Tredive \u00e5r i N\u00f8rresundby.pdf - Tredive \u00e5r i N\u00f8rresundby Overblik over novellen I det f\u00f8lgende vil jeg analysere en novelle af Bjarne Reuter

Tredive u00e5r i Nu00f8rresundby.pdf - Tredive u00e5r i...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Tredive år i Nørresundby Overblik over novellen I det følgende vil jeg analysere en novelle af Bjarne Reuter. Novellen hedder Tredive år i Nørresundby , og den er fra novellesamlingen Ud og Se, der udkom første gang i 2012. Novellen er, som alle noveller, fiktion. Det vil sige, at den er opdigtet. Novellen udfolder sig rundt om hovedpersonen Randi, som har en nærkommende tredive års fødselsdag. Novellen beskriver hvordan Randis livssituation, ser ud som receptionist på hotel Amigo på Algade, i Nørresundby. Da hun var 22 år skiftede Randi navn fra Rasmussen til Lysskov og med et forandrede hendes liv sig. Hendes horisont blev udvidet hvor hun tidligere var til countrymusic og torillachips, hører hun nu Bach og spiser kanin i sennepssauce. Hun har en succesfuld kæreste og forventer et formidabelt bryllup, i nyt hus. Kort sagt kører hendes liv på skinner, men Randi har en hemmelighed. Novellen slutter med, at hendes hemmelighed bliver afsløret og den overraskende slutning er at hele hendes romantiske livssituation er opdigtet. Novellens ydre tema er kærlighed, derudover er der underlagt et indre tema, der manifesterer sig som ensomheden der afslører sig i Randis psykiske tilstand, når denne kærlighed ikke er tilstede. Denne konklusion kommer jeg på, da det meste af novellen bygger på Randis opdigtede romantiske tilværelse. Komposition Tidslinje: Kronologisk - Historien følger en kronologisk ramme, med brug af flashbacks af og til for at informere læseren. Tilbageblik - (Side 1 - side 3) Åben slutning - Læseren må selv spekulere på et sandsynligt udfald af handlinger. Berettermodellen fungerer på denne novelle. 1. Anslag Den første side fortæller om Randi der forgiver sig for at hedde Lysskov. Temaet slås an allerede ved første side. At vi hører om kærligheden hun begær hun satte det ny navneskilt op på sin dør, hvor hendes underbo havde spurgt, om der var kommet en ny beboer i lejligheden. Randi, der sjældent havde været særlig hurtig i replikken, havde svaret, at hun bare havde taget sin kærestes efternavn (side 1, linje 10 - side 1, linje 14) 2. Præsentation Præsentationen begynder med ” Randi var egentlig født (-(1, linje 1) i det følgende afsnit får vi præsenteret hovedpersonen og vi forstår at fortælleren er en implicit 3 persons-fortæller.
3. Uddybning Begynder med ”Det var tanker der som disse” (3, linje 1) til 4 I uddybningen hører vi hvordan det udvikler sig. Vi bliver præsenteret for karakterne i historien og konflikten. Hovedpersonen sidder i bussen og reflekterer over tidligere oplevelser, imens hun planlægger sin højtidelige fødselsdag på vej til arbejdspladsen i hotel Amigo. 4. Point of No return Randi fortæller om middagen og bygger på den historie. De seks dage i The Big Apple, som hun sagde til pigerne på jobbet, en eyeopener af det helt store ” ( side 7, linje 7 - Side 7, linje 8) 5. Konfliktoptrapning Randi sætter sig ind i Taxaen og møder en tidligere bekendt, skønt hendes erindring omkring vedkommende er et tåget sind. Lille per stiller ubevidst spørgsmålstegn til Randis identifikation, som Randi Lysskov. (Side 20, linje 1)

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture