Modelo ng komunikasyon (1)

MODELO NG KOMUNIKASYON (1)
Download Document
Showing pages : 1 - 8 of 13
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO NG KOMUNIKASYON *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 ang proseso ng komunikasyon ayon sa ang proseso ng komunikasyon ayon sa mga sumusunod: mga sumusunod: Sino (nagpadala) Sino (nagpadala) Ano ang sasabihin (mensahe) Ano ang sasabihin (mensahe) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Para kanino (tumataggap) Para kanino (tumataggap) Pinanggalingan ng mensahe- tao, a, at iba pa. Pinag-uukulan o tumatanggap ng mensahe-para kanino? Ideya o mensahe at kodigo-paraang gagamitin sa pagpapahayag. Tsanel o daanan ng komunikasyon-hangin, aklat, pahayagan, telepono at iba pa. Komunikasyon bilang interaksyon-pagpapalitan ng mensahe Komunikasyong pantao bilang transaksyon-paglikha/paggawa ng mensahe. Mga elemento sa proseso ng komunikasyon Pinanggagalingan Mensahe Tsanel Tagatanggap Epekto/feedback Modelo sa proseso ng komunikasyon Modelo ni aristotle (ispiker- - - - mensahe - - - - - - - tagapakinig) Modelo ni Braddocks na ekstensyon ng modelo ni Laswell Sino-ano ang sasabihin-midyum-kanino Modelo ni Shannon at Weaver Mensahe-signal-transmitter-tsanel-tumatanggap-destinasyon ...
View Full Document