Frederiksen Titel: Nytårstale Årstal: d. 1/1-2020. HVAD ? (analyse af indhold) . Afsender : Hvem er afsenderen/taleren? I hvilken egenskab holder afsender talen? Besidder afsenderen i forvejen troværdighed? Forsøger afsenderen at skabe kontakt til publikum? Afsenderen er den danske statsminister, Mette Frederiksen, men også DR1, som sendte talen i fjernsynet. Talen bliver holdt i Mette Frederiksens egenskab som statsminister. Mette Frederiksen besidder troværdighed i form af, at hun er Danmarks statsminister, og derfor en kendt person. Dog er det ikke alle danskere, der har stemt på hende, og deler hendes politiske holdninger, derfor er der nogle, som ikke ser hende som troværdig. Hun forsøger at skabe kontakt til publikum ved at bruge ordet ”os”, som har en forenende effekt. Hun forsøger også at skabe kontakt til publikum, ved at kigge ind i kameraet. Emne : Hvad drejer talen sig om? Er der ét overordnet emne med flere delemner eller blot et enkelt emne? Emnet i talen er udsatte børn og unge, men Mette Frederiksen kommer under dette emne også ind på klimakampen. Situation : Under hvilke omstændigheder - fysiske, sociale, politiske, historiske osv. - finder talen sted? Hvilken betydning har omstændighederne for talen? Hvad er den udsprunget af, og hvad er den eventuelt et svar på? Hvor finder den sted? Tilpasser taleren sin tale til situationen? Talen finder sted nytårsaften 2019/2020 og bliver fysisk holdt på Marienborg, hvor mange tidligere nytårstaler også er blevet holdt. Talen bliver dog sendt på tv-kanalen, DR. I talen nævnes der klimaet, som selvfølgelig er meget relevant, i det at klimaet forværres konstant. Mette Frederiksen nævner også udsatte børn og unge, hvilket giver god mening, da der i år 2019 var en stigning på 1 1 2 3 1 4 5
Emilie Stilling Pedersen Dansk A 14/9-2020 cirka 10.000 i underretninger vedrørende børn. Statsminister har et ansvar overfor danskerne og nævner derfor nogen, der er værre stillet end hende, for at udvise sympati til folket. Det er en nytårstale og derfor er talen tilpasset dette. Den handler om et nyt år, et nyt håb, hvad der skal opnås i det nye år og hendes egne holdninger til det. Talen bliver også holdt i en officiel sammenhæng, så derfor er sproget professionelt, men samtidig i hverdagssprog, så alle danskere kan forstå det. Modtagere : Hvem henvender talen sig til? Hvilke forventninger har modtagerne til talen?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture