Cikkfeldolgozás8_KucseraMelitta.docx - Acemoglu, D. –...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Acemoglu, D. – Robinson, J. A. (2013):Miért buknak el a nemzetek? Ahatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG, Budapest. 3. fejezet, 54-72. o.A szerző a cikket történelmi felvezetővel kezdi. Korea kettéosztása a 38. szélességi fokmentén két ország között történt: Szovjetunió és Egyesült Államok. Bemutat egy testvérpártAcemoglu, Huang Jongvont és testvérét, akik a két különböző megszállási övezetre kerültek.1950 után 2000-ben találkoztak azóta először Szöulban.Nagy a különbség a két rész között. Amíg délen a portugál és spanyol életszínvonallalmegegyező az élet, addig Észak-Korea Fekete-Afrika szintjén van. Hatalmas a fejlettségidifferencia is, egy elmaradott ország képét mutatja Észak. Azonban ez nem régi dolog, 1945után kezdték meg az egymástól eltérő gazdasági szervezést.Dél élére egy tanult, antikommunista vezető került, elismerték a magántulajdont,piacgazdaság került bevezetésre. Északon Kim Ir Szen diktátorként uralkodva központosítotttervgazdaságot vezetett, ahol magántulajdon és szabadságjog nem volt, a piacokat

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture