In zijn boek.docx - In zijn boek Rich dad Poor dad Robert T...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

In zijn boek, Rich dad, Poor dad, Robert. T. Kiyosaki stelt dat onderwijsbekwaamheid onbeduidend is voor levensbekwaamheid. Op basis van de kritische kwestie die hij in het boek bespreekt - financiële vrijheid - presenteert hij de ondoelmatigheid van het onderwijssysteem om studenten over geld te leren. Ze zijn eraan gewend om goede banen te krijgen en als slaven van hun meesters te dienen in plaats van bazen te zijn die hun lopende operaties bezitten en begeleiden. Zijn vader - arme vader - werkte zo hard als pedagoog, met een goed salaris en een aantrekkelijke pensioenregeling. Na zijn pensionering vocht hij voor een burgemeesterspost, die hij verloor en terugbracht tot nul (105). Terwijl de auteur groeide, was zijn belangrijkste nadruk de noodzaak om meer moeite te doen op school, zodat ze met goede cijfers kunnen slagen en een baan kunnen vinden met een redelijke vergoeding en een aantrekkelijke pensioenregeling.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture