KONSEPTONG-PANGWIKA-FINAL.pdf - MABIYAYANG ARAW Maligayang Pagdating BIRTWAL NA KLASE G Christian P Nicanor LPT Guro ARALIN BLG 2 Mga Konseptong

KONSEPTONG-PANGWIKA-FINAL.pdf - MABIYAYANG ARAW Maligayang...

This preview shows page 1 - 10 out of 35 pages.

MABIYAYANG ARAW! G. Christian P. Nicanor, LPT Guro Maligayang Pagdating BIRTWAL NA KLASE
Image of page 1
ARALIN BLG. 2 Mga Konseptong Pangwika Wikang Pambansa Wikang Panturo Wikang Opisyal Bilingguwalismo Multilingguwalismo Register/Barayti ng Wika Homogenous Heterogenous Linggwistikong Komunidad Unang Wika Pangalawang Wika at iba pa.
Image of page 2
MGA LAYUNIN Matukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika Maiugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggan/napanood na sitwasyong pang komunikasyon sa radyo, talumpati, mga panayam at telebisyon (Halimbawa: Tonight with Arnold Clavio, State of the Nation, Mareng Winnie,Word of the Lourd ) Maiugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan Magamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, at iba pa) sa pag - unawa sa mga konseptong pangwika
Image of page 3
KATANUNGAN MGA GABAY 1. Bakit mahalagang mapag-aralan ang iba’t ibang konseptong pangwika? 2. Paano mo magagamit ang kaalaman mo sa modernong teknolohiya sa mga pag-unawa sa mga konseptong pangwika?
Image of page 4
PANSININ!
Image of page 5
WIKANG Pambansa Ito ay tumutukoy sa isang wikang ginagamit nang pasalita at pasulat ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ang nag-iisang wikang ginagamit batay sa kultura ng lipunan. Nagiging batayan ito ng identidad o pagkakakilanlan ng grupo ng taong gumagamit nito -Merriam-Webster Dictionary
Image of page 6
WIKANG Pambansa FILIPINO ( de jure at de facto na Pambansang Wika ) DE JURE Sapagkat legal at naaayon sa batas na Filipino ang Pambansang Wika Seksyon 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang daluyan ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. - Artikulo XIV, Seksyon 6-9 ng Konstitusyong 1987
Image of page 7
WIKANG Pambansa FILIPINO ( de jure at de facto na Pambansang Wika ) DE FACTO Sapagkat aktuwal na itong ginagamit ng karamihan ng mamamayang Pilipino. 85.5% 65 milyong Pilipino sa kabuoang Populasyon ng Pilipinas ang nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang Flipino ayon sa Philippine Census, 2000
Image of page 8
WIKANG Pambansa FILIPINO ( de jure at de facto na Pambansang Wika ) 85% Nakaiintindi at nakababasa ng Filipino Ayon sa Social Weather Survey, 2017 79% Nakapagsusulat ng Filipino 45% Gumagamit ng Filipino sa araw-araw
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 35 pages?

  • Fall '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture