call me.docx - 1 Hvad handler kampagnen"Tal ordentligt om...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

1. Hvad handler kampagnen "Tal ordentligt" om? Kampagnen handler om måden hvordan vi taler til hinanden, hvorpå attituden og sprogbrug, har en ofte overset faktor, og kan skabe en kædereaktion, en sommerfugleeffekt. Den handler om, at vi som individer skal behandle hinanden med respekt og omtanke. Det kan argumenteres for, at vi alle har en samlet effekt på den kollektive trivsel i samfundet. Kampagnen handler i enkelthed om at sætte fokus på trivsel i familien og skolen. 2. Foretag en analyse af en af ovenstående reklamefilm, hvor du kommer ind på opbygning, filmiske virkemidler og inddragelse af kommunikationsmodellen. Varesalg : reklamens formål er, at få folk til at købe deres telefonabonnement og samtidig sprede budskabet om at snakke pænt til hinanden. Image og brand : Reklamen opbygger et godt image for Call Me, da de igennem deres reklame, skaber association til positiv Etik og moral. Behov og værdier : Reklamen spiller på etik værdien der underlagt dominere den danske kultur, og social behovet. Hvorfor social behovet? Fordi vi mennesker har ifølge en række undersøgelser i psykologi, hvor herunder Maslow fremslår sin behovs pyramide, hvor socialisering og sans af at høre sammen til en stamme/gruppe, indgår i den tredje fase af behovs pyramiden. Dette er relevant, fordi hvis vi som mennesker ikke havde et socialt behov, kunne reklamen ikke være mere irrelevant opstillet. Varen : selve varen er et mobilabonnement, som de prøver sælge ved at associere sig med en god tone og næst- menneskelige-kærlighed Ud fra reklamen om de to børn, som mødes på vejen, forsøger Call Me, som jo er producent af reklamen, at sætte fokus. Den er lavet i Danmark og sproget er dansk. Den er lavet i nytid og er en kort reklame med mange klip. Ud fra filmiske virkemidler, er reklamen en scene, da den udgør en sammensat handling. Derudover er reklamen optaget i både frø- og normalperspektiv. Der er også inddraget både supertotal, total, halvtotal og halvnær. Hvis man ser på dybden i billedet, er reklamen optaget med motivet i mellem grunden og forgrunden. Yderligere er reklamen optaget med et håndholdt kamera. Den er også lavet i high-key belysning, da der er naturlig belysning. Den er også lavet med synlige klipning, da den skifter imellem hvilket barn der er i fokus. Den er optaget i filmiske tid, som er reelle tid. Lyden i reklamen er tale og reallyd. Der er persontale og lyde i naturen/miljøet. Hvis vi ser på kommunikationsmodellen, er afsenderen jo Call Me som gerne vil sende budskabet ” Tal ordenligt”. Mediet der bruges er både sociale medier, internettet og det offentlige rum. Modtageren af denne reklame er hele den danske befolkning, da den skaber fokus på et nyligt opstået problem, som kun bliver værre. Call Me kampagnen er også blevet integreret ind i skoler, institutioner igennem trivselsprojekter, hvor det handler om tale ordenligt til hinanden. Kampagnen sætter projektorlys på hvordan vi taler til hinanden, og giver stof til eftertanke. Call Me er tiltænkt både sociale medier, i telefonen og ansigt-til-ansigt. Hvis vi prøver at lave en analyse af reklamen, synes jeg det er utroligt nemt at forstå. Det handler hovedsageligt om det talte sprog.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture