Surat_lan_gatra_basa_Bali.doc - Surat lan gatra mabasa Bali...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Surat lan gatra mabasa Bali1.Surata.Teges suratInggih punika sarana mabaos marupa sasuratan sane kawentenang anggen ngrauhang daging pikayunan majeng jatma sios yadian lembaga resmi.Dumunan surat ketahnyane kakirim antuk amplop kadulurin prangko.Sane mangkin aab jagate sampun nglimbak wenten sane marupa surat elektrik sakadi SMS, faks, facebook. Email, miwah sane lianan.b.Sorohan surat manut dagingnyane:-Surat dinas, surat sane ketah kanggen sajeroning kantor pemerintahan-Surat niaga, surat sane kamedalang kanggen adol atuku (perdagangan)-Surat pribadi, surat sane kanggen sajeroning pribadi utawi kaluwargac.Sirohan surat manut kahanan (sifat):-Surat resmi, surat sane dagingnyane resmi kakirim oleh lembaga, instansi, miwah organisasi. Surat resmi jangkep madaging kop surat, nomor surat, lepihan (lempiran),parindikan, daging, stempel, lan tembusan.-Surat pribadi, surat sane kanggen sajeroning angga soang-soang sakadi surat undangan mapandes, surat katur ring guru, surat katur ring rerama, miwah sane lianan.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture