Au00d8 - Tvu00e6rgau030aende case Joe & The Juice.docx -...

This preview shows page 1 - 4 out of 11 pages.

Tværgående case – Joe & The Juice 1
1. Analyser Joe & The Juice’ eksterne forhold. De eksterne forhold foregår uden for virksomhedens mure. Til analyse af Joe & The Juice’ eksterne forhold, er følgende modeller væsentlige. Dog skal det tilføjes, at Joe & The Juice vil fremover i denne opgave skrives som J&J. Omverdensmodellen Denne model er delt op i to dele, hvor den første del, den afhængige omverden (nærmiljøet), består af de aktører, som virksomheden ofte er i kontakt med, og som har en relativ stor indflydelse på virksomhedens handlemuligheder. I det følgende vil områderne enkeltvis blive gennemgået for hhv. nærmiljøet og fjernmiljøet for J&J. Konkurrenterne J&J skal være opmærksomme på deres konkurrenter. Hvis en af konkurrenterne sænker prisen på deres produkter, kan det have stor betydning for J&J’ omsætning. Derefter skal virksomheden også vurdere om de skal følge efter med en prisnedsættelse på deres produkter, som konkurrenten. I dette tilfælde vil det nok være mest væsentligt for J&J, at se på Baresso-kæden, Kong Kaffe og Mammamia, da det er disse virksomheder J&J er i snævert konkurrence med. Kunderne Kunderne er en af de vigtigste aktører der spiller ind for virksomhedens nærmiljø. Hvis der er faldende efterspørgsel fra kunderne, er der dermed stor trussel for J&J. For at kunne bekæmpe denne trussel, skal virksomheden påvirke kunderne ved at tilbyde produkter til attraktive og tilfredsstillende priser, gennem forskellige promotionsformer. Mellemhandlere I dette tilfælde er der ingen mellemhandlere for J&J, da virksomheden ikke har nogle grossister eller detailhandlere der sælger J&J’ produkter. Virksomhedens produkter bliver nemlig kun solgt i deres egne specialbutikker. Med specialbutikker skal det forstås, at J&J har deres egne butikker, hvor der kun bliver solgt egne produkter. Leverandører Denne aktør er også en vigtig del af J&J’ nærmiljø, som ofte er i kontakt med. Det er nemlig leverandøren der kommer med råvarerne og alle de vigtige faktorer der nu skal bruges, for at J&J 2
kan fremstille deres produkter. Herunder spiller prisen en væsentlige rolle, idet råvareforbruget indgår i virksomhedens omkostninger, som igen kan være afgørende for J&J’ konkurrenceevne. Som skrevet tidligere, er omverdensmodellen delt op i to dele, hvor den første del var den afhængige omverden. Mens den anden del, den uafhængige omverden (fjernmiljøet), består af de aktører samt forhold, som har mindre indflydelse på virksomhedens handlemuligheder. Demografiske forhold Befolkningssammensætningen betyder en del for virksomheden. Hvis man antager, at antallet af ældre mennesker i Danmark er stigende, kan virksomhedens langsigtede beslutninger derfor påvirkes med hensyn til målgruppe og produktudvikling. Det kan fx være, at J&J ikke ved hvilke(n) målgruppe(r) de skal rette deres markedsføring mod. Her følger der nogle eksempler på demografiske udviklinger, som kan være relevante for J&J. Hvis andelen af kernefamilier falder, mens andelen af singler stiger, ændres købsadfærden for køb af J&J’ produkter, da singlers købsadfærd er anderledes end kernefamiliernes.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture