Conducerea - proiecte aplicaii teste 9.4 CONDUCEREA SI...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
proiecte – aplicaţii - teste 9.4. CONDUCEREA SI PERSONALUL FIRMEI (GOSPODĂRIEI AGROTURISTICE) Conducerea (se vor completa, pentru fiecare poziţie, tabelele urmatoare) Funcţia Numele şi prenumele Studii Vârsta Vechime în profesie Specializare Locuri de muncă anterioare Funcţia deţinută De la data de La data de Principalele responsabilităţi în cadrul firmei: Personalul angajat Numar total de salariaţi: ___________ din care, direct productivi: ___________ (Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul) 9.5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE 1 . Produsele / serviciile actuale : (Descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din cifra de afaceri, preţ vânzare) 2. Impactul asupra mediului: (Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte). (Studiul de impact se ataşează dacă e cazul) 3. Modul de asigurare cu utilităţi: (Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrieţi spaţiul şi cum sunt asigurate utilităţile necesare) (0 schiţa de amplasare a mijloacelor fixe achizitionate se va ataşa) 4. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimate Durata de amortizare (ani) TOTAL: (Se vor anexa oferte de la principalii fumizori, precum şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare, după caz). 5. Graficul de realizare a investiţiei: Activitatea Durata de implementare Luna 1 Luna 2 ............. Luna n curs interactiv 15
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
proiecte – aplicaţii - teste 6. Modificările necesare la echipamentele, clădirile existente: (Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificări necesare, salariul lunar propus, inclusiv taxele. Descrieţi cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul). 7. Cheltuieli de producţie anuale: Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale de activităţi ce se desfăşoară în urma implementării proiectului la capacitatea maximă). 8. Venituri anuale preconizate: (Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produse/servicii oferite prin implementarea proiectului în capacitatea maximă a echipamentului). 9. Descrierea sumară a principalelor procese de cazare şi loisir: 10. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utiiaje si mijloace de transport aflate în proprietatea agentului economic: Mijloc fix Date tehnice An fabricaţie Valoare 11. Imobile: Denumire Destinaţie Proprietate Inchiriate Valoare Ipoteci Val. chirie Perioada Prezentaţi locul unde gospodaria îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal). DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS (Descrieţi proiectul, cum a fost generată ideea, ce obiective pe termen scurt, mediu şi lung v-aţi propus să realizaţi) 1. Produse agroturistice noi: (Descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ de vânzare) 2. Principali furnizori de materii prime: Materie primă/serviciu Nume şi adresa furnizor Forma de
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern