FF IX walkthrought - 01 . Zidane group together and discuss...

Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 67
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 01 . Zidane group together and discuss work _ nhóm ca Zidane hp mt , bàn công vic: Câu chuyn đưc bt đu trong căn phòng ca chic tàu bay , mt cu có đuôi đi đn và m ca căn phòng . Trong căn phòng , cu ta cm mt ngn nn , bn hãy điu khin cu ta đi lên phía trên và bên trái [ bn s thy du ( ! ) đó là kí hiu máy thông báo cho bn là sát ch bn đng có item , tin , hay mt thông báo nào đó ] đ có th ly đưc tin và bình bơm máu ( 1 Potion = 150 Hp ) . Ly xong ri thì bn đi ra gia phòng , thp sáng cái đèn trên bàn thì s có ting hi : ai đó ? [ đây là lúc bn đt tên cho nhân vt nam chính , mình chn Zidane nha ] và cu ta tr li : tôi đây , Zidane . [ Zidane Tribal ] là cu bé có đuôi . Cu ta mc b đ màu xanh , đi giày và dao găm là vũ khí ca cu ta . Tưng ai xa l , thì ra đó là ting ca Cinna mt thành viên trong băng trm cưp hành ngh ti thành Lindblum nhưng đang làm phi v ti Alexandria . Và Zidane cũng là thành viên ca băng này . Bng dưng có mt ngưi mang mt n đu rng , tay cm đao xông vào tn công nhóm ca Zidane , trong trn đu thì bn s điu khin [ Zidane , Macus , Cinna và Blank ] đ tn công k bí n này . Sau mt lúc qun tho thì cái mt n nt ra , đó là thành viên cui cùng ca nhóm Tantalus mà ta đưc bit và cũng là trưng nhóm _ [ Baku ] . Sau khi than th v cái đu b đau ca mình thì ông gi c nhóm vào phòng đ bàn k hoch bt cóc công chúa thành Alexandria , bn nên chn dòng 2 vì dòng 1 là bt cóc n vương Brahne . 02 . Tickets sheller in Alexandria Citadel _ ngưi bán vé trong thành Alexandria : Sau mt đon phim gii thiu vi cnh mt chú bé có cp mt to , màu vàng ngưc nhìn chic tàu bay thì cnh chuyn xung đưng ph thành Alexandria . Bn hãy điu khin cu ta đi ngưc tr li đ tìm vài ba lá bài [ card ] , đi tr lên thì mt thng nhóc s chy đâm vào bn . Sau đó bn c vic đi khp nơi trong thành như nhng căn nhà , nhng bi c đ tìm du [ ! ] biu tưng ca item , tìm kim chán chê ri thì thành như nhng căn nhà , nhng bi c đ tìm du [ !...
View Full Document