Cercetari de mk - Practica - Practica la Bazele...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Practica la Bazele Marketingului si Cercetari de Marketing SC Mobset SRL Iclenzan Ioana Cristina Anul 3, Mk, IDD 1 SC Mobset SRL 1. Prezentarea generala a unitatii economice analizate Firma Mobset, cu domeniul de activitate in productia de mobilier si design amenajari interioare, a luat fiinta in anul 1997 si cu aceasta data a inceput sa promoveze pe piata o gama de produse care sa satisfaca cele mai exigente cerinte in materie de amenajari interioare. Ergonomia, designul, calitatea executiei, serviciile oferite, si nu in ultimul rand pretul, sunt atuurile care evidentiaza produsele noastre in raport cu produsele similare propuse de concurenta. Politica de investitii are drept scop achizitionarea celor mai performante utilaje, pentru a putea garanta in acest mod o calitate deosebita a produselor pe care le proiecteaza si executa. Anul 2002 a reprezentat un pas important in directia apropierii de catre potentialii beneficiari prin deschiderea primului magazin de prezentare in Cluj Napoca. Aderarea la cea mai importanta asociatie de profil din tara, Asociatia Producatorilor de Mobilier din Romania (APMR), certifica trendul ascendent pe care firma il are in momentul de fata. La inceputul anului 2006, firma s-a extins prin construirea unei noi fabrici amplasata langa cea existenta si deschizand inca doua linii de productie, pe langa cea de pal melaminat si mdf, lemn masiv si fier forjat. Tot in decursul acestui an si-a 2 deschis inca un magazin de prezentare in localitatea Turda, urmand ca pana la sfarsitul anului sa-si deschida magazinele de prezentare din Brasov, Baia Mare, Satu Mare si Zalau. 1.1 Date de indentificare SC Mobset SRL este al doilea producator de mobilier personalizat din Romania, cu peste 40 de angajati la fabrica din localitatea Turda, Str. 22 Decembrie 1989 nr 12C si alti 20 angajati la Sediul Central de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr 137 din Cluj Napoca si magazinul de prezentare din Turda, Str. Mihai Viteazul nr 2, ap 26. 2. Mediul de marketing al firmei 2.1. Macromediul de marketing Macromediul acestei companii este format, conform teoriei marketingului din : Mediul demografic carui componenta principala este populatia- elementul definitoriu pentru cercetarea mediului unui produs sau companii. Structura populatiei, piramida varstei populatiei, educatia si gradul de instruire al acesteia, familia, schimbarile geografice al populatiei, grupurile etnice exitsente intr-o comunitate la un moment dat, precum si abordarea mediului demografic la nivelul micropietelor sunt deosebit de importante pentru a defini mediul unei companii. Mediul economic reprezinta pentru Mobset unul din elementele deosebit de importnate pentru structurarea vanzarii anumitor tipuri de mobilier pentru fiecare categorie de consumatii in parte, pentru a se putea adresa puterii finenciare a fiecarui consumator potential....
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 27

Cercetari de mk - Practica - Practica la Bazele...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online