Negocierea afacerilor - Comunicarea verbala se realizeaza...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Comunicarea verbala : se realizeaza prin intermediul cuvintelor. Avantaje:1. obtinerea de informatii, transmiterea informatiilor, elaborarea unor propuneri de moment, exprimarea unor opinii, stabilirea acordului/dezacordului; 2. permite un joc logic al intrebarilor si raspunsurilor intr-o derularea spontana si flexibila; 3. posibilitatea de a clarifica anumite aspecte pe parcursul tratativelor. Directiile centrale ale procesului de comunicare verbala: 1. obtinerea acordului; 2. expunerea motivelor care justifica necesitatea acordului; 3. compararea optiunilor disponibile; 4. judecata sau evaluarea ideilor si opiniilor; 5.clarificarea si testarea punctelor de vedere exprimate; 6. evaluarea fortei sentimentelor si intereselor; 7. stabilirea si sustinerea scopurilor; Activitati de comunicare verbala: 1. pot conduce discutia spre un scop practice; 2. acomodarea intre diferite puncte de vedere; 3. pot introduce unele idei noi si respinge unele idei existente, fara a ameninta in nici un fel partenerii; 4. pot aloca sarcini si responsabilitati; 5 pot categorisi si da o anumita prioritate sigestiilor si opiniilor. Comunicarea nonverbala : - comunicarea fara folosirea cuvintelor rostite sau scrise; - nu exista cuv care pot transmite increderea atat de repde cum o face limbajul trupului; - forma de comunicare numita si limbajul trupului; - cea mai veche forma de cominicare cunoscuta de oameni; - exprimarea prin limbajul trupului constituie o modalitate onestade exprimare deoarece ea vine din subconstientul nostrum; - la nivelul constientului o persoana poate sa minta, dar la nivelul subconstientului acest lucru nu este posibil; - sentimentele transmise prin intermediul limbajului trupului au de cel putin 5 ori un impact mai mare decat cele transmise verbal si atunci cand cele doua transmit mesaje diferite, oamenii cred mesajul nonverbal; - comunicarea prin mesaje nonverbale este f importanta in negocieri, mai ales pentru ca ea scoate in evidenta ceea ce cuvintele ascund; - metacomunicarea inseamna dincolo sau in plus fata de comunicarea verbala si trebuie safim intotdeuna constienti de existenta si importanta sa. Bariere in fata comunicarii : 1. erorile de atribuire: - rolul perceptiei. Perceptia este procesul prin care indivizii patrund in mediul lor; modul in care ne percepem partenerul de negociere si mediul inconjurator in care operam, precum si dispozitia noastra sunt factori care pot afecta felul in care atribuim intelesul mesajelor primite. => deformarea perceputa in negociere: A. stereotipia = denaturare comuna a procesului perceptual; - are loc at cand atributele oamenilor sunt desemnate numai pe baza apartenentei lor la un anumit grup social sau demographic; B. efectele halo = au loc at cand facem generalizari in leg cu o larga varietate de attribute bazate pe un singur atribut al unui individ. C. perceptia selective; D. proectia. 2. Lipsa de cunoastere: - va ingreuna procesul de comunicare; - in procesul de negociere este f importanta cunoasterea tehnica, comerciala, juridical sau financiara.comunicare; - in procesul de negociere este f importanta cunoasterea tehnica, comerciala, juridical sau financiara....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Negocierea afacerilor - Comunicarea verbala se realizeaza...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online