Erhvervsret-alle-opgaver-1871328.docx - Indholdsfortegnelse Kapitel 5 \u2013 Erstatning uden for kontrakt.1 Kapitel 6 \u2013 Indg\u00e5else af aftaler.8 Kapitel 7

Erhvervsret-alle-opgaver-1871328.docx - Indholdsfortegnelse...

This preview shows page 1 - 5 out of 46 pages.

Indholdsfortegnelse Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt .............................................................................................. 1 Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler ............................................................................................................. 8 Kapitel 7 - Fuldmagt ........................................................................................................................... 10 Kapitel 8 – Aftalers ugyldighed .......................................................................................................... 14 Kapitel 9 - Forbrugeraftaler ................................................................................................................ 16 Kapitel 10 - Markedsføringsret .......................................................................................................... 18 Kapitel 11 - Købeloven ...................................................................................................................... 20 Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov ................................................................................ 28 Kapitel 14 - It og jura ......................................................................................................................... 31 Kapitel 15 - Kreditaftaleret – kreditaftaleloven ................................................................................. 33 Kapitel 17 - Tinglysning og rettigheder ............................................................................................. 35 Kapitel 18 - Pant ................................................................................................................................. 37 Kapitel 19 ........................................................................................................................................... 41 Kapitel 20 ........................................................................................................................................... 43 Kapitel 21 - Ansættelsesret ................................................................................................................. 45 Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt 5.1 Personbil: Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov) dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa. Konklusion: Skadevolderen (husejeren) har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar Fodgænger: Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov) dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa. Konklusion: Skadevolderen har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar Cyklisten: Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde. Her er der culpa fra skadevolderens side. Simpel uagtsomhed Årsagssammenhæng – sammenhæng mellem den skadegørende handling og skaden. Adækvans - Skaden er en påregnelig følge af den skadegørende handling Tabet – skadelidtes tab, skadelidt skal kunne gøre det her op i nogle kroner. Forholdet hos skadelidte, der kan påvirke ansvaret. Egenskyld – Side 1 af 46
Image of page 1
Alle krav er opfyldt til at skadevolder skal betale erstatning. Side 2 af 46
Image of page 2
5.2 Skadevolder – barnet Kim Skadelidte – tømreren Ansvarsgrundlaget – Culpa med ligefrem bevisbyrde. Skadelidte, der skal bevise at skadevolderen har udvist culpa Kim kunne og burde ikke indse, at han foretog noget forkert. Der forelå ikke subjektiv tilregnelse Egenskyld hos skadelidte lod nøglen sidde i bilen Konklusion – intet ansvar(culpa) for Kim. 5.3 Skadevolder – Erik og Frederik Skadelidte – Vognmand Larsen Ansvarsgrundlag – culpa med ligefrem bevisbyrde. Erik og Frederik har udvist culpa. Kausalitet (årsagsforbindelse) – ja Adækvans (påregnelighed) – ja hvorvidt skaden var påregnelig for skadevolderne Tab hos skadelidte – ja, varig mén personskade - Larsen har mistet venstre øje Der er ingen egenskyld hos skadelidte Arbejdsgiveransvar – Ansvarsgrundlag – objektivt ansvar (selvom han er uden skyld, er han alligevel ansvarlig) Betingelserne for arbejdsgiveransvaret – - Den ansatte skal have udvist culpa - Den ansatte har været i tjeneste - Der har været over/underordnet forhold - Ingen ansvar for abnorme handlinger Intet ansvar for arbejdsgiveren Side 3 af 46
Image of page 3
5.4 skadeslidte, er den lokale keramiker, gamle fruolsen Skadevolder 2: Mogens Hans står til ansvar for skaderne keramikeren udstilling, fordi han ikke holder fokus da mrs. Wet kommer gående. Gamle fru Olsen: skal hun selv, der er ikke adækvans Adækvans (påregnelighed) – nej dvs. Mogens har intet ansvar for tænderne Der er muligvis/muligvis ikke adækvans i forhold til fru Olsen. Kausalitet (årsagssammenhæng) – ja, hun ville ikke have tabt tænderne hvis ikke han havde kørt ind i vinduet.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

  • Fall '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture