{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 3 3 FF3

BiotechTTA 3 3 FF3 - Pcs Mikls A biotecholgia...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III/3. Gének átvitele vektorokkal Vektor : (molekuláris) biológiai rendszer, amely képes új/ide- gen genetikai információt bejuttatni egy sejtbe. Független szaporodásra képes. Fajtái: Plazmidok (1-10 kb) Bakteriofágok (10 – 23 kb) Más vírusok Mesterséges kromoszómák (~300 kb) 2 Vektorok Más csoportosítás szerint: Klónozó vektorok : csak a gén(ek) bevitelére alkalmas, a ki- íráshoz nem tartalmaz semmit. Expressziós vektorok : a bevinni kívánt gén(ek) mellett a szabályozott kiíráshoz szükséges szakaszokat is tartalmaz- za Expressziós kazetta /keret: a célgén el ő tt: promóter szakasz, utána: terminátor szakasz. 3 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: • Replikációs origó – a plazmid DNS duplikációjának kez- d ő pontja, enélkül nem tud sokszorozódni a plazmid • Promóter szakasz - itt indul a kiírás mRNS-re (ld. operon) • Célgén (ek) – ezek által kódolt fehérjét akarjuk el ő állítani a sejttel Terminátor szakasz – ez zárja le a kiírandó gének sorát. Marker gén(ek ) – a sikeresen bevitt és m ű köd ő géneket tartalmazó sejtek szelekcióját segítik, pl. antibiotikum re- zisztencia antibiotikumot tartalmazó tápoldaton csak a plazmidos sejtek növekednek, a többi elpusztul.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: ori = replikációs origó ampR = ampicillin rezisztencia gén MCS = multiple cutting site = (több- féleképpen) felvágható szakasz = itt lehet felnyitni a gy ű r ű t, és beilleszte- ni amit akarunk. 5 „Ragadós” végek 1. Az átvinni kívánt gén izolálása: a hordozó sejt DNS- ének feldarabolása, a keresett gén izolálása 2. Beépítés a plazmid DNS-be. „Szabás-varrás” Kell hoz- zá olló és ragasztó.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern