{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

APLICAÞIA 1-2 - APLICAIA 1-2 A ncercai s v...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
APLICAŢIA 1-2 A. Încercaţi să vă amintiţi sfaturi înţelepte priminte de-a lungul timpului din zonele de provenienţă. ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... B. Menţionaţi regionalismele pe care le cunoaşteţi. ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ...............
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
................................................................................................................................. ............... 1.1. Inventariaţi resursele bibliografice privitoare la activităţile turistice şi agroturistice desfăşurate în judeţul, respectiv localitatea de provenienţă a fiecăruia din dumneavoastră . ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... 1.2. Analizaţi sistemul de întreprinzători din judeţul, respectiv localitatea căreia îi aparţineţi. ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... Tur operatori Tur operatori Vânzători cu amănnuntul Vânzători cu amănnuntul S. R. C. S. R. C. Fig.1.1 Distribuitorii în turism.
Image of page 2
................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... 1.3. Localizaţi principalele firme de cazare, firme de transport, firme pentru servirea mesei şi alte servicii turistice.(vezi fig. 1.2). ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... FIRME TURISTICE FIRME TURISTICE Firme de cazare Firme de cazare Firme de transport Firme de transport Firme de servire a mesei Firme de servire a mesei Firme specializate în alte servicii Firme specializate în alte servicii Fig 1.2 Firme turistice jjjudeţjudeţul ...............
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... 1.4. ALCĂTUIŢI LISTA RESURSELOR TURISTICE ŞI A INFRASTRUCTURILOR AFERENTE ŞI REALIZAŢI ANALIZA ASPECTELOR POZITIVE ŞI A CELOR NEGATIVE RESURSE TURISTICE ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE
Image of page 4
1.5. DUPĂ PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CE ALTE LOCURI, RESURSE, ACTIVITĂŢI ETC. AR TREBUI SĂ FIE PUSE ÎN VALOARE, ATRASE ÎN CIRCUITUL TURISTIC ŞI AGROTURISTIC ŞI VALORIFICATE? RESURSE ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 1.6. Prezentaţi succint principalele concluzii ale acestei aplicaţii şi principalele direcţii de acţiune pe care le întrevedeţi. ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ...............
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................................. ............... 1.7. Realizaţi pachete de programe pentru un sejur de o zi adresat elevilor sau studenţilor în oricare din localităţile amintite. Propunerile cele mai valoroase sunt cele care pot fi materializate alături de colegi.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern