BiotechTTA 3 1 FF6

BiotechTTA 3 1 FF6 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III. Génmanipulációs technikák Génmanipuláció: a gének megváltoztatása , vagy átvitele egyik organizmus- ból a másikba ezáltal az él ő lények tulajdonságainak megváltoztatása. A változás örökl ő dik, megjelenik a következ ő generációk- ban is. 2 III/1. Indukált mutáció Ugyanaz, mint a spontán mutáció + természetes sze- lekció, csak itt szabályozott körülmények között hajtjuk végre. Mutációkat lehet el ő idézni: - besugárzással (UV lámpa, Röntgen besugárzás) - vegyszerekkel (salétromossav, N-mustár, mitomicin) Körülmények: - kezelési id ő (expozíció) - sejtkoncentráció - tápoldat összetétele 3 Besugárzás mutagén hatása A Serratia marcescens baktérium piros pigmen- tet termel. (Véres kenyér) Az UV besugárzás során a sejtek egyre nagyobb hányada pusztul el. A túlél ő k között egyre több a mutáns egyed, amit a fehér telepek megjelené- se mutat. 4 Indukált mutáció A mutáció véletlenszer ű folyamat, létrejöttének helyét nem tudjuk irányítani. Ha egy bizonyos gén mutációja a célunk, akkor sok sej- tet kell alávetni a mutációs kezelésnek. Ennek eredmé- nyeként sok és sokféle mutáns keletkezik, ezek közül kell kiválogatni azt a néhányat, amelynél a megcélzott gén sérült. Azaz nagyon sok mutáns törzset kell egyenként meg- vizsgálni, ami roppant munkaigényes. A táptalaj össze- tételének beállításával lehet szelektív növekedést elér- ni, de így is tenyészetek százait kell megvizsgálni. 5 Hiánymutánsok = auxotróf mutánsok Olyan mutánsok, amelyek a mutáció következtében el- vesztették egy számukra létfontosságú anyag (amino- sav, nukleotid, vitamin) bioszintézisének képességét.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern