GHID-DE-ELABORARE-DEZVOLTARE-A-PLANULUI-DE-INGRIJIRE-.doc -...

This preview shows page 1 - 4 out of 70 pages.

The preview shows page 2 - 4 out of 70 pages.
ORGANIZAREA ȘI DOCUMENTAREAPROCESULUI DE ÎNGRIJIREGHID DE ELABORARE ŞI DEZVOLTARE APLANULUI DE ÎNGRIJIREPROIECT OAMGMAMR:Leadership clinic și dezvoltareacompetențelorprofesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților
CuprinsContext...................................................................................................................................31. Scop....................................................................................................................................52. Obiective............................................................................................................................53. Domeniu de aplicare..........................................................................................................54. Documente de referință......................................................................................................55. Definiții și abrevieri...........................................................................................................66. Atribuții și responsabilități ale asistentului medical generalist/moașei/asistentuluimedical...................................................................................................................................77. Organizarea procesului de îngrijire....................................................................................98. Documentarea procesului de îngrijire a pacientului...........................................................129. Ghid de dezvoltare a Planului de îngrijire..........................................................................1310. Template Plan de îngrijire pe cod de diagnostic NANDA-I/PES...........................16Bibliografie............................................................................................................................17Anexa 1 Model Evaluarea inițială a pacientului adult cu spitalizare de zi sau spitalizarecontinuă..................................................................................................................................18Anexa 2 Model Evaluarea inițială a pacientului pediatric cu spitalizare de zi sauspitalizare continuă.................................................................................................................23Anexa 3Model Fișe ce pot fi utilizate în evaluarea pacientului............................................29Anexa 4 Model Scor/nivel dedependenţă......................................................................................36Anexa 5 Model Fișe de evaluare a pacientului pediatric.......................................................37Anexa 6 Model Evaluarea manifestărilor de dependenţă......................................................40Anexa 7 Model Fișă centralizatoare a evaluării continue a pacientului.................................49Anexa 8 Model Fișă educaţia pentru sănătate........................................................................50Anexa 9 Model Plan de îngrijire pe cod de diagnostic NANDA-I/PES......................................52Anexa 10 Model Evaluarea centralizată a Planului de îngrijire.............................................64Anexa 11 Model Fișe anexe la Planul de îngrijire.................................................................66Anexa 12 Model Plan de îngrijire la domiciliu …………………………………..692
ContextComplexitatea actuală a îngrijirilor, accesul pacienților la informații, diversitatea mediilor de îngrijiremedicală sunt motive pentru care practica îngrijirii de sănătate a evoluat de la o profesie vocaționalăcătre o profesie complexă. În vederea obținerii propriei identități profesionale și pentru a adaptaprocesul de îngrijire la standardele de calitate și de siguranță pentru pacienți, la nivelul organizațieiprofesionale este necesar să se dezvolte o politică pentru îngrijiri de sănătate.În prezent, datele privind activitatea de îngrijire nu sunt documentate, colectate și analizate și nu suntperceputeca unul dintre indicatorii de creștere a calității serviciilor medicale.1Conform legislației de exercitare a profesiei2, asistenții medicali generaliști îndeplinesc următoareleactivități:stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate,furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă şi derecuperare,stabilirea în mod independent a necesarului de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de aorganiza, efectua și documenta aceste servicii.ConformStandardului Ocupațional, asistentul medical generalist face parte din echipa medicală șidesfășoară trei tipuri de activități (pagina 3):Activități independente: stabileștePlanul de îngrijireurmărește modul de aplicare atratamenului, precum și răspunsul pacientului, completează și păstrează la zi evidențele, etc.Activități interdependente: colaborează cu ceilalți membrii ai echipei, alte servicii sau

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 70 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
ELENA L
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture