modul 2.1 Emilie.docx - Emilie Pedersen Dansk A MODUL 2...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Emilie PedersenDansk A07-09-2020MODUL 2: SPROGMODUL 2.1: SPROGLIGE IAGTTAGELSER, GRAMMATIK OG STILISTIKTEORIDu skal læse følgende i ibogen ”Håndbog til dansk”:4.1 ordenes betydning (side ID p. 179)4.3 sproglige figurer (side ID p. 194)4.4 sætningsopbygning (side ID p. 159)4.5 ordklasser (side ID p. 197)4.7 talesprog og skriftsprog (side ID p. 199)4.8 stil og tone (side ID p. 203)LÆRINGS-MÅLEfter at have læst teorien og løst opgaverne kan du:Vurdere ordenes betydning, deres denotation, og ordenes medbetydninger, deres konnotationerUdpege sproglige figurer og bestemme deres typeBeskrive sætningsopbygning og ordklasserForbedre din kompetence inden for skriftlig danskAnvende korrekt kommateringØVELSE 1Se på de følgende ord, der alle har kvinde af hunkøn som det denotative indhold. Hvilke konnotationer har de forskellige ord, og er de positive eller negative?oDame – En fin, ældre dame = positivtoKælling – En sur kvinde = negativtoBitch – Samme som kælling, en sur, strid kvinde = negativtoKone – En gammel dame, man hører ofte ”en sur kone” = det kan både være negativt og positivt, men oftest negativtoSkår – En lækker kvinde, med en flot krop = positivto

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture