revised-lp_(1) - ASSEMBLYWOMAN FELICITA G BERNARDINO MEMORIAL TRADE SCHOOL Lias Marilao Bulacan Masusing Banghay-aralin sa Filipino 10 I Layunin A

revised-lp_(1) - ASSEMBLYWOMAN FELICITA G BERNARDINO...

This preview shows page 1 - 4 out of 11 pages.

ASSEMBLYWOMAN FELICITA G. BERNARDINO MEMORIAL TRADE SCHOOL Lias, Marilao, Bulacan Masusing Banghay-aralin sa Filipino 10 I. Layunin A. Naibibigay ang kahulugan ng mga malalalim na salita B. Naiisa-isa ang mga gunita na pumasok sa isipan ni Isagani C. Nailalarawan ang pagmamahal ni Isagani sa kanyang bayan D. Naihahalintulad ang pag-iibigan noon sa panahon ngayon II. Paksang Aralin A. Paksa El Filibusterismo, Kabanata 24: Ang Pangarap B. Talasanggunian El Filibusterismo ni L. Bandril; L. Francia, pahina 153-159 C. Mga Kagamitan pisara, yeso, kagamitang biswal, mga larawan III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Pang-araw-araw ng Gawain 1. Panalangin Isa sa mga mag-aaral ang maaatasang manguna sa pananalangin. 2. Pagbati “Isang magandang hapon sa inyong lahat.” 3. Pagsisiyasat ng kapaligiran Araw-araw na Panalangin Panginoon, maraming salamat po sa isang panibagong araw at buhay na ipinagkaloob Ninyo sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng biyaya sa amin at pagtugon sa aming mga dalangin. Patawarin po Ninyo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Nawa po sa araw at oras na ito ay marami po kaming matutuhan mula sa aming guro at sa aming kapwa mag-aaral. Lahat po ng mangyayari sa araw na ito ay amin pong ipinauubaya sa Inyo. Salamat po. Ito po ang aming samo’t dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen.
“Bago tuluyang maupo siguraduhing malinis ang paligid at walang kalat. Pakiayos din ang mga upuan.” 4. Pagtatala ng mga liban “Class monitor, ilan ang liban ngayon at sino-sino sila?” B. Pagbabalik-aral Magbabalik tanaw patungkol sa huling kabanata na tinalakay 1. Ano ang sadya ni Simoun kay Basilio? 2. Ano ang malagim na balitang tinanggap ni Simoun? “Magandang hapon din po, ma’am Desserie.” “Opo, ma’am.” “Ma’am, may (bilang ng mga mag-aaral na liban) sila/sina (pangalan ng mga mag- aaral na liban). 1. Hinimok ni Simoun na sumama sa himagsikan si Basilio laban sa pamahalaan ng Kastila. Si Basilio raw ang magtatakas kay Maria Clara sa kumbento habang nagkakagulo ang lungsod. 2. Patay na si Maria Clara ayon kay Basilio. C. Pagganyak/Motibasyon 1. Isusulat ng mga mag-aaral ang lahat ng kanilang mga pangarap sa buhay sa isang buong papel. “Bago tuluyang dumako sa araling ating tatalakayin nais kong kumuha ang bawat isa ng papel at isusulat dito ang lahat ng inyong mga pangarap sa buhay.” 2. Gagawing eroplano ng mga mag- aaral ang papel na sinulatan ng mga pangarap. “Matapos ninyong isulat ng inyong “Okay po, ma’am.” “Opo, ma’am.”
mga pangarap, itupi ang papel ng tuping eroplano. Marunong ba kayong gumawa ng eroplanong papel?” 3. Papaliparin ng mga mag-aaral ang eroplanong papel patungo sa iba’t ibang mga direksyon. “Kapag tapos na ang pagtutupi ng eroplanong papel, ito’y inyong papaliparin papunta sa iba’t ibang direkyon. Iwasan na makatama ito sa inyong mga kamag-aral.” 4. Kukuha ang bawat mag-aaral ng isang eroplanong papel na hindi nila pagmamay-ari.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture