Repleksyong Papel - JENOTAN.pdf - PANITIKAN NG REHIYON...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

PANITIKAN NG REHIYON CSSH-ABFIL KANON: Usaping Panitikang Pambansa Ang artikulo ni Bienvenido Lumbera na may pamagat na Panitikang Panrehiyon, Panitikang Pambansa: Magkabukod at Magkarugtong ay pumapatungkol sa kalagayan ng panitikan sa Pilipinas. Isang kalagayan na kung saan tinalakay ni Lumbera ang problematikong relasyon ng panitikang panrehiyon at panitikang pambansa na umiiral sa bansa, dahil napansin niya na mas binibigyan ng pansin ang mga akdang pampanitikan na nakalimbag sa wikang Tagalog kaysa sa mga panitikang nakalimbag sa iba’t ibang wikang panrehiyon. Bagaman, sa pagbabasa ko sa dokumento ay napagtanto kong tama ang mga sinabi ni Lumbera sa kaniyang diskurso, na tila lumilihis na ng direksyon ang wikang Tagalog sa pagiging rehiyonal na wika nito patungo sa panitikang pambansa dahil ito ang wika na naging batayan sa pagbubuo ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sapagkat, ang karamihan sa naging tanyag na mga manunulat ay nakilala sa kanilang mga akdang nakalimbag sa wikang Tagalog na siyang ginagamit sa paaralan ng sistema ng edukasyon at hindi yaong mga nakalimbag sa wikang panrehiyon. Sa pagtuklas ng suliraning ito, pawang nagpapahiwatig ang mga kritiko o iskolar na hindi pantay ang kanilang pagtingin sa wikang umiiral sa bansa at tila may nangingibabaw o superyoridad na nagaganap sa pagitan ng wikang pinagbatayan (Tagalog) at wikang panrehiyon sa pagsusulat ng panitikan.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture