APLICAÞIA 4de completat

APLICAÞIA 4de completat - proiecte aplicaii -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: proiecte aplicaii - teste APLICAIA 4 Ce vei scrie n prezena PURTTORULUI DE PROIECT? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Proiectul a) Care este scopul(obiectivul principal) ntreprinderii dvs.? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ b) Obiectivele pe termen scurt ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ c) Precizai ce ai facut deja n cadrul acestui proiect! Menionai cteva obiecte pe termen lung ! Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului n care vei lansa afacerea? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Produsul Care sunt produsele i/sau serviciile dvs. ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ce necesitai satisfac acestea ? (nevoi vitale, moda) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Care sunt parametrii produsului / serviciului dvs. (pre, cost, profit unitar, calitate) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Piaa Care sunt principalele direcii privind caracterizarea mediului nconjurtor(mediul n care v desfurai activitatea) ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Enumerai caracteristicile i tendinele pieei relativ la produsele/serviciile dvs. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Care sunt clienii crora v adresai? Care sunt caracteristicile lor? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ce-i atrag pe clieni la produsele/serviciile dvs. ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ct de des cumpr aceste produse/servicii ?...
View Full Document

Page1 / 10

APLICAÞIA 4de completat - proiecte aplicaii -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online