DHCP og DNS.pdf - DHCP og DNS DHCP DHCP st\u00e5r for Dynamic Host Configuration Protocol Man kan ved hj\u00e6lp af DHCP f\u00e5 tildelt IP-adresser Ip-adresse til

DHCP og DNS.pdf - DHCP og DNS DHCP DHCP stu00e5r for...

This preview shows page 1 out of 1 page.

DHCP og DNS DHCP DHCP, står for Dynamic Host Configuration Protocol. Man kan ved hjælp af DHCP, få tildelt IP-adresser, Ip-adresse til DNS, leasetime, ip-adresse til gateway, subnetting (definere hvor stor et netværk man har). Den vil her sørge for at gøre det automatisk. Så når man logger ind på et netværk, modtager man automatisk en ip-adresser. Her kan man så ovenikøbet have leasetime, altså begrænset tid man kan bruge nettet. Ser man på en DHCP-server til IPV4, vil den her trække på et lokalt netværk og sørge for at brugeren på netværket får tildelt en IP-adresse. Det er også her at de rigtige informationer vil blive tildelt om netværkstrukturen, altså subnet og gateway. Dette sker grundet at, brugeren skal kunne kommunikere med andre computere. Det vil se sådan ud: 1. Klient starter op, altså maskinen tændes. 2. Netkortet undersøger om der er en DHCP server på netværket. 3. Netkortet spørger DHCP server: kan jeg få tildelt en IP adresse 4. DHCP server svarer og sender en IP adresse

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture