AFACERE - prioiecte aplicaii - teste 6.8. Rolul afacerilor...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: prioiecte aplicaii - teste 6.8. Rolul afacerilor i a omului de afaceri n economia de pia 6.8.1. Misiunea omului de afaceri Economia de pia este o realitate de neconceput far existena i derularea afacerilor, a unor activiti cu finalitate practic. Omul de afaceri este o persoan care iniiaz i deruleaz un set de activiti caracterizate de risc i inovare cu scopul de a obine satisfacii materiale i personale. Se poate spune ca doar acei oameni de afaceri vor avea castig de cauz care sunt bine pregatii pentru a nfrunta direct domeniul pragmatic al lumii afacerilor. n aceste condiii se poate aprecia c omul de afaceri: constituie animatorul unei echipe, fiind posesor al unei nalte capaciti de delegare; este necesar sa aiba un puternic spirit intreprinzator, s tie sa ia decizii, apreciind i evalund riscurile implicate i acceptandu-le; devine n multe situaii purtator de cuvnt al conductorilor unittii economice, fapt ce implic necesitatea existenei unei depline disponibiliti communicative i a corelarii aciunilor intreprinse n comun; poate avea n unele cazuri rol de intermediar n derularea unor afaceri, ceea ce impune ctigarea credibilitii clienilor si. Rolurile pe care le poate avea omul de afaceri, n condiiile economiei de pia, impun formarea i modelarea continu a comportamentului su i n majoritatea cazurilor, autoperfecionarea pregtirii psiho- socio-profesionale. 6.8.2. Funciile i responsabilitile omului de afaceri n orice om de afaceri exist trei tendine deseori contradictorii. Pe de o parte, el este intreprinztor, avnd sim de previziune deosebit i miznd pe viitor. n acelai timp, el este manager, gestionnd resurse limitate i indeplinind obiective operaionale. n fine, el trebuie sa fie tehnician cu mare sim practic atunci cnd realizeaz lucruri concrete. Intreprinzatorul este un vizionar, avand abilitatea de a transforma situaii obinuite n ocazii exceptionale. Intreprinzatorul are o nevoie extrem de mare de a deine controlul asupra oamenilor i evenimentelor.Pentru intreprinztor, lumea se caracterizeaz printr-o abunden extraordinar de ocazii. Managerul este pragmatic, ordonat, planificnd totul cu mare atenie. Baza deciziilor sale o constituie organizarea trecut i resursele i constrngerile prezentului. Managerul are nevoie n primul rnd de ordine, de organizare, mai degrab dect de control. Managerul observ mai nti dificultile valorificrii unei oportuniti. Tehnicianul este realizatorul fiecrei activiti practice. Prezentul cu provocrile lui tehnice, concrete, este cel mai important n viziunea tehnicianului. Tehnicianul lucreaz pe baza unor reete ndelung verificate i, de aceea, are nevoie s controleze fluxul muncii....
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROM 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 12

AFACERE - prioiecte aplicaii - teste 6.8. Rolul afacerilor...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online