MODELO NG KOMUNIKASYON (1) - MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO...

MODELO NG KOMUNIKASYON (1)
Download Document
Showing pages : 1 - 8 of 13
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO NG KOMUNIKASYON *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 ang proseso ng komunikasyon ayon sa ang proseso ng komunikasyon ayon sa mga sumusunod: mga sumusunod: Sino (nagpadala) Sino (nagpadala) Ano ang sasabihin (mensahe) Ano ang sasabihin (mensahe) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Para kanino (tumataggap) Para kanino (tumataggap)
Background image of page 1
Pinanggalingan ng mensahe- tao, a, at iba pa. Pinag-uukulan o tumatanggap ng mensahe-para kanino? Ideya o mensahe at kodigo-paraang gagamitin sa pagpapahayag. Tsanel o daanan ng komunikasyon- hangin, aklat, pahayagan, telepono at iba pa.
Background image of page 2
Komunikasyon bilang interaksyon- pagpapalitan ng mensahe Komunikasyong pantao bilang transaksyon-paglikha/paggawa ng mensahe.
Background image of page 3
Mga elemento sa proseso ng komunikasyon Pinanggagalingan Mensahe Tsanel Tagatanggap Epekto/feedback
Background image of page 4
Modelo sa proseso ng komunikasyon Modelo ni aristotle (ispiker- - - - mensahe - - - - - - - tagapakinig)
Background image of page 5
Modelo ni Braddocks na ekstensyon ng modelo ni Laswell Sino-ano ang sasabihin-midyum-kanino
Background image of page 6
Modelo ni Shannon at Weaver Mensahe-signal-transmitter-tsanel- tumatanggap-destinasyon
Background image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online