grundforlu00f8bsprojekt.docx - Virksomheden Coop A/S er...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Virksomheden Coop A/S er en handelsvirksomhed og herunder en engrosvirksomhed, eftersom de videresælger varer til andre virksomheder. Varerne købes hos forskellige producenter i store mængder, hvorefter de videresælges i mindre mængder til forskellige detailforretninger. Coop er altså en mellemhandler, der bringer varen fra producenten til butikkerne. Coop Danmark driver bl.a. butikskæderne Fakta, Kvickly og SuperBrugsen. Disse butikker er dels ejet af Coop Danmark og dels af en række selvstændige brugsforeninger. SWOT Stærke sider: Det er en styrke at Coop har deres egne mærker, eftersom de på denne måde adskiller sig fra konkurrenterne. Svage sider: De har en bred målgruppe. Muligheder: Miljøbevidste kunder – da de tilbyder miljøvenlige produkter Trusler: deres varer kan nemt erstattes – kunden kan nemt vælge at handle hos konkurrenterne og måske finde de samme varer til en billigere pris. Nærmiljø og fjernmiljø I Coops nærmiljø finder man deres kunder, leverandører og konkurrenter. Herunder dækker Coop mange behov hos kunden, eftersom de tilbyde mange forskellige varer. Det er derudover vigtigt at de har et godt samarbejde med leverandørerne, så de kan få leveret deres varer i god tid til en rimelig pris. Til sidst er det vigtigt at de holder øje med konkurrenterne for at kunne følge med i konkurrencen om kunderne på markedet. Under fjernmiljøet hører de forhold til, som Coop ikke selv kan ændre på. I stedet må de forsøge at tilpasse sig disse forhold så godt som muligt. Disse forhold kan være samfundsøkonomien, myndighederne samt befolkningen. Coop vil her mærke når der er flere penge til forbrug. Her er der nemlig flest kunder. Hvis økonomien derimod er dårlig i samfundet i en periode, er virksomheden nødt til at tilpasse sig efter dette. Det kan gøres på flere forskellige måder, fx ved at sætte priserne ned, tilbyde ekstra service for pengene eller give studierabatter. Myndighederne er interesserede i at skabe gode vilkår for erhvervslivet. Til gengæld stilles der krav til virksomhederne om at overholde gældende love og bestemmelser, såsom at betale skatter og afgifter samt gennemføre miljøforbedringer. Derfor er Coop nødt til at indordne sig efter disse love og bestemmelser. Dette kan bl.a. gøres ved at ansætte veluddannede medarbejdere.
Coop skal ligeledes være opmærksom på mulige demografiske ændringer, i forhold til hvis der eksempelvis fødes flere børn. Her vil en mulighed være, at tilbyde kunderne billigere børneprodukter. Tidsmæssige svingninger Det er vigtigt at Coop tager højde for sæsonsvingninger i form af administrative forhold. Det er nemlig vigtigt for Coop at have fokus på, hvordan de administrative forhold spiller ind på kundernes forbrugsmønstre. Her skal Coop tage højde for hvornår kunderne får udbetalt deres løn, og eksempelvis sammensætte gode tilbud til kunderne i slutningen af måneden. Konjunktursvingninger har ligeledes betydning for Coop, eftersom deres priser skal tilpasses efter dette. Hvis der eksempelvis er højkonjunktur, kan man sætte priserne lidt op, eftersom forbruget her

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture