gamshig.docx - Үндэслэ� Одоогоос 20-иодхон жилийн өмнөхөн � хар тамхи буюу цагаан тахлын

gamshig.docx - Үндэслэ� Одоогоос...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

ндэслэл: Одоогоос 20-иодхон жилийн мн х н л хар тамхи буюу цагаан тахлын Ү ө ө ө с дэр Монгол Улсыг н мр хг й юм шиг бид бодож, санаж сэтгэж байв. Гэвч хууль үү ө ө ү хяналтын байгууллагад б ртгэгдсэн гэмт хэргийн гаралтын судалгаа, Монгол Улсын ү хилээр хууль бусаар нэвтр лэхийг завдсан хар тамхи, мансууруулах бодисын хувь үү хэмжээнээс харахад л цагаан тахлын с дэр Монгол Улсыг хэдийнээ н м рс н болох үү ө ө ө нь батлагдаад зогсохг й, олон мянган залуус т ний аргад орж, гэтэлж барахг й их ү үү ү харуусал дунд бэдрэх шалтгаан болоод байна. р р хэлбэл, 2010-2016 оны хооронд улсын хилээр хууль бусаар нэвтр лэхийг Өө өө үү завдсан 11 холбогдогчтой гэмт йлдлийг гаалийн байгууллагынхан таслан зогсоож, 9.4 ү кг хар тамхи хураан авчээ. Тэгвэл з вх н 2017 онд гэхэд л хар тамхи, мансууруулах ө ө бодис хууль бусаар улсын хил нэвтр лэхийг завдсан 12 холбогдогчтой, ес н үү ө удаагийн йлдэлд холбогдох 206.23 грамм “м с” буюу метамфетамин, 200 ширхэг ү ө ЛСД, 39.1 грамм шинэ т рлийн сэтгэцэд н л т бодис (кетамины агууламжтай), 112 ө ө өө капсул андантийг илр лэн хурааж, харьяаллын дагуу цагдаагийн байгууллагад үү шилж лжээ. үү Б с нутгийн хэмжээнд йлдэгдсэн нийт гэмт хэргийн 40-50 хувийг шуудангийн ү ү илгээмжээр тээвэрлэгдсэн хар тамхи эзэлдэг гэсэн судалгаа ч бас байдаг юм байна. Т нчлэн энэ оны д р вд гээр сарын байдлаар энэ т рлийн 72 гэмт хэрэгт үү ө ө ү ө 161 х н холбогдож шалгагдсан нь мн х оны м н еэс 32 гэмт хэргээр буюу 82 хувь, ү ө ө ө ү холбогдогч 74 х нээр буюу 85 хувиар тус тус сжээ. Нийт шалгагдсан этгээдийн зургаа ү ө нь насанд х рээг й буюу ер нхий боловсролын сургуулийн сурагч, 28 нь их дээд ү ү ө сургуулийн оюутан гэжээ. Харин ш хээр шийтгэгдсэн хэргийн хувьд, энэ оны нэгд гээр сарын байдлаар үү ү мансууруулах эм, сэтгэцэд н л т бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг 2017 онд ө өө 11 хэргээр буюу 14.9 хувиар сс н бол ш хээс ял шийтг лэгчдийн тоо 32-оор ө ө үү үү нэмэгдсэн байна. Эндээс звэл, хар тамхи, мансууруулах т рлийн бодисыг улсын хилээр хууль бусаар ү ө нэвтр лэх гэсэн йлдэл жилээс жилд нэмэгдсэн б г д холбогдогч нь улам залуужих үү ү ө өө буюу гэмт этгээд д насанд х рээг й х хдийг байгаа сонгох болсон нь харагдах биз үү ү ү үү ээ. Тиймээс жилээс жилд нэмэгдэж байгаа аймшигт тоог бууруулахад ч хэн ч гэсэн ө үү нэмэр оруулан хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршигийн талаар мэдээлэл г х ө ө днээс энэх сэдвийг сонгосон болно. үү үү Зорилго Оюутнуудыг: Хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэхээс зайлсхийх,, гэмт хэрэгт рт ж болох аюулаас урьдчилан сэргийл лэхэд оршино ө ө үү Зорилт:: -Хар тамхи мансууруулах бодисноос сэлтэй хор х н л, гэмт хэргийн талаар үү ө өө мэдээлэл г н урьдчилан сэргийлж болох арга замыг эрэх ө ө
Image of page 1
Мансууруулах бодисийн хүний биед үзүүлэх хор хөнөөл Мансууруулах бодис гэж юу вэ Мансууруулах бодис нь хүний уураг тархи, мэдрэл сэтгэхүйд хүчтэй хор нөлөө үзүүлдэг химийн болон ургамлын гаралтай бодис юм. Мансууруулах бодис хэрэглэх нь мансуурах, донтох, сэтгэлийн гаж хөөрөлд орох, гуньж гутрах зэргээр сэтгэл мэдрэлийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулна. Дэлхий нийтээрээ мансууруулах бодисыг “наркотик” гэж нэрлэдэг. Энэ нь
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Winter '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture