cercetari de mk PRACTICA MK - Plan Strategic Compania de...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Plan Strategic Compania de Bere Romania Iclenzan Ioana Cristina Anul 3, Mk, IDD 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sc Compania de Bere Romania I. Profilul Firmei 1 Date de indentificare Compania de Bere Romania, membra a grupului SABMiller, este al doilea producator de bere din Romania, cu 15% cota de piata. In prezent, ca rezultat al fuziunii dintre Ursus SA si Bere Timisoreana SA în 2002, CBR are 1130 de angajati in fabricile de bere din Cluj, Timisoara si Buzau, depozitul din Gilau (Cluj), sucursalele din Pitesti si Afumati (Bucuresti). Biroul central este la Bucuresti, iar sediul social se afla la Cluj-Napoca. Binecunoscutele marci ale CBR sunt Ursus – “Regele berii” pe piata romaneasca, Timisoreana, Keller Lager si Pilsner Urquell. Cu peste 100 de ani de experienta in fabricarea berii, 38.000 de angajati in 111 fabrici de bere din intreaga lume, SABMiller este al doilea producator de bere de pe glob. 2
Background image of page 2
2. Macromediul de marketing al SC Compania de Bere Romania Macromediul acestei companii este format, conform teoriei marketingului din : Mediul demografic carui componenta principala este populatia- elementul definitoriu pentru cercetarea mediului unui produs sau companii. Structura populatiei, piramida varstei populatiei, educatia si gradul de instruire al acesteia, familia, schimbarile geografice al populatiei, grupurile etnice exitsente intr-o comunitate la un moment dat, precum si abordarea mediului demografic la nivelul micropietelor sunt deosebit de importante pentru a defini mediul unei companii. Acesta este profilul demografic al consumatorilor de bere produsa de CBR : -dupa sex profilul demografic al consumatorilor 59.6 58.3 57.9 57.3 58.4 59.6 58.9 41.4 41.7 42.1 42.7 41.6 41.4 41.1 0 20 40 60 80 100 120 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 femei barbati - dupa varsta 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
profilul consumatorilor dupa varsta 18.7 19.2 14.7 18.9 17.5 17.7 16.5 28.3 26.7 27.3 24.4 25.2 25.3 23.5 23.1 20.1 23.5 20.4 22.5 28 24.8 19.9 21.6 21.2 24.9 22.9 21.6 22.5 10.1 12.2 13.2 11.9 11.9 12.4 12 0 20 40 60 80 100 120 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 55-65 45-54 35-44 25-34 18-24 Mediul economic reprezinta pentru CBR unul din elementele deosebit deimportnatepentru structurarea vanzarii anumitortipuri de bere pentru fiecare categorie de consumatii in parte, pentru a se putea adresa puterii finenciare a fiecarui consumator potential sau pentru a putea contracraa concurante la anumite gam,e sortimentale Mediul natural este importnat pentru CBR din perspectiva materiilor prime folosite: in cest caz ne referim la APA pe care o folosesc in porcesul de productie la izvoarele din care utilizeaza aceasta apa. Trebuie avute inn vedere toate acele elemente care pot dauna calitatii produsului: poluarea apei, a culturilor utilizate pentru producerea berii. Mediul tehnologic
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 26

cercetari de mk PRACTICA MK - Plan Strategic Compania de...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online